Od 15. prosince budou platit nové jízdní řády MHD

Verze pro tisk |

V rámci celostátních úprav jízdních řádů, které začnou ve veřejné dopravě platit od 15. prosince 2019, dojde také v českolipské městské autobusové dopravě zajišťované městem Česká Lípa k několika dílčím změnám oproti současnému stavu. Nové jízdní řády, do kterých byly úpravy zapracovány na základě podnětů od občanů města, dopravce a dopravního klubu, odsouhlasila rada města na svém zasedání ve středu 6. listopadu.

„Navržené změny jsou spíš drobnějšího charakteru, ale věřím, že lidem v jejich každodenním ježdění pomohou a jsem rád, že jsme jim mohli vyjít vstříc. Optimalizace systému městské hromadné dopravy je běh na dlouhou trať. Ale snažíme se lidem maximálně vyjít vstříc, aby byli spokojení. Naším záměrem je, aby na sebe linky co nejvíc navazovaly, navazovaly také na ostatní vlakové a autobusové spoje a rovnoměrně pokryly celé město včetně přidružených obcí,“ uvedl českolipský místostarosta Jaroslav Turnhöfer. 

Provedené změny:
1. Linka č. 202 spoj č. 136 nahrazena linkou č. 225 spojem č. 137:
o víkendech a státních svátcích ze zastávky Hlavní nádraží odjezd 22:30 – nepojede linka č. 202 (směr Sídliště Lada), ale linka č. 225 (směr Na Výsluní) z důvodu stejného odjezdu linky č. 203 z Hlavního nádraží 22:30 (směr Sídliště Lada)

2. Linka č. 203:
spoj č. 21 (v pracovních dnech) ze zastávky Sídliště Lada odjezd v 7:34 (původně v 7:48) z důvodu nabídnutí alternativního spojení ze sídliště Lada a Sever pro školáky na ZŠ Antonína Sovy (Slovanka) – dojezd v 7:45 na zastávku Železničářská a 7:47 na zastávku Antonína Sovy
spoj č. 23 (v pracovních dnech) ze zastávky Sídliště Lada odjezd v 7:52 (původně v 8:00) z důvodu lepší návaznosti na vlakové spoje (mezi 8:22 až 8:30) – na zastávce Hlavní nádraží v 8:12

3. Linka č. 207:
spoj č. 9 (v pracovních dnech) odjezd v 7:30 ze Sosnové (původně 7:35), odjezd z Okřešic zůstává v 7:25 zachován – důvodem je včasná doprava školáků (nově 7:39 Mánesova) a pravidelné zdržení u závor v ulici 5. května při původním čase

4. Linka č. 218:
spoj č. 106 (o víkendech a státních svátcích) ze zastávky Dobranov, střed (8:53) bude prodloužen až do Vítkova a spoj č. 105 zpět z Vítkova (9:00) směr Dobranov
spoj č. 116 (o víkendech a státních svátcích) ze zastávky Dobranov, střed (18:53) bude prodloužen až do Vítkova a spoj č. 115 zpět z Vítkova (19:00) směr Dobranov

5. Posun ukončení provozu všech linek dne 31. 12. z 19h na 20h z důvodu příjezdu vlaků kolem 19:30 a dopravy občanů okolo 20h za zábavou

Nově vydané jízdní řády MHD Česká Lípa budou od prosince v prodeji v Městském centru OPUSCARD Česká Lípa na adrese Tržní 163 anebo přímo v autobusech MHD.
 

Nahoru