Opravy českolipských škol běží naplno

Verze pro tisk |

Zhruba 133 milionů korun na 9 českolipských školách proinvestuje v rámci letošního roku město Česká Lípa. V plánu je celkem 10 investičních akcí, z nichž největší je bezpochyby kompletní zateplení základní školy na Ladech. Většina projektů by měla být hotová do konce letních prázdnin.

„Snažíme se do našich škol investovat systematicky poměrně vysoké částky, protože je v našem zájmu, aby byly budovy v co nejlepším stavu. Jedná se o náš majetek a investice do něj se nám vždy vrátí. Navíc většina akcí se týká zateplení nebo alespoň výměny oken, které přispějí k úsporám za energie,“ uvedl českolipský místostarosta Martin Brož.

Největší školskou investiční akcí je kompletní zateplení základní školy na Ladech za bezmála 90 milionů korun. Z pěti pavilonů školy je dokončený pavilon 2. stupně, dokončovací práce probíhají v tělocvičně, jídelně a spojovacím pavilonu. Všechny tyto čtyři pavilony by měly být dokončeny do začátku školního roku, jediný pavilon, na kterém se bude pracovat i poté, co se žáci vrátí do lavic, bude pavilon 1. stupně. 

K dalším velkým školským investičním akcím patří novostavba pavilonu F v ZŠ speciální Jižní a zateplení mateřské školy v ulici Na Výsluní. Stavba na speciální škole byla dokončena v červnu, nyní se bude do pavilonu instalovat nábytek a interaktivní tabule za téměř 450 tisíc korun. Rekonstrukce školky Na Výsluní pak bude dokončena do konce července. 

Kromě těchto velkých investičních akcí se o letních prázdninách rozběhly i menší akce. V základní umělecké škole započala 2. etapa výměny rozvodů vody a kanalizace, letos se navíc opraví i střecha na části objektu a upraví sociální zařízení. Na základní škole Jižní se budou vyměňovat okna v tělocvičně a opravovat střecha vstupního pavilonu. ZŠ Partyzánskou čeká 1. etapa výměny oken, nová okna dostane také mateřská škola v Arbesově ulici. V mateřské škole Šikulka se pracuje na 2. etapě rekonstrukce sociálních zařízení, rekonstrukce sociálního zařízení byla zahájena také na ZŠ 28. října. 

„Žáci na jaře ve školách příliš nepobyli, věřím tedy, že se všichni těší, až se v září opět vrátí do lavic. O to víc se snažíme, aby po svém návratu našli svoji školu v lepším stavu, než když ji opouštěli. Je naší snahou, aby se žáci i učitelé ve školách cítili příjemně. Jsem ráda, že jsme investice do škol nemuseli zastavovat a že se nám daří stav školských budov neustále zlepšovat. I když i v této oblasti nás čeká ještě hodně práce,“ uzavřela starostka České Lípy Jitka Volfová.
 

alt
alt
alt
alt
Nahoru