Autor - Jaroslav Panáček

Českolipský cín

28.6.2011 09:11 | Muzeum

Česká Lípa jako přirozené centrum celých severních Čech mezi Labem a Jizerou až k dnešním hranicím byla již od vzniku města na počátku 14. století centrem tří významných řemeslnických odvětví.

V letošním roce vychází 20. sborník Bezděz

16.3.2011 10:25 | Muzeum

V loňském roce oslavila českolipská vlastivěda 80 let od vydání prvního čísla vlastivědného časopisu Bezděz s podtitulem Přehled kulturních a přírodních poměrů severních Čech a Lužice. Časopis vydával Český muzejní spolek pro kraj Českolipský, jehož činnost byla však v roce 1938 zastavena.

Před 80 lety vyšlo první číslo Bezdězu

28.5.2010 07:54 | Česká Lípa

Historie vlastivědné práce v České Lípě má bohatou tradici. Již před více než 130 lety byl ustaven v České Lípě vlastivědný spolek pod názvem Severočeský výletní klub – Nordböhmischer Excursions-Club.