Již 100 let připraveni 5 - doba po roce 1989

Verze pro tisk |

S novým měsícem vychází i pokračování našeho putování historií Junáka - svazu skautů a skautek, střediska Řetěz z České Lípy, a to v rámci oslav 100 let od jeho založení. V dubnovém vydání jsme zavzpomínali na hezké, ale bohužel i nehezké události mezi lety 1968 -1970. Připomněli jsme si druhé obnovení činnosti Junáka, jeho rychlý rozvoj, ale i velmi rychlý pád třetím úplným zákazem skautování. Zákaz trval dlouhých 19 let. Poté se začaly události konečně dávat do pohybu.

Rok 1989, Sametová revoluce, demonstrace, 17.listopad, touha po svobodě. Nastalo období politických změn, které vedlo až k pádu komunistického režimu. Téměř ihned po 17. listopadu znovu ožívá přerušená činnost Junáka. Během oněch 19ti let často působili, dříve skautští vedoucí, v turistických organizacích, a proto z počátku docházelo k určitému názorovému mísení skautingu s trampingem, woodcraftem a dalšími proudy, které mají co dočinění s přírodou.

15.12.1989 se uskutečnila první schůzka činovníků České Lípy a jejich střediskové rady z roku 1970. A 21.12.1989 proběhlo zahájení činnosti Junáka v provizorně zřízené klubovně na náměstí T.G.Masaryka - v bývalé provozovně fotoslužby OSP.

10.1.1990 je svolána Velká poradní skála v sále Jakuba Arbesa. Z celého okresu se setkalo přes 400 členů. Sál doslova praskal ve švech. Toto shromáždění skýtalo zajímavý pohled - v sále seděli pamětníci z dob první likvidace Junáka, byli zde členové z období 1944 -1950 a objevila se i početná skupina členů z let 1968 - 1970. Na tomto setkání bylo do klobouku vybráno 5000 Kčs, jako základní kapitál pro obnovu činnosti.

Městský podnik služeb Česká Lípa a řídící orgán Městský národní výbor Česká Lípa uzavírá spolu s naším místním střediskem dne 16.1.1990 smlouvu o předání domu č.p.685 v Moskevské ulici. Ano, to je přesně ten dům, ve kterém sídlíme s českolipskými skauty dodnes. Pojďme se na jeho historii podívat blíže.

Zůstatková hodnota domu byla 28 515 Kčs. Dům nebyl v nejlepším stavu, byla tedy ustanovena komise, která měla zajistit skutečný stavebně technický stav budovy, a jaké zásadní opravy bude třeba zajistit. Pro představu se jednalo o opravení propadlých stropů v 1. patře a střechy, oprava zchátralých podlah v přízemí, omítnutí opadaných omítek ve všech místnostech a také bylo zjištěno, že v domě není zřízeno ústřední topení.

Členům komise se také podařilo zajistit, aby potřebné práce provádělo učňovské středisko v rámci výuky zedníků. Práce však postupovaly pomalu, takže s pomocí přišel bratr Milan Eliáš - Béďa, který se stal stavebním dozorem. Ten také zapřáhl do práce několik roverů a starších členů střediska, ale i několik kamarádů trampů, díky kterým byla nová střecha zhotovena zcela zdarma. Jeho následovníkem se stal bratr Jiří Hudeček - Akéla. Který se o skautský dům staral spoustu let a udělal na něm spoustu práce. Namátkou provedl částečnou výměnu dřevěných ztrouchnivělých podlah, v šatně a chodbě byly položeny dlaždice. V jedné místnosti zřídil WC, v 1. patře vybudoval kuchyňku. Zavedl do kluboven ústřední plynové topení. A mnoho dalšího.

Mezi správce domu později patřil i bratr Jan Starý - Čmelák a Josef Prokop - Pepa, ten se o domů stará dodnes. Mohli jste si všimnout, že v minulém roce proběhla na našem skautském domě částečná rekonstrukce a můžeme se tedy chlubit novou fasádou v přední části domu.

Historické informace byly čerpány z připravovaného Almanachu, za jehož vznik děkujeme bratru Ladislavu Zahrádkovi (Bobovi)
Za celé středisko Řetěz, Česká Lípa sestra Kateřina Rosáková (Gugi)

Zde si můžete přečíst předchozí díly: 1. díl, 2. díl, 3. díl, 4. díl

alt
alt
alt
alt
Nahoru