TIP na cyklovýlet Zahrádky-Šváby-Pavlovice- Dřevčice a zpět

Verze pro tisk |

Dnešní tip na výlet je pro cyklisty a domníváme se, že je středně náročný. Užijete si intenzivní stoupání a příjemné sjezdy. Zajedete na místa, kam už jsme vás v tipech na výlet zvali a dostanete se ještě dál.

Na kole vyrážíme z České Lípy přes Sosnovou do Zahrádek. Zde rozhodně stojí za návštěvu a zastavení kostel svaté Barbory, který stojí osamocený v polích za obcí, jako by k ní vůbec nepatřil…Opravdu stojí zhruba 1,5 km jižně od Zahrádek a v těchto místech se rozkládala původně středověká obec Mnichov, která zanikla. Kostel je jedinou stavbou, která zánik obce přežila. Dnešní barokní podoba kostela má renesanční původ, který se datuje k roku 1550. Areál kostela je chráněnou kulturní památkou, všimněte si přilehlé zvonice i soch svatého Judy Tadeáše a svatého Václava. Možná si vybavíte, že jste viděli záběry z kostela a z přilehlého hřbitova (kde mimochodem můžete nakouknout do hrobky Kouniců) ve filmu Hastrman, který v roce 2018 natočil podle stejnojmenného románu Miloše Urbana režisér Ondřej Havelka. Na podzim sem můžete zajet s festivalem Lípa Musica na vždy jedinečný koncert při svíčkách, protože kostel není elektrifikován.


Od svaté Barbory jeďte po silnici do Borku a z Borku pokračujte směrem na Šváby, všimněte si zvláštního zářezu ve skále, který možná značí, že dnešní Šváby se rozkládají zhruba na území dříve zaniklé obce Vršov. Na území obce Šváby nemiňte oboru Vřísek, jednu z nejstarších obor na našem území, jejíž součástí je Žižkův vrch (325,8 m. n. m.) Oboru zde založil Jan z Vartenberka, držitel novozámeckého panství. Na severozápadním úpatí Žižkova vrchu uvnitř obory roste alej 28 (původně 30) dubů letních. Alej je zapsána mezi památné stromy České republiky. V oboře Vřísek najdete také stejnojmenný renesanční zámek, kterému se správně říká Vítkovec. Podle jedné z místních pověstí zda Jan Žižka věznil svého bratra – katolického kněze z Holan. Na zámečku se v roce 1987 natáčela známá pohádka O princezně Jasněnce a létajícím ševci.

Ze Švábů ujíždíme směr Popelov a dojíždíme do Pavlovic, kde si na návsi této malé a velmi zajímavé obce můžete odpočinout v restauraci. Nepřehlédněte zajímavý kostel Nanebevzetí Panny Marie, raně barokní stavbu s mohutnou empírovou hranolovou věží. Kostel stojí uprostřed návsi a je obklopen pozdně barokními až klasicistními venkovskými usedlostmi. Do Pavlovic nevede žádná turisticky značená trasa, ale mají zde historickou dlážděnou cestu prohlášenou za technickou památku. Zhruba půl kilometru dlouhý úsek, spojující vesnici se zdrojem pitné vody – Knížecí studánkou v Popelově, v údolí Švábského potoka, byl vybudován v 17. století za Albrechta z Valdštejna. Všimněte si i trojice skalních výklenků u cesty s letopočtem 1868.

Ale pak už jedeme dál, před námi je opět naprosto malebná ves Drchlava a blížíme se do oblíbených nejen levandulových Dřevčic, odtud přes Sušici, Holany a Zahrádky zpět do České Lípy s pocitem vítězství z ušlapaných 40 kilometrů. Českolipsko je jednoduše krásné.

Foto: Pavel Kraus

 

alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru

Komentáře

Re: TIP na cyklovýlet Zahrádky-Šváby-Pavlovice- Dřevčice a zpět

Zdar

když se někdo vydá na tento výlet tak ať nezapomene navštívit sochu svaté Starosty (Podle legendy šlo o dívku křesťanského vyznání z období posledních císařů Římské říše nebo období stěhování národů, kterou chtěl její otec proti její vůli provdat za krutého pohanského vládce. Aby této svatbě zabránila, vymodlila si Starosta hustý plnovous. Pohan od svatby ustoupil, otec ji ovšem za to dal ukřižovat. Svatá Wilgefortis, jak je tato původem portugalská světice také nazývána, je přímluvkyní neprávem odsouzených, jimž dává na obrazech či sochách svou přízeň najevo pomocí střevíce, který jí po ukřižování sklouzne z nohy.) je kousek od kostela směrem k silnici Zahrádky - Doksy.

Nahoru