Již 100 let připraveni 4 - pokusy o obnovení činnosti

Verze pro tisk |

Vítám vás u dubnového vzpomínkového článku k oslavám výročí sta let od vzniku Junáka - svazu skautů a skautek, střediska Řetěz z České Lípy. Minulý měsíc jsme společně zavzpomínali na dobu, kdy se dostala Komunistická strana Československa k moci a postupně začala organizaci
Junáka měnit, až ji nakonec zakázala úplně. Pokračujeme dál, píše se rok 1969.

Po 18 letech zákazu činnosti se na jaře tohoto roku začíná částečně uvolňovat politický útlak. Je obnovena činnost Junáka, i když pouze jako součást Socialistického svazu mládeže. Skauti na nic nečekají a připravují rádcovské kurzy, vychází celá řada skautské literatury, k dostání se objevují skautské kroje a další táborové vybavení. 16.5.1968 se uskutečňuje jednání u 1. poradní skály, kterou svolává bývalý velitel okrsku bratr Josef Šťastný - Kim. Této porady se zúčastnilo 137 členů, všichni odhodlaní opět obnovit Českolipskou skautskou činnost. Začínají se zřizovat nové skautské klubovny, obnovují se staré skautské oddíly a družiny a dokonce se zakládají nové.

Následující rok 1969 byl opravdu nabitý akcemi všeho druhu, například: 

- Akce "Dnes vaří Junáci" - za dozoru rodičů připravili skauti doma oběd.

- Krajský závod světlušek a vlčat uspořádaný ve dnech 6. - 7.6. 1969 v Úštěku. Na této akci bylo 19 družin a na 1. místě se umístil 1. roj světlušek z České Lípy.

- Krajské kolo Svojsíkova závodu, i zde získal 1. roj světlušek 1. místo.

Také byl zahájen plavecký výcvik, uskutečnila se akce ve zpěvu a polním vaření a v neposlední řadě dne 24. 2.1969 byl uspořádán 1. skautský ples v sále Jakuba Arbese.V průběhu tohoto roku také třikrát vzplanul slibový oheň - dvakrát u slibové skály v Pekle a jednou u skály v Sosnové.

Rok 1970 ale opět pro skauty nevypadá vůbec příznivě. V tisku se začínají objevovat útoky proti Junáku. Přes velmi nepříznivou situaci se ještě uskuteční 2. skautský ples. 10.1.1970 byl střediskovou radou schválen střediskový pokřik:

Hola hej, jasnou líc
mládí, slunci, kráse vstříc.
Junácký vždy v srdci žár,
Česká Lípa, zdar, zdar, zdar.

1. 5.1970 prošel Českou Lípou mohutný skautský průvod, tichý protest proti zákazu činnosti Junáka. Každý z vás ale již tuší, že to nebylo nic platné.  31. 8.1970 je dalším černým dnem pro skauty z celé vlasti. Je opět zakázána činnost středisek Junáka, pokud nedají přihlášku do Pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže. Rozhodnutí všech ale bylo jednoznačné. Kdysi složili slib, žili a vychovávali mládež podle skautských zákonů, a tento slib v žádném případě nechtějí porušit.

1. 10.1970 znamená 3. oficiální likvidaci Junáka v České Lípě. A bude to trvat spoustu let, než bude tento zákaz opět zrušen. Ale ani tentokrát nechci zapomenout zmínit statečné skauty této doby, kteří se nevzdávali, a i přes obrovské riziko skrytě skautskou činnost provozovali. O těchto lidech můžeme nalézt nemalé množství knih a nejeden dokument. Mezi mé nejoblíbenější patří Skauti bez lilie, dokument, který přibližuje právě roky 1968 - 1989.

A o roce 1989, 17. listopadu, a změnách, které tento den odstartoval, si povíme příští měsíc.

Na závěr máme jedno upozornění:

Dne 24. 4. 2021 měla v bazilice Všech svatých v České Lípě proběhnou akce Skautská mše, pořádána místním Junákem - svazem skautů a skautek, střediska Řetěz, k oslavám 100 let od jeho založení. Moc se vám omlouváme, ale nakonec jsme rozhodli, že tato akce bude z důvodu stálé pozastavené skautské činnosti a nevyhovující epidemiologický podmínek přesunuta na dobu neurčitou. Doufáme, že se brzy budeme moci bezpečně potkat a 100 let náležitě oslavit."
Junák - svaz skautů a skautek, středisko Řetěz, Česká Lípa 

Historické informace byly čerpány z připravovaného Almanachu, za jehož vznik děkujeme bratru Ladislavu Zahrádkovi (Bobovi)

Za celé středisko Řetěz, Česká Lípa sestra Kateřina Rosáková (Gugi)

První tři díly si můžete přečíst zde:

Již 100 let připraveni! - českolipští skauti slaví velké výročí

Již 100 let připraveni 2 - čemu museli skauti čelit během války?

Již 100 let připraveni 3 - poslední slib světlušek a skautská mše

alt
alt
Nahoru