Past na Hurvínka

Verze pro tisk |

V posledních několika měsících probíhá v rámci zastupitelstva města spor o způsob dalšího provozování zpoplatněných parkovišť města.

Stávající způsob, kdy parkoviště byla pronajata společnosti, která prostřednictvím svých zaměstnanců vybírala parkovné a město získávalo příjmy z nájmu, byl vystřídán opět automaty. Přitom parkovací automaty už zde jednou byly, ale neosvědčily se.

K novému rozmístění parkovacích automatů navíc došlo dosti netradičním postupem - záměr zastupitelé neschválili, nicméně vedení města svůj nadřízený orgán (zastupitelstvo) obešlo a prosadilo si tento záměr na radě města formou malé zakázky. Zakázka se ale postupnou realizací záměru nafukovala, až přerostla pravomoce Rady města a zastupitelstvo mělo na svém zasedání 25. června odsouhlasit dodatek č.1 ke smlouvě na "Provoz parkovacích automatů na parkovištích v centru města Česká Lípa ze dne 20.11.2013“ s dodavatelem těchto automatů, kde se zvyšuje počet pronajatých automatů na 16 a tím i částka za pronájem. Toto navýšení výdajů, jakožto i celý záměr zastupitelé opět neschválili, mj. i proto, že vedení města nepředložilo podrobnou ekonomickou bilanci – srovnání provozu původního a nového systému.

Jádrem sporu jsou samozřejmě peníze, kde větší část zastupitelů nemá jistotu, zda město touto změnou nebude ochuzeno. Vzhledem k tomu, že zdroje příjmů vysychají a provozní náklady města rostou a za poslední 4 roky byla výrazně zredukovaná i poslední finanční rezerva města (Investiční fond), tak se to vlastně týká i budoucího rozpočtu města, kolik finančních zdrojů bude město mít a co si bude moci dovolit.

V souvislosti s parkovišti máme v našem městě ještě jednu kuriozitu, která by se dala označit za „past na Hurvínka“. Každé město má nějaký přístup ke svým návštěvníkům. Tento přístup je buď vstřícný, kdy město buduje cíleně turistickou infrastrukturu a snaží se jak historické centrum, tak i blízké okolí zatraktivnit, a potom jsou také města, která cíleně „budují“ tzv. pasti na Hurvínky, o kterých mnohdy nevědí ani vlastní občané, natož náhodní návštěvníci města.

Jednou z takových pastí je část parkoviště u Kulturního domu Crystal, kde část parkoviště je opatřena dopravním značením, kdy držitelé karet ze Škroupova náměstí zde mohou parkovat v době konání Farmářských trhů, tzn. každý čtvrtek.

Jak je však vidět z níže uvedené fotografie ze 17. 7. letošního roku, tato možnost není vždy ze strany držitelů karet využívaná a ten, kdo je nepozorný, tak dostane i na zcela prázdném parkovišti od města „botičku“, což možná stojí za zamyšlení, zda by se tato praxe nedala změnit.

Ing. Petr Máška, zastupitel města Česká Lípa 

alt
Nahoru