Jsme tu s vámi již 40 let

Verze pro tisk |

"JSME TU S VÁMI JIŽ 40 LET" nese název výstava, která se snaží mapovat 40 let vývoje organizace denní stacionář Česká Lípa, jenž je součástí zastřešující organizace Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa, p. o.

Na samotném začátku své existence nesla název Ústav sociální péče se sídlem v Partyzánské ulici, ale to bychom se museli přenést do roku 1981 a to konkrétně do 1. září, kdy byl tehdy Ústav sociální péče v České Lípě slavnostně otevřen.

Výstava se nachází na náměstí Dr. E. Beneše (prostor mezi OD Banco a OD Andy) v České Lípě. Na tomto dlážděném prostoru je umístěno šest výstavních panelů, které si návštěvníci mohou prohlédnout až do konce měsíce května. Výstavní panely mapují historické začátky a současnou pestrou škálu aktivit, které pro uživatelé tato organizace připravuje. Jsou doplněny historickými i současnými fotografiemi. Představují také životní příběhy dvou našich uživatelů, které dokreslují smysl a význam celé organizace. Na výstavě se podíleli pracovníci Denního stacionáře Česká Lípa s mimořádnou podporou a neuvěřitelným umem pana Rudolfa Živce, kterému patří naše veliké a upřímné poděkování. Významné poděkování patří také podporovatelům a partnerům, kteří se podílejí na skutečnosti, že stacionář nabízí své odborné služby pro osoby se zdravotním postižením již 40 let.

Zveme k těmto výstavním panelům všechny obyvatele našeho města.

alt
alt
Nahoru