Českolipský komorní cyklus bude zahájen 22. 5. v divadle!

Verze pro tisk |

S ohledem na uvolňování bezpečnostních opatření přijatých v souvislosti s pandemií Covid-19, která umožňují pořádat kulturní akce maximálně pro 100 osob, přistupuje spolek ARBOR k zahájení Českolipského komorního cyklu. Cyklus otevře koncert plánovaný na 22. května, který se uskuteční s původním programem, tj. coby pocta skladatelce Vítězslavě Kaprálové, kterou složí herečka Taťjana Medvecká a smyčcový Kaprálová Quartet. V zájmu zajištění dodržení bezpečnostních podmínek pro pořádání akcí bude koncert přesunut do prostor Jiráskova divadla v České Lípě. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, doprodej zbylých vstupenek je možný pouze on-line či po telefonické rezervaci ve večerní pokladně na místě. Koncerty, které se nemohly uskutečnit v březnu a dubnu, jsou přesunuty na podzim.

Květnový koncert bude vzpomínkou a poctou jedné z nejslibnějších osobností skladatelské generace vyrůstající v období první republiky, která mnoha jiným ženám otevřela dveře na koncertní pódia, Vítězslavě Kaprálové. Osud Kaprálové bohužel vyměřil velmi krátký́ život – dožila se pouhých pětadvaceti let. Přestože o kvalitě její tvorby nebylo nikdy pochyb, proslavila se po Evropě a už nedlouho po její smrti vyšlo několik zásadních publikací o jejím životě a díle, a přestože se její otec Václav Kaprál (1889–1947) až do konce svého života obětavě staral o to, aby její skladby neupadly v zapomnění, její hudba se z koncertních pódií ozývá stále méně. Tuto zajímavou osobnost si připomene komponovaným programem Kaprálová Quartet ve spolupráci s renomovanou herečkou Taťjanou Medveckou, sólistkou pražského Národního divadla. V rámci večera zazní Osmý smyčcový́ kvartet Kaprálové i ukázky z její bohaté korespondence – Dopisů domů, láskám a přátelům, ze souborné edice korespondence, kterou vydala The Kapralova Society. Vedle skladatelského odkazu Kaprálové si připomeneme i jí blízkou osobnost Bohuslava Martinů uvedením ukázky z jeho pátého smyčcového kvartetu. Koncertem posluchače nově provede Pavel Ryjáček, t. č. vynikající moderátor Českého rozhlasu, stanice Vltava a zprostředkuje jim také nevšední setkání s umělci formou dialogu. Partnerem koncertu je Kapralova Society.

Návštěva koncertu bude možná jen za dodržení nařízených bezpečnostních opatření (stálé použití roušky, ochranných rukavic, dodržování bezpečného odstupu min. 2 m, zákaz konzumace občerstvení, zákaz shromažďování – vytváření větších skupin apod.). Před vstupem do koncertního prostoru bude probíhat kontrolní měření teploty a bude k dispozici dezinfekce. Hlediště bude upraveno tak, aby odpovídalo aktuálně platným bezpečnostním opatřením.

Vstupenky na tento koncert je možné zakoupit online, případně rezervovat telefonicky na +420 608 917 973 a vyzvednout je na místě ve večerní pokladně. Standardní pokladna bude otevřena až od června.

Koncerty v březnu a dubnu, které se nemohly uskutečnit z důvodu pandemie, jsou přeloženy na nové termíny na podzim. Pěvec Roman Hoza za doprovodu cembalistky a varhanice Barbary Marie Willi a violoncellisty Michala Raitmajera vystoupí v kostele Mistra Jana Husa ve středu 9. září 2020, místo původního termínu 24. března. Původní dubnový koncert Královéhradeckého sboru Jitro je z 21. dubna přeložen na 24. listopadu. Červnový koncert s Epoque Quartet a kytarovým duem Siempre Nuevo se uskuteční 15. 6. rovněž v Jiráskově divadle. Vstupné na tento koncert bude dobrovolné, doporučujeme si místa zarezervovat na info@lipamusica.cz nebo +420 608 917 973.

Českolipský komorní cyklus se koná za podpory Ministerstva kultury ČR, Libereckého kraje, Města Česká Lípa, Nadace Život Umělce, Státního fondu kultury, rodiny Tichých a společnosti Modus.  
Více na www.lipamusica.cz

Nahoru