Alternativní metoda na zmírnění poruch učení

Verze pro tisk |

Celodenní seminář zaměřený na poruchy učení dnes uspořádalo pro pedagogy prvního stupně základních škol město Česká Lípa ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou v České Lípě. Na semináři, který se uskutečnil na českolipské radnici, se sešlo cca 30 učitelů, aby se seznámili s praktickými návody jak pracovat s dětmi, u nichž se projevuje porucha učení.

„I v naší poradně evidujeme zvýšený počet vyšetření a přitom vhodně vedenou nápravou se problémy a obtíže s učením dají u dětí zmírnit,“ konstatuje Dana Horynová, speciální pedagožka českolipské pedagogicko psychologické poradny, která s Vlastou Kateřinou Pavlů a Janou Kuchtíkovou seminář připravila. „Cílem našeho semináře je názorně ukázat učitelům, jak je možné s takovými dětmi pracovat novou moderní metodou.“

Přizvali proto speciální pedagožku Stanislavu Emmerlingovou z Turnova, která učitelům představila alternativní způsob vedení nápravy formou kineziologických cvičení. „Zjednodušeně se dá říci, že tato moderní metoda se opírá o systematické a pravidelné procvičování mozku. K tomu, aby byla úspěšná, je však nezbytná spolupráce s rodiči, kterým učitel obeznámený s metodou poradí a vysvětlí, jaké cviky mají se svými dětmi provádět.“ Podle D. Horynové je pak tato metoda velice efektivní a přispívá i k lepšímu soustřední na učení, neboť cviky zklidňují i hyperaktivitu.

„Jako středoškolský učitel češtiny dobře vím, jaké potíže zanedbaná diagnostika a náprava specifických poruch učení může způsobit. Jsem proto velice rád, že se Dana Horynová se svou kolegyní Janou Kuchtíkovou z pedagogicko psychologické poradny ujaly organizace tohoto semináře, na jehož uspořádání město věnovalo z fondu rady města 4 tis. korun. Kromě učitelů z českolipských základních škol jsme pozvali pedagogy i z ostatních měst a obcí, pro které Česká Lípa zajišťuje výkon státní správy,“ upřesňuje místostarosta Tomáš Vlček.  

Kateřina Kotková
tisková mluvčí MěÚ

Nahoru