Autor - Kateřina Kotková

Stavební úpravy a udržovací práce objektu Richterova dvora

6.7.2011 18:27 | Česká Lípa

Zastupitelstvo města Česká Lípa rozhodlo o dodavatelích stavebních prací v objektu Richterova dvora, konkrétně o II. a IV. etapě.

Rekonstrukce Jiráskova divadla

6.7.2011 10:17 | Česká Lípa

Rada města Česká Lípa na svém jednání schválila zadávací podmínky otevřeného zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby "Rekonstrukce Jiráskova divadla – projektová dokumentace pro výběr dodavatele".

Projekt „Svět dětí“

5.7.2011 22:32 | Česká Lípa

Zastupitelstvo města Česká Lípa odsouhlasilo projekt „Svět dětí (parlament + media + záliby) – Boleslawiec a Česká Lípa“ při respektování podmínek Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.

Oprava střechy na objektu ZUŠ – I. etapa

5.7.2011 18:25 | Česká Lípa

Zastupitelstvo města Česká Lípa odsouhlasilo přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava střechy na objektu ZUŠ – I. etapa“ dodavateli BREX s.r.o., Liberec 23, IČ: 40232549.

Směrnice o krátkodobém pronajímání objektů a pozemků

5.7.2011 10:16 | Česká Lípa

Rada města Česká Lípa schválila aktualizované znění „Směrnice o krátkodobém pronajímání“ objektů a pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa, spravovaných PO Sport Česká Lípa.

Vyhláška o trvalém označování psů

4.7.2011 22:30 | Česká Lípa

Zastupitelstvo města Česká Lípa schválilo obecně závaznou vyhlášku města Česká Lípa k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů s platností od 1. ledna 2012.

Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Česká Lípa

4.7.2011 18:23 | Česká Lípa

Zastupitelstvo města Česká Lípa souhlasilo s přidělením nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle § 27 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách „Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Česká Lípa“ dodavateli společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25458302 v celkové výši 7.387.224,- Kč bez DPH, tj.  8.864.669,- Kč včetně DPH.

Provozování energocentra Sportareálu Česká Lípa

4.7.2011 10:14 | Česká Lípa

Rada města Česká Lípa schválila, aby provozování energocentra v objektu Sportareálu, včetně zajištění licencovaných činností dle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) výroby tepla a elektrické energie v zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KJ), které je součástí energocentra Sportareálu, zajišťoval jeho provozovatel příspěvková organizace SPORT Česká Lípa, jejímž zřizovatelem je město Česká Lípa.

Víceúčelová sportovní hala

3.7.2011 10:35 | Česká Lípa

K dokončení nové víceúčelové sportovní haly chybí už jen pár týdnů. Stavební práce začaly téměř před rokem a dokončeny by měly být do 1. října 2011.

Poskytování informací z města

2.7.2011 10:34 | Česká Lípa

Vzhledem k tomu, že jednání rady jsou na rozdíl od zasedání zastupitelstva ze zákona neveřejná, rozhodla se nová rada města přenést větší část svých pravomocí právě na zastupitelstvo, jehož zasedání jsou veřejná.