Příprava rekonstrukce Kounicova domu se zkomplikovala

Verze pro tisk |

Zádrhel v přípravě rekonstrukce historicky cenné budovy Kounicova domu v centru České Lípy nyní řeší českolipská radnice. Kvůli podaným námitkám se českolipští radní rozhodli již vysoutěženou zakázku na zpracování projektové dokumentace zrušit a vypsat ji znovu. Začátek prací na projektové dokumentaci se tak zpozdí, i tak ale město předpokládá, že by měla být dokumentace hotová na začátku roku 2022.

Takzvaný Kounicův dům je kulturní památkou postavenou na konci 18. století. Budova před pěti lety vyhořela a od té doby chátrala. Do svého majetku ji město získalo na konci roku 2018, v loňském roce pak dokončilo statické zajištění celé budovy včetně stavby provizorní střechy. V polovině loňského roku zastupitelé rozhodli, že se do objektu po jeho rekonstrukci přesune Dům dětí a mládeže Libertin, který tak opustí církevní budovu na Škroupově náměstí. Letos v květnu pak českolipští radní přidělili zakázku na zpracování kompletní projektové dokumentace realizačnímu týmu okolo pražského architekta Ing. arch. Ondřeje Tučka, který ve výběrovém řízení zvítězil s nabídkovou cenou 8,3 mil. Kč. Kromě ceny se v rámci výběrového řízení hodnotila také kvalita realizačního týmu, předložené reference hodnotili tři nezávislí architekti.

„V červnu jsme však obdrželi námitku uchazeče, který skončil druhý v pořadí, který rozporoval fakt, že pan architekt Tuček předložil šest referenčních zakázek namísto požadovaných pěti, navíc dvě z nich nesplňovaly požadovaný parametr na objem stavby. Námitce jsme vyhověli a požádali jsme naše nezávislé poradce, aby přeložené doklady zhodnotili znovu. Došli jsme pak ke stejnému závěru a v červenci zakázku znovu přidělili panu architektovi Tučkovi. Nicméně stejný uchazeč podal námitku znovu, a znovu rozporoval šest podaných nabídek namísto pěti. Jelikož jsme v zadávací dokumentaci nepamatovali na situaci, že by někdo podal více referenčních zakázek, než je požadováno, rozhodli jsme se výběrové řízení zrušit a zakázku vypsat znovu,“ popsal českolipský místostarosta Martin Brož. 

V srpnu tak českolipští radní schválili nové, doplněné zadávací podmínky pro veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Kounicova domu. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení i prováděcí projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, a také podrobný stavebně technický průzkum a inženýrská činnost. Jakmile město vysoutěží dodavatele stavby, bude mít vítězný projektant autorský dozor. O vítězi bude znovu rozhodovat nejen cena, ale kvalita realizačního týmu. 

„Rekonstrukce Kounicova domu je velký projekt, kde navíc nehodnotíme pouze cenu, ale také kvalitu realizačního týmu. Ačkoli jsme v prvním kole jsme obdrželi námitky právě kvůli hodnocení kvality týmu, i v nově vypsaném výběrovém řízení toto hodnotící kritérium máme. Kounicův dům je ceněná, historická budova v centru města a my si chceme být jisti, že jsme vybrali kvalitního uchazeče, který má s podobnými stavbami zkušenosti a bude bez problémů spolupracovat s památkáři, kolegy z městského úřadu i se zástupci Libertinu. Věřím, že napodruhé již vše proběhne bez komplikací a podaří se nám dotáhnout i tento velký projekt,“ doplnila starostka České Lípy Jitka Volfová.
 

Nahoru

Komentáře

Re: Příprava rekonstrukce Kounicova domu se zkomplikovala

To že někdo předloží o jednu referenci víc, než je požadováno zadávací dokumentací se dá považovat za její nesplnění, které je možné rozporovat?
Absurdistán. Doufám, že měl v nabídce alespoň správnou velikost písma :-))

Nahoru