Autor - Kateřina Kotková

Soutěž o nejlepší sídlištní zeleň

4.3.2011 21:50 | Česká Lípa

Rada města Česká Lípa vyhlásila soutěž "O nejlepší péči o sídlištní zeleň v jednotlivých obvodech městské zeleně v roce 2011". Smyslem soutěže je zvýšit veřejný zájem občanů o dění ve městě z hlediska údržby zeleně a podporovat je v této činnosti, což je jeden z principů projektu „Zdravé město“.

V českolipských ulicích začal předjarní úklid

2.3.2011 19:42 | Česká Lípa

Jakmile roztál sníh, je jedním z nejčastějších dotazů veřejnosti, jak a kdy bude probíhat jarní úklid českolipských komunikací, na kterých se během zimy nahromadil nejenom posypový materiál.

Centrum textilního tisku se otevřelo veřejnosti

16.2.2011 18:28 | Česká Lípa

Město Česká Lípa dnes poprvé otevřelo Centrum textilního tisku, které bude provozovat jeho příspěvková organizace Lipý Česká Lípa. V nové interaktivní expozici si mohou návštěvníci sami vyzkoušet různé techniky potiskování látek a zároveň se seznámit s historií potiskování textilu na Českolipsku.

Protipovodňový monitorovací a varovný systém města Česká Lípa

15.2.2011 19:06 | Česká Lípa

Město Česká Lípa se bude ucházet o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na vybudování protipovodňového monitorovacího a varovného systému v našem městě. Na lednovém jednání tak rozhodlo zastupitelstvo města, které souhlasilo se zpracováním příslušného projektu právě za účelem předložení žádosti o poskytnutí dotace z fondů EU.

Česká Lípa získala cenu Ministerstva vnitra ČR

9.2.2011 18:59 | Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa získal stříbrný stupeň Cen Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za rok 2010 za dosažení stanovených parametrů dokládajících potřebnou kvalitu, konkrétně za zavedení ISO 9001 (mezinárodní normy pro systémy řízení jakosti).

Doplnění expozice o dobové textilie, fotky i formy

8.2.2011 20:18 | Česká Lípa

Město Česká Lípa a příspěvková organizace Lipý Česká Lípa hledají pro doplnění nové interaktivní expozice Centra textilního tisku (CTT) dobové materiály týkající se textilního tisku na Českolipsku. 

Granty v oblasti památkové péče

5.2.2011 09:54 | Česká Lípa

Město Česká Lípa bude i  v letošním roce podporovat oblast památkové péče formou grantů. „O poskytnutí finančního příspěvku může požádat právnická i fyzická osoba, která je vlastníkem kulturní památky, případně památkově hodnotné nemovitosti situované v památkové zóně města,“ uvádí Martina Matějíčková, referent investičního oddělení MěÚ Česká Lípa.

Přidělení veřejné zakázky „Komplexní pojištění města Česká Lípa“

1.2.2011 18:54 | Česká Lípa

Zastupitelstvo města Česká Lípa odsouhlasilo přidělení veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 27 zákona č. 137/2006Sb. o veřejných zakázkách „Komplexní pojištění města Česká Lípa" pojistiteli Kooperativa pojišťovna a.s, Vienna Insurance Group, Templová 747, 110 10 Praha 1, IČ:47116617.

Pravomoc projednat spor má soud a nikoliv správní orgán

31.1.2011 22:24 | Česká Lípa

V záležitosti sporu  města Česká Lípa a společnosti VETT, a.s., obdrželo dne 27. 1. 2011 město Česká Lípa usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.1. 2011, kterým k dovolání města Česká Lípa zrušil usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci ze dne 11.3.2010 (o zastavení řízení a postoupení věci Krajskému úřadu Libereckého kraje) a vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení.

Smlouva o postupu při zadávání zakázky na dodávku elektřiny

31.1.2011 22:22 | Česká Lípa

Rada města Česká Lípa souhlasila s uzavřením smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky (dále jen VZ) na sdružené služby dodávky elektrické energie s příspěvkovými organizacemi města Česká Lípa.