Autor - Městská knihovna

Dětský den v knihovně

4.6.2012 19:01 | Knihovna

V pátek 1. června odpoledne se konal již počvrté dětský den v knihovně na Špičáku. Většinou pro tuhle akci využíváme přilehlou zahradu, ale s ohledem na počasí, které nám bohužel v daný den nepřálo, jsme operativně přesunuli program do vnitřních prostor.

Městská knihovna v červnu

2.6.2012 19:09 | Knihovna

Léto se blíží, pomalu se chystáme na dovolené, ověřujeme platnost cestovních pasů, zjišťujeme nedokonalost našeho vybavení, v práci ještě dodělat všechny úkoly i resty, nabrat knížky v knihovně! Že nestíháte?

Nové knihy regionu

9.5.2012 14:56 | Knihovna

S přibližujícími se prázdninami se začneme rozhlížet po tipech na výlety. Proč se nerozhlédnout právě z rozhledny? V knize „Příběhy jizerskohorských rozhleden“ se dočteme odkud se dívat. Kniha je bohatě vybavená barevnými fotografiemi ze současnosti i minulosti a medailony architektů.

O Šípkové Růžence aneb když se snaží, tak se daří!

8.5.2012 12:09 | Knihovna

„Povězte strašpytlům, aby se nebáli, začíná pohádka o vílách, o králi, pohádka o smrti zakleté do růže, pohádka o lásce, která smrt přemůže“… Tak přesně takhle začalo loutkové představení pohádky o Šípkové Růžence, které proběhlo v městské knihovně 26. dubna  a nebylo jen tak ledajaké. (Součástí článku je i slideshow.)

Městská knihovna v květnu

2.5.2012 16:17 | Knihovna

Výsledek naší jednoduché ankety na našich webovkách nám ukazuje, že naši uživatelé stále neví, že půjčujeme i čtečky elektronických knih a také převládá pocit, že je tato služba příliš drahá. Musíme tedy vysvětlit a přiblížit : registrovaní čtenáři Městské knihovny Česká Lípa starší 18 let mohou využít nabídky půjčování čteček elektronických knih.

Nové knihy regionu

25.4.2012 18:31 | Knihovna

Ve Vlastivědném muzeu v České Lípě byla v dubnu zahájena výstava Středověké umění na Českolipsku. Současně byla vydána stejnojmenná kniha, která výstavu doplňuje a zároveň je katalogem výstavy. Jednotlivé kapitoly knihy seznamují se středověkými dějinami  a architekturou Českolipska.

Městská knihovna v dubnu

4.4.2012 17:40 | Knihovna

O Českolipském Čtenáři roku jakož i Čtenáři roku Libereckého kraje tu už bylo napsáno, snad možná ale zaujme, že Čtenářem roku 2012 v celostátním měřítku se stal pan Vladimír Macháček, čtenář Knihovny města Hradce Králové.

Zahrada Jiřího Trnky v knihovně

28.3.2012 20:10 | Knihovna

Již od roku 1967 je tradičně vyhlašován Mezinárodní den dětské knihy, který symbolicky připadá na 2. duben, den výročí narození Hanse Christiana Andersena. Tato oslava je zaštítěna Mezinárodním sdružením pro dětskou knihu (IBBY), které bylo založeno roku 1948 na popud spisovatelky Jelly Lepmannové.

Českolipský Čtenář roku 2012

25.3.2012 14:59 | Knihovna

V úterý 13. března se v Městské knihovně Česká Lípa uskutečnilo   setkání  uživatelů knihovny, kteří tuto instituci navštěvují již několik desítek let.  V rámci celostátní kampaně Březen - měsíc  čtenářů, který již pravidelně vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR se totiž už podruhé hledal Čtenář roku.

Městská knihovna v březnu

8.3.2012 20:27 | Knihovna

Březen- měsíc čtenářů je v plném proudu, v knihovně se soutěží o sladkou odměnu, hledá se Čtenář roku a prohlédnout si zde můžete poněkud odlehčený fotoseriál o tom, jaké to je mít SLADKÝ ŽIVOT S KNIHOVNOU!