Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Verze pro tisk |
Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Pokračujme v diskuzi zde.
Pozorně jsem přečetl článek, který mi doporučil p. Tichý. Hledal jsem v něm hlavně , zda existuje konkrétní jiný způsob regulérního odvolání člena Dozorčí komise, když proběhlý způsob je kritizován. Bohužel jsem v něm nic takového nenašel. Pouze odkaz na Zákon o ČT a větu : Pro zánik funkce člena Dozorčí komise platí " přiměřeně " paragraf č.6 ods 1 a 2. Přiměřeně je velmi vágní termín.
V tom paragrafu ale není ani slovo o Dozorčí komisi. Vše je jenom o Radě ČT o její volbě, zániku členství v Radě popř. odvolání členů Rady Poslaneckou sněmovnou .
Nenašel jsem nic, co by se dalo aplikovat na Dozorčí radu. Jestli to někdo najdete, seznamte nás s tím. Já to vidím stále stejně . Kdo jmenuje do funkce , tak i odvolává a také i bez udání důvodu.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Takže po příštích volbách může sněmovna tu radu čt vyházet bez udání důvodu. Teď jsem již klidnější.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Samozřejmě, a nejen po příštích volbách.
Sněmovna je suverén.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

V zákonu o ČT je ale přece vypsáno jmenovitě několik důvodů k odvolání člena Rady . Znamená to tedy , že k odvolání člena Rady musí mít Sněmovna nějaký z těch důvodů. Netěšte se dopředu moldavite :-)
Jinak je to zde v případu s Dozorčí komisí a obecně ve společnosti při volbě do nějaké funkce : Kdo jmenuje do funkce, odvolává a to i bez udání důvodu.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Kdo tu v diskuzi volal po důvodech odvolání DK Radou ČT, tak tady jje má.

https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/selhavani-dozorci-komise-ct-mohlo-vest-az-k-trestnimu-stihani-radnich.A201116_231739_pozice-tema_lube/diskuse?vlakno=104213464

Šlendrián vedení ČT a nebo nastražená past?
Tak si říkám, zda je tato kauza jen ukázkou šlendriánu, který ve vedení ČT panuje a nebo se "jen" vedení ČT rozhodlo využít dané situace k nastražení pasti na členy rady ČT, kteří jsou vůči vedení ČT kritičtí?
Ať se totiž rozhodnou tak či tak, budou radní pod tlakem. Buďto pod tlakem OČTŘ a nebo Bakalomédií...
Mimochodem, pokud se nepletu, tak Občanský zákoník ukládá povinnost majiteli pozemku umožnit přístup a užívání k nemovitosti jeho majiteli na něm stojící.
Jinými slovy tvrzení vedení ČT o tom, že by v případě odmítnutí předražené koupě pozemků nemohlo Ostravské studio fungovat, se mi jeví jako účelové.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Radní Lipovská se 14.11. v nočním mailu obrátila na ředitele ostravské pobočky M.Karase s tím, jak nastalou situaci pořešit.. M.Karas ve svém vyjádření paní radní Lipovskou upozorňuje, že tento způsob odporuje standardní proceduře ,kdy rada ČT má jako kolektivní orgán jednat ve sboru prostřednictvím svých usnesení,ale přesto jí odpovídá. . Vyjádření je velmi korektní, věcné a vypočítává veškeré peripetie od r.1969, zejména dlouhodobou nedohledatelnost zahraničních vlastníků po r.99 .Nyní nový vlastník, pan P. uvádí,že pokud ČT nevyužije svého předkupního práva( pouze do 19.11, čili do čtvrtka včetně), vloží svoje kupní smlouvy do katastru nemovitostí a bude za nájem požadovat 360 tis ročně, což je podstatně více než tržní hodnota uváděná znalci nebo realitními kancelářemi. Dále M.Karas upozorňuje,že Rada měla k dispozici podklady,které uváděly,jaké problémy mohou vzniknout- zamezení přístupu do objektu atd.atd. .Ředitel Karas se zasedání rady 11.11. osobně účastnil.

A jeden z veřejných komentářů,který vystihuje situaci:
" Noční smrště sl. Lipovské si předevčírem užil ředitel ostravské ČT Miroslav Karas, ostatní členové managementu už mají takovou zkušenost zažitou. Pikantní na celé věci je, že jeden den sl. Lipovská zosnuje "palácovou revoluci" a uvede ČT v Ostravě zamítavým hlasováním o pozemcích do zcela neřešitelné situace, která ohrožuje televizní vysílání, ale už pár dní na to tahá ze zoufalého managementu po nocích rozumy, jak ze situace ven. Je to pořád dokola: nýmandi neškodí jen na zadání, ale taky z podstaty. Akademickými tituly, učenými frázemi, fanatismem a zneužitím kříže víry holt charakter nenahradí"

Přeji hezký sváteční podvečer !

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Nechápu, proč mangement nehlásil právní stav kolem pozemků studia v Ostravě včas. A´t už řediteli ČT nebo Dozorčí komisi . Členové odvolané Dozorčí komise Rady ČT : Předseda Bc. Jiří Staněk, místopředseda Ing.Jiří Maceška, JUDr.Simona Holubová, JUDr. Jiří Stránský, prof.Ing.Stanislava Hronová CsC. 5 členů, kteří by podle titulů měli být kompetentní k přípravě a podání odborných doporučení k hospodaření Radě ČT a posouzení hospodaření ČT s veřejnými prostředky.
Ještě jedna zajímavost : V červnu 2010 byla tehdejší Radou ČT taky odvolána Dozorčí komise . Skončili po 3 měsících. Tenkrát vadila tehdejší Radě ČT přílišná kontrolní činnost a že v nové komisi nebyl nikdo z té staré.
Ve středu se má zvolit nová komise.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Lidovky, hlásná trouba majitele.
Pane zahradníku, dávejte ke svým domněnkám příslušné paragrafy a nepopírejte sám sebe, např.
§ 8a
Dozorčí komise
(3) Členové dozorčí komise jsou voleni na funkční období 4 let, a to i opětovně, ne však na více než 4 po sobě jdoucí funkční období. Pro zvolení do funkce člena dozorčí komise a pro výkon této funkce platí předpoklady stanovené v § 4 odst. 3 a § 5 obdobně. Pro zánik funkce člena dozorčí komise platí přiměřeně § 6 odst. 1 a 2.

Zítra jsou pozváni do Senátu právníci ohledně upřesnění výkladu, uvidíme.

A co dělala celou dobu rada čt? Jedině oni mají pravomoc dohadovat cenu atd. s majiteli
(1) Dozorčí komise je poradním orgánem Rady ve věcech kontroly hospodaření České televize. Jejím úkolem je sledovat, zda jsou finanční zdroje a majetek České televize účelně a hospodárně využívány podle schváleného rozpočtu

Rada čt schvaluje rozpočet. Tak proč tam nákup pozemků nebyl? Teď to hází na poradní orgán. Kdy jim dali pokyn k řešení?

Jinak z OZ vyplývá jediné, majitel pozemku i nemovitosti mají vzájemné předkupní právo. A nikdo mne nemůže tlačit do prodeje ani mi diktovat cenu.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Problém se táhne mnoho let, ví se o tom, právně velmi složité a složité na jednání. Začalo to už špatným projektem v r.69 a hodně se zvýraznil cca od r.1999.Někteří zahraniční vlastníci uváděli jako adresu třeba na policejní ústřednu v tom a tom městě. Např v r.2019 byl osloven na základě auditu nemovitostí nový správce s požadavkem na zahájení jednání o majetkovém narovnání, bohužel bezvýsledně. Nekomunikoval. Souhlas vlastníka nemovitosti s prodejem nelze,jak si někteří, možná i slečna Lipovská myslí, nahradit soudním rozhodnutím , pokud ctíme právní stát a nesebereme vlastníkovi soukromý majetek, jak se to kdysi stávalo. Záznam z jednání toho 11.11.-je na internetu. Dozorčí rada doporučila koupi pozemků za 2,4 miliony, cena odhadní cca 1,5 mil,ale vzhledem k peripetiím letitým to bylo jediné řešení. Jelikož jde o soukromého vlastníka, může být pronájem- záleží samosebou na smlouvě- zvyšován ,pokud se ten pozemek nepodaří koupit.
K tomuto tématu ode mne howg. Další dny ukážou,co bude s ostravským studiem. Může se klidně stát,že slečna Lipovská,která chce být"dobrým hospodářem" a ti,kteří hlasovali proti koupi nebo se jako přizdi... čí zdrželi,aby si neudělali zle a měli šanci užívat nadále pašalík i příští rok, svým rozhodnutím způsobí,že cena bude mnohem vyšší,než ty 2.4 mil. A o odvolání rady- domluveno ráno před jednáním. . Opakuji,že slečna Lipovská ještě 2.9. neměla k činnosti rady žádné výhrady.....

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

...Ve středu se má zvolit nová komise...
Jenom dokládá, jak to bylo, samozřejmě účelově. připraveno. :o)))
Jen doplním paní doktorku. Byly dva soudní odhady. Druhý na 2 mil.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Oprava- slečna Lipovská neměla k jednání Dozorčí komise( omylem uvedeno rady) ještě 2.9. žádné výhrady.
Nedivila bych se,kdyby do dozorčí komise byla zvolena osoba( nebo osoby) blízká nebo přímo z Bobo institutu,kterou vydatně podporují někteří klerikové. Hezký den!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Oprava- slečna Lipovská neměla k jednání Dozorčí komise( omylem uvedeno rady) ještě 2.9. žádné výhrady.
Nedivila bych se,kdyby do dozorčí komise byl zvolena osoba blízká nebo přímo z Bobo institutu,kterou vydatně podporují někteří klerikové. Hezký den!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) pořád ČT

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pred-budovou-ct-demonstrovaly-desitky-lidi-za-jeji-nezavislost/1959284

"Rada ČT je voleným nástrojem občanů a jim je také odpovědná. Česká televize, ani další veřejnoprávní média, nemají být nekriticky chráněna před kritikou, avšak orgány určené pro její dozor musí učinit maximum pro to, aby jejich rozhodnutí byla jasně, zřetelně a odůvodněně vysvětlena veřejnosti. Musí se pohybovat v hranicích vymezených jim zákony a nemohou svůj prostor rozšiřovat podle uvážení jednotlivých členů. Když tak nečiní, vytváří prostor nejen pro spekulace o motivech svých rozhodnutí, ale i pro nejrůznější politické hry.
Vyzýváme proto Radu ČT, aby napříště nepřekračovala své pravomoci vymezené zákonem a aby vysvětlovala veřejnosti své zásadní kroky. Dále pak vyzýváme její členy, aby naplňovali svoje poslání v Radě plným a věcným zapojením do její práce, v souladu s pravomocemi radních, stejně jako do veřejné debaty o ní. Jinak se Rada a její členové budou podílet na dalším rozkladu důvěry, a to v čase, kdy je to společensky obzvlášť nebezpečné."
https://www.forum24.cz/vyznamne-instituce-apeluji-na-radu-ct-neprekracujte-sve-pravomoci-dalsi-rozklad-duvery-je-nebezpecny/

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Marek Wolner, výstižné
Dnes jsem byl normálně v práci, protože 17.listopad vychází zrovna na den, kdy máme dvě porady, Reportéři ČT a 168 hodin. Když jsem kolem třetí hodiny odjížděl z budovy zpravodajství, bylo prostranství před hlavní budovou plné lidí a aut, které troubily. Uvědomil jsem si s jistým zadostiučiněním, že ČT je asi jediná televize v regionu, za kterou jsou lidé ochotni jít demonstrovat. Před dvaceti lety stejně jako dnes. Chtějí koukat na žurnalistiku, ne na propagandu, která obsluhuje politiky jako nějaký pikolík anglického krále. Po 31 letech od 17.listopadu? Prosím vás, kdo by to taky chtěl?! Hezký svátek, přátelé

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) pořád ČT

:-)))
No tedy! Nadační fond nezávislé žurnalistiky a jím spoluzaložený Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu ... :-)))
A to vše na forum24 :-))))))))
Samozvanci, kteří především nahlas křičí ....

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Vedení rady čt rezignovalo

https://www.novinky.cz/kultura/clanek/predseda-rady-ct-rene-kuhn-se-rozhodl-rezignovat-40342552#dop_ab_variant=0&dop_req_id=ouxIPXetpvq-202011181316&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=5&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Nebyli informováni, takže jakýsi puč v televizi.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Z oficielně vydané zprávy

Rada ve středu směnu pozemků a zřízení služebnosti pod ostravským studiem s majitelem Simonem Pelikánem schválila. Směně bude předcházet koupě pozemku na základě předkupního práva. Pokud by televize pozemek nekoupila a následně nesměnila, hrozilo jí v budoucnu, že by nový vlastník užívání nebo koupi parcely potřebné pro provoz studia zdražil. Při směně vznikne podle chystané smlouvy ČT nárok na doplatek 1,32 milionu korun kvůli rozdílné velikosti směňovaných parcel. Nedodané podklady od dozorčí komise vedly minulý týden k odvolání tohoto poradního orgánu rady.

No, minulý týden bylo psáno,že rada byla odvolána bez udání důvodu...
Psala jsem,že dalším stupněm bude odvolání předsedy Kühna. Vzdal se funkce sám, místopředseda Dědič taky- nedivím se. Být odvoláván úderkou vedenou slečnou Lipovskou,která pak v noci mailuje maily řediteli Karasovi do Ostravy, jak ztohoven,jistě pro slušného člověka není příjemné. Tipnu si,že šéfem bude zvolen Matocha nebo Váńa. Přeji hezké dny!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Obětoval jsem hodinku poslechu jednání (do přestávky). Arogance a základní neznalosti většiny radních. Pletou si zákony, jsou nepřipraveni (jeden na otázku o zaslaných materiálech nevěděl, prý by se teprve musel podívat do notebooku). Pletli si Radu čt se správní radou apod. Podstatné je, že přišli na to že NÁKUP POZEMKŮ JE VĚCÍ ŘEDITELE. Takže jenom lži v článku doporučeném zahradníkem. Taky byl již dříve znám názor právníků Ber nebo nech k ceně, stejný jako můj a zřízení služebností by mělo daleko větší finanční dopady.
Uvidím ten doplatek, jestli na něj Pelikán přistoupí.
Pikantní bylo, když ředitel Ostravské televize, komentoval rozhovor "pučistů" před jednáním. Nevěděli, o koho se jedná. Dopředu bylo dohodnuto, že jenom využijí ty pozemky k odvolání DK a dále o nich ani nechtěli diskutovat.
Dnes se rozhodovalo podle stejných materiálů, které již měli před týdnem :o)

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) vtip dne

Na stránce Bobošíkovic Institutu svobody a demokracie( píšu Bobošíkovic,neb ona jest zakladatelkou a ve správní radě sedí manžel), se dnes objevila výzva na podporu slečny Lipovské. Prý je údajně šikanována a srovnávají to dokonce s padesátými léty. Asi ji někdo mlátil, mučil, nesměla studovat, vzali ji živnost a tak. A je tam úžasná věta, začínající:

Tento proces, na jehož konci může být navrácení České televize občanům této země....
Ještě tam chybí něco ve stylu NEP a GOELRO a něco o světlých zítřících..
Hezký večer!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Takže odvolání bylo nelegální, nebyl dodržen zákon
https://radiozurnal.rozhlas.cz/odpoledni-publicistika-s-verou-stechrovou-8364380?fbclid=IwAR2LZzDUiX5sJGhpIyZF3ziEXyruf2bNbf-jc1KmWhBwXC3Pi3-Bl-A8e1E

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Ale no tak! Nepřidávejte si, nepřekrucujte.
I z Vámi citovaného článku jasně vylývá, že důvod neinfomovanosti (údajné) uvedl místopředseda Dědič. Předseda rezignoval, protože zjistil, že je se svými názory/postoji v podstatě osamocen ...

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Ale no tak!
Opatrněji. Slušelo by se uvést, že jde o právní názor dvou osob, konkrétně Marvanové a Kučery ...

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) vtip dne

Dobrý večer.
Zná to, jak pejsek a kočička pekli dort? - Váš příspěvek to dost významně připomíná ...

Nahoru

Re: Česká společnost a ČT dnes. (2 .část)

Shrnul bych to asi takhle:

Když je v zákulisí dění Bobošíková nebo Faltýnek (tentokrát oba!), zákonitě to zavání nějakou levárnou proti standardní demokracii a právnímu státu (tentokrát proti veřejnoprávní ČT).

Nedávno navolená trojice Lipovská-Xaver-Matocha připomíná svazáckou úderku nebo akční výbor z roku ´48 neblahé paměti (naštěstí nemá ty pravomoci); mezery ve vzdělání, profesní nedostatečnost a morální manko nahradili fanatickým revolučním nadšením při plnění a odškrtávání úkolů.

A jako obvykle: v regionu nacházejí vřelý ohlas u p. zahradnika plus s. Chota (hlodavec se uložil k zimnímu spánku?). Čím hůř - tím líp!

Snad se poslanci včas proberou. Podle zahradnikovy teorie přece můžou svazáky okamžitě odvolat...

PS: Komentář Filipa Rožánka: Situace, kdy na důležitou organizaci s rozpočtem několika miliard dohlíží sbor poučených laiků, zase jednou sklízí ovoce. Sice nahnilé, ale naše.
https://denikn.cz/498007/rada-ceske-televize-ukazuje-jak-chutna-moc-s-prichuti-chaosu/#utm_content=trendingnews&utm_term=rada%20%C4%8Dt&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

https://www.forum24.cz/jiri-ovcacek-vyzval-k-modlitbam-za-hanu-lipovskou/

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Něco vám z mé teorie uniklo, pane Tichý nebo jste to spíš nepochopil . Psal jsem , že " obecně " kdo volí může taky odvolat a to i bez udání důvodu . Obecně tím myslím např. ve spolku králíkářů ,kteří k tomu nemají speciální zákon. A stejně tak je to s Dozorčí komisi Rady ČT. Dozorčí komise je interní orgán Rady . Pravdou je, že ČT má svůj zákon, ale v něm je postižena právě jen volba Rady ČT a nikoliv Dozorčí komise. S tou je to obecně jako s králíkáři :-)
Poslanecká sněmovna může Radu ČT samozřejmě odvolat, ale z důvodů, které jsou uvedeny v zákoně o ČT. Nestačilo by , aby se poslanci probrali.

Nahoru

Re: Česká společnost a ČT dnes. (2 .část)

viz Zákon o ČT:

Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích, ani nesmí při výkonu své funkce v Radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů.

Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá
a) přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce člena Rady stanovené v § 5,
b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady nebo dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady.

PS: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/senat-ma-za-to-ze-rada-ct-v-odvolani-komise-pochybila/1960255

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Jeden z komentářů k celému dění : Nejprve ke způsobu odvolání:

Odvolání komise bylo zcela nečekané. Aniž by jeho iniciátoři brali vůbec zřetel na riziko čínského viru, byla ve středu dopoledne do místnosti o velikosti sídlištního obýváku na Kavčích horách svolána pracovní schůzka patnáctičlenné rady, kde si její část odvolání upekla. Že se logicky někteří radní za takových podmínek jednání nezúčastnili (a nebyla ani technická varianta připojit se online), jim hrálo do karet. Například sám předseda rady se o plánu odvolat komisi dozvěděl pouhé dvě hodiny před veřejným zasedáním Rady.
A k včerejšímu jednání:

Jako další z dílů syrového seriálu studené války proti generálnímu řediteli televize, který je podle mě dalším terčem personálních čistek. Pelíšky hadr: „Muž s koženou brašnou nesmí projít!“ Po rezignaci předsedy a místopředsedy byla sice díky schopným právníkům ČT vyřešena krize s pozemky pod ostravským studiem bez ohledu na původní nesouhlas hlasovací mašiny v radě, ale radní Matocha dál vyžadoval po Petru Dvořákovi naprosto nezákonně interní materiály ČT, k nimž má ze zákona přístup výhradně dozorčí komise. Kterou si ovšem tahle úderka sama odvolala. Generální ředitel to správně odmítl. Pak dostal papalášský „kartáč“ ostravský ředitel Miroslav Karas. Taktéž od Matochy, když si dovolil ohradit se proti zjevné nepřipravenosti některých radních na strategická rozhodnutí a proti vylhaným a urážlivým komentářům (radního Veselého) na sociálních sítích, že záležitost s pozemky už „je na dálku cítit podvodem“. Místo Veselého ale Matocha peskoval Karase. Za „urážku rady“. A snažil se jej umlčet odkazem na chybějící kompetence ke kritice radních.
------------------
A Senát prý schválil usnesení, které vyzývá Poslaneckou sněmovnu, aby v případě potvrzení porušení Zákona o České televizi členy Rady ČT zvážila odvolání těch členů rady, kteří se protizákonného jednání dopustili.
Hezký den!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Ale s.Chote, kdo by měl znát lépe výklad zákona než ten, kdo ho stvořil. To jste nezaznamenal?

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Jinak pěkný autentický komentář ředitele studia Ostrava. 47minuta
https://www.ceskatelevize.cz/rada-ct/prenos-jednani-po-internetu/?IDEC=220%20251%2000056/0019
mluví za vše

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Senát má schválené usnesení, které žádá Poslaneckou sněmovnu, aby v případě porušení zákona Zákona o České televizi členů Rady ČT zvážilo odvolání těch členů Rady, kteří se dopouštějí protizákonného jednání,

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Sněmovna odložila jednání o RaděČT na 8. prosinec. Dejte si taky pauzu.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

On ten záznam je velmi poučný ,zejména právě od té 47. minuty až do konce-cca 1.58 min. Řěditel Karas byl velmi korektní .Nepochybně si nadělal nepřátele,protože tak elegantně ozřejmit veřejnosti,jak jsou ti někteří členové rady nepřipraveni,umí málokdo. A pak je velmi zajímavá pasáž cca od 1 hod 38 minuty,kdy jest místopředsedovi Matochovi vysvětlován zákon o České televizi,který on,jako místopředseda má mít přece v malíku a nemůže tedy na řediteli TV žádat to, co radě ČT žádat nepřísluší. . Opakovaně mu je sděleno,že Rada ČT není správní rada, že ke spoustě dokumentů a auditů má přístup pouze Dozorčí rada( kterou si překotně odvolali, doplňuji),jenž je též na rozdíl od Rady ČT vázaná mlčenlivostí. A že ta pak na základě žádosti Rady ČT může pro ně připravit zprávy a podklady atd.atd. A jest mu opakovaně vysvětlováno jako malému dítěti,co to je dodržování zákona a platného Kodexu ČT. Matocha,který v otázce zákonné normy není silný v kramflekách, a ví to, se snaží zachovat si tvář ,protože být takhle nachytán na švestkách nevědomosti- to se každému nestane. Není totiž nad to,když se někam protlačí zaúkolovaný,po moci toužící ješitný člověk. Proto byl taky zřejmě navržen a zvolen - už je jedno, zda ANO,SPD nebo Trikolorou. Bohužel,ti,kteří ho veřejně nachytají jen takovou drobností ,že korektně citují,co lze a nelze, stanou se většinou takové osobě nepřítelem na život a na smrt.
K čemu je nám,Kefalín, nejaký zákon, he? My vám ještě ukážeme, čo je...

A české televizi věří 74% obyvatel. Kolipak a procent asi věří Zemanovi-pokud tedy ještě někoho zajímá...

Přeji pěkné dny.

Nahoru

Re: Česká společnost a ČT dnes. (2 .část)

To: 19. Listopad 2020 - 14:15 | Jan Tichý

Zajímavé. A co tím chtěl básník říci?

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

To: 19. Listopad 2020 - 12:27 | Lenka Sepsová

Děláte si legraci?!
Vůle 10 z 15 je, i kdyby těch zbývajících 5 bylo proti nebo absentovalo z jakéhokoliv důvodu, není žádná "část" - to je jasná, dvoutřetinová většina.
Dále cit.: "...radní Matocha dál vyžadoval po Petru Dvořákovi naprosto nezákonně interní materiály ČT, k nimž má ze zákona přístup výhradně dozorčí komise." To myslíte vážně?! V zákona o ČT je výslovně uvedeno, že dozorčí komise (její členové) "... mohou s vědomím generálního ředitele nahlížet do všech účetních dokladů ...", proto, aby jako členové tohoto PORADNÍHO orgánu Rady ČT jí mohli posloužit svými odbornými názory, stanovisky ... Upozorňuji na dikci "s vědomím" - to totiž znamená, že GŘ záměr zkontrolovat tu či onu smlouvu, ten či onen účetní doklad postačí oznámit.
To ale není ten podstatný "faul", obsažený v citaci. Podstatné je, že Rada ČT má za jeden z hlavních úkolů: "... kontrolovat účelné a hospodárné využívání finančních zdrojů a majetku České televize ...". Tak jaképak "nezákonně interní materiály"! Proboha, Panenko Marie Hornopolická!!! Vždyť generální ředitel je zaměstnanec Rady ČT, neboť ta ho volí a odvolává ...
A odvolává ho právě onou (zákonem požadovanou kvalifikovanou) většinou 10 hlasů. Proto ten vyrvál a kecy o ohrožení svobody ....
Ostatně, mám své zdroje v ČT, a ty hovoří jasně: Nejde vůbec o žádnou svobodu, demokracii, odkaz .... bla, bla, bla ..., ale o prachy! Těžké peníze, kterou jsou dnes a denně sápány z rozpočtu ČT na spřízněné umělce, ale i na "drobné" kšeftíky formou outsourcingů na kde co, pronájmy ... atd., atp.
Tedy deal v ČT je následující: Vy (ČT) nás (TOP09, STAN, KDU, Piráty) budete mediálně podporovat (spíše by bylo správné to nazvat fedrováním), a my vás bude chránit řevem o veřejnoprávnosti, svobodě, domokracii a jejich ohrožení před tím, aby vám někdo rušil vaše kruhy - kšefty.
Krásný večer.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

To: 19. Listopad 2020 - 15:03 | moldavit

Ale pane "vltavíne", v ČR zákony vykládají pouze soudy ...
Sice tahle soudcokracie není nic moc, ale určitě zákony nemůže vykládat Parlament.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Soudy s. Chote zákony nevykládají, ty se jimi řídí ve svém rozhodování. V dikci toho, jak byl schválen parlamentem. V případě zákona o ČT se na něm podílela JUDr. Marvanová.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)Abychom pro ČT

ale nezapomněli, v čem se stále více angažuje KGB se svými českými spolupracovníky na nejvyšších místech

Ze zprávy ČTK:

Proti Bezpečnostní informační službě (BIS) se chystá diskreditační kampaň, řekl šéf BIS Michal Koudelka v rozhovoru pro Deník N. Důvodem je podle něj činnost kontrarozvědky, která některým skupinám komplikuje jejich plány. Uvedl také, že chce v čele BIS pokračovat.

Práci BIS opakovaně kritizuje prezident Miloš Zeman, ve středu předal premiérovi Andreji Babišovi (ANO) materiál, který podle prezidenta ukazuje, že Koudelka není dobrý manažer. BIS ve svých výročních zprávách opakovaně upozorňuje na aktivity především čínských a ruských špionů v Česku.

Koudelka uvedl, že jednou z hrozeb, kterým BIS čelí, je podkopávání důvěry v její práci. "Získáváme v poslední době řadu informací o tom, že se proti službě připravuje diskreditační kampaň. To je bohužel realita, ve které musíme žít," řekl. Čeho se má kampaň týkat, nechtěl konkrétněji uvést. "Tyto aktivity souvisejí s naší činností, která některým skupinám velmi komplikuje plány," doplnil jen.

Kontrarozvědku i jeho samotného se podle Koudelky snaží znevěrohodit a oslabit ti, kteří se její činnosti obávají. "To se děje a dít bude, protože se v naší zemi hraje o hodně. Proto si nesmírně vážím podpory, kterou naší službě i mně samému opakovaně dává premiér i představitelé všech demokratických stran ve Sněmovně i Senátu," podotkl. "Nikomu nepolíbím prsten a to už doufám všichni pochopili. Věřím v pravdu a právo, věřím v tuto zemi," dodal.

Přeji hezký večer !

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Panenko Skočická, to jsou komentáře cizí, ne moje. Zdroje vím,ale nechtěla jsem je sem psát. Hezký večer a howg!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

:-)))
Tak to se moc omlouvám! Skutečně mě nenapadlo, že myslíte jednu bývalou poslankyni. Jako "autorku" zákona :-)))). To je moje chyba.
Samozřejmě, že soudy vykládají zákony. Ty (zákony) jsou totiž obecné normy, které denně stovky soudů aplikují (vykládají) a tak "nalézají právo". Pro to existují určité obecně zásady, těmi Vás však již nebudu zatěžovat ...
:-)))
Hezký večer. L

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)Abychom pro ČT

Pro tentokrát vážně, velmi vážně. Ani ne snad pro Vás, ale spíše pro další čtenáře.
Prosím, zkuste se zamyslet nad tím, kdo (nebo co) je ředitel BIS. Ano, je to vysoký státní úředník, zaměstnanec, pro kterého by měla být hlavní, co díky - nejhlavnější (!) ctí loajalita. A mlčenlivost. Vizte též: Audi, vide, tace. TACE - mlčet!!!
Skutečně Vás prosím o zamyšlení nad tím zda to současný ředitel splňuje ...
Hezký večer.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

K čemu loajalita? K zájmům Hradní partičky, která tam má své zájmy?
Je dobře, že jste zmínil mlčenlivist. Bez zproštění nemůžou dávat ani prezidentovi informace. A najednou se zaměstná bývalý (neúspěšný zaměstnanec) na Hradě, aby vytvořil špínu na současné vedení.
Hnus kam to Zeman dotáhl. A hlavně spěchat dokud lidé nemohou do ulic.

Nahoru

Re: Česká společnost a ČT dnes. (2 .část)

s. Chote!

Zákony jsou (většinou) formulovány tak, aby jim rozuměl každej, protože (a) je všichni musíme dodržovat, a jak je notoricky známo (b) neznalost zákona neomlouvá.

Ukázalo se, že Lipovská a spol. si Zákon o ČT moc nečetli. Například pokud se členové odvolané komise budou bránit žalobou, velmi pravděpodobně soud vyhrajou, protože odvolání celé komise najednou + bez zdůvodnění bylo nezákonné.

Zákonu odporuje už "stranický" postup poslanců ANO při doplňovacích volbách členů Rady podle hlavního kritéria má/NEMÁ rád(a) pana ředitele.

Zákonu odporuje i nestandardní postup, kdy se skupina pučistů o tom v zákulisí předem dohodne - a pak překvapí zbytek Rady včetně předsedy návrhem + okamžitým hlasováním.

Důkladně to všechno analyzuje 2stránkový článek mediálního odborníka v dnešním Deníku N.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Ještě doplním uniklý mail předsedy volebního výboru Stanislava Berkovce, kritériem pro zvolení do Rady ČT je kladný vztah osobně k premieru Babišovi a k hnutí ANO (!).
A takhle si představují nezávislou televizi na politicích.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)Abychom pro ČT

Současný ředitel BIS kriteria splňuje.Zejména dodržováním zákonů .
KGB se skutečně činí a úkoluje,snad není někdo tak naivní,aby si myslel,že ruské tajné služby neverbují politiky a neloví v jejich vodách. . To,že mají dávno zavázané slouhy na nejvyšších státních místech,je smutné,ale není to nic nového. A jde taky krom jiného o Rosatom...
Hezké dny

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Pane "vltavíne"! Vy věci skutečně nerozumíte, neznáte zákony, nebo přímo manipulujete se čtenáři vašich příspěvků?! (Zdráhám se napsat, že lžete.)

Zákon č. 153/1994 Sb., ust. § 8 odst. (1), (2) a (4):
"Zpravodajské služby podávají prezidentu republiky a vládě jednou za rok a kdykoliv o to požádají zprávy o své činnosti."
"Zpravodajské služby předávají prezidentu republiky, předsedovi vlády a příslušným členům vlády v případech zjištění, která nesnesou odkladu, informace bezprostředně."
"Vláda a prezident republiky ukládají zpravodajským službám úkoly v mezích působnosti těchto služeb. Prezident republiky ukládá zpravodajským službám úkoly s vědomím vlády."

Takže - jaké zproštění?!, jaké nemohou?!?!?!

Ech ....

Nahoru

Re: Česká společnost a ČT dnes. (2 .část)

Dobrá, počkejme si na případnou žalobu a případný rozsudek.
Já znám pouze usnesení Rady ČT - nevím, jestli k bodu odvolání byl písemný materiál - s odůvodněním. Nevím, jestli má odvolání, které se bude doručovat dotčeným, zdůvodnění .... Ale vím, že práci komise si členové Rady těžce stěžovali již před rokem - tedy v době, kdy mezi nimi ještě nebyli "pučisté" :-)
Dovlím si jen připomenout, že k obdobnému postupu sáhla Rada již dříve, v roce 2010 - a tehdy to nebylo rozporováno. To ale asi byla ta "správná" Rada, že? Ta veřejnoprávnědemokratickolidskoprávní :-)))
Vy vidíte poslancům do hlav?! Jste zázračný člověk!
No, pokud používáte termíny jako "pučisté", tak je to dost "těžké" .... Jinak v této souvislosti - Vy věříte tomu, že různé orgány - správní/dozorčí rady, zastupitelstva, výbory zahádkářů (nejen z Kerska :-)) jednají jen a pouze na svých zasedáních?! že se nejedná před/po/mimo zasedání???
Njn ...

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)Abychom pro ČT

Na váš pel-mel se těžko odpovídá ...
Tak snad jen:
- používání termínu KGB o lecčem svědčí, že. Argumentovat neexistující organizací/institucí.
- Víte, že občané RF potřebují pro vstup na území ČR vízum?! To například držitelé pasů USA nepotřebují ...
- nejde o Rosatom, jde na našich cca 160 miliard, kterými chtějí někteří lidé vyfutrovat ekonomiku nedávno zkrachovalého Westinghouse ... Připomenu jen, že od své výstavby doposud, naše JE fungují bez ohledu na to, jestli je stavěla (byla použita technoligie) z Ruska, nebo kombinace RF/USA ...
Skutečně jde především o ty peníze.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Ze zpráv začátkem listopadu. Elektrárnu stavěl ROSATOM

První jaderná elektrárna v Bělorusku, jejíž provoz v sobotu slavnostně zahájil prezident Alexandr Lukašenko, musela být již následující den odstavena. Některé zařízení bude muset být vyměněno, uvedla dnes agentura AP s odvoláním na místní úřady.

Přeji pěkné dny!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Jednou za rok, bezprostředně, s vědomím vlády. Kde je tam, že je možné vynášet interní informace bývalým pracovníkům prezidentovi?
Zvláště když již pracovník není ve služebním poměru a je vázán mlčenlivostí? Přemýšlejte trochu. To by to mohl troubit veřejně. A netrubte tu vlastní výklady zákonů.

Nahoru

Re: Česká společnost a Rada ČT. (2 .část)

"Pane premiére České republiky,

jsme hluboce zneklidněni brutálním zásahem některých členů Rady České televize do média veřejné služby v době, která, podle Vás, je nejtěžším obdobím v naší novodobé historii. Rada České televize odvolala celou Dozorčí komisi České televize. Tento krok vykonala, aniž ho ohlásila v programu své schůze, a aniž se mohli členové dozorčí komise bránit. Žádné odůvodnění není ani v usnesení.

Členka rady a iniciátorka odvolání Hana Lipovská ještě 2. září oznámila, že pro odvolání dozorčí komise nejsou důvody. Podle našeho názoru si Rada České televize nejnovějším rozhodnutím počínala neuváženě a nejednala s péčí řádného hospodáře. Odvolala dozorčí komisi před koncem kalendářního roku, kdy se připravuje a schvaluje rozpočet a uzavírá se rok 2020, ovlivněný dopady pandemie na ekonomiku. Ocitla se navíc v přímém rozporu se zákonem. Člena dozorčí komise lze odvolat jen: a) přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce, b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce nebo dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce. Nic takového Rada ČT neuvedla. Zákon také nepřipouští odvolání dozorčí komise jako celku. " ATD.

https://www.forum24.cz/na-200-osobnosti-z-rad-ceske-inteligence-vyzvalo-babise-aby-vladni-garnitura-respektovala-nezavislost-ceske-televize/

s. Chot by si měl prostudovat seznam signatářů, kteří tvrdí prakticky TOTÉŽ, co se mu tady marně snažíme vysvětlit.

PS prosba: Nemohli byste už v titulku naznačit téma svého příspěvku, např. BIS, s. Chot, JE, zákony apod.? Takovýmhle neustálým "přepínáním" se nedá pořádně probrat nic.

Nahoru

Re: Česká společnost a Rada ČT. (2 .část) rada čt

V tom záznamu z jednání rady 19.11 . byl vznesen dotaz na místopředsedu Matonohu,tuším,že pokud by se potvrdilo,že odvolání členů Dozorčí komise bylo v rozporu s platným zákonem a členové by nárokovali ušlé peníze,které jim dle smlouvy náleží,kdo je zaplatí. ČT? Radní s péčí řádného hospodáře z vlastní kapsy asi ne. Připomnělo mi to story s dlouhodobou kauzou odvolání bývalého tajemníka MěÚ N.Bor. Soudy se táhly mnoho, mnoho let...
Hezké dny a víkend!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Ze zpráv cca 24 hodin starých:
Po opravě poruchy na nejaderné části (francouzské transformátory) je JE Ostrovec na 40 % nominálního výkonu ...

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Vyjádření Rusů: Vše fungovalo jak má a pak vybouchly transformátory. Vyměnili jsme je, byly italské výroby. Dodávka, montáž a seřizování elektrického systému generálního vypínače, který používá tyto transformátory, je naší odpovědností.
Nejenže jim při výstavbě reaktor upadl a ten náhradní zase při přesunu odřeli o sloup, ale především celou elektrárnu tři dny po slavnostním spuštění museli odstavit, To jsou fakta. Stejná jako že pátá kolona Rusů v ČR se bije za zájmy Putina.
Ještě dodám, že na stránkách Institutu jaderné energie se objevilo další vysvětlení. Italské reaktory si koupil investor. Tolik rozporně tradičně Rusové. Otázkou je kde soudruzi udělali chybu.

Nahoru

Re: Česká společnost a MIKULÁŠ

Tady to po dlouhé době neuvěřitelně žije!
Jsou, vážení přátelé a komentátoři, ovšem i zdánlivě prosté věci, například:

VLÁDA ČR & MIKULÁŠ

Na programu včerejšího zasedání vlády byl také Mikuláš,
závazné rozhodnutí bude sděleno během příštího týdne.

Podle informovaných zdrojů bude povolena mikulášská nadílka za přítomnosti nejvýše 6 osob, vyjma dětí do 6 let všichni s rouškou, Mikuláš s ohledem na mohutný vous může mít místo roušky plastový štít. Na každou osobu bude platit podmínka 10 metrů čtverečných. V menších bytech tak bohužel reálně bude Mikuláš s dítětem v místnosti sám. Epidemiologové a hygienici budou upozorňovat na vhodnost desinfekce vnějšího obalu mikulášských dárků pro děti. Povoleno nebude neorganizované shromažďování mikulášských skupin, zejména pohyb skupin čertů, ve veřejném prostoru.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vlada-kina-a-divadla-muzou-od-pondeli-hrat-ale-nesmeji-tam-chodit-lidi-130604#dop_ab_variant=0&dop_req_id=ymQMsXoyWE8-202011211254&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
Jsem rád že ve vládě (či co to je) sedí i znalci díla českého giganta, myslitele a průkopníka slepých uliček Járy Cimrmana. Inspirace hrou Hospoda Na mýtince jest zjevná.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) -Cimrman,obchod

Nejlepší bylo,jak dokázal udělat Hamleta bez Hamleta...
Přetiskuji z veřejného statusu opět výtečného Jiřího Padevěta:

Jiří Padevět

Podle struktury otevřených obchodů soudím, že pro vládu je ideálním voličem hypochondrický myslivec, který krmí svého loveckého psa živými pískomily a kupuje manželce, trpící obsedantní poruchou, která způsobuje nutkání denně jezdit do myčky automobilů a dvakrát denně nechat stříhat pudla, květiny pokaždé, když střelí zajíce. Děti nemaj

A já dodávám- asi tak. Hezké dny!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) pro s. Chota

Bývalý náměstek ministra vnitra Martin Fendrych: „Jiří Rom, který teď pracuje na Hradě a který byl dříve analytikem BIS, nesmí o své práci říct vůbec nic. Nejenom o tajných informacích, ale i o netajných. On o tom, co dělal v BIS, nesmí mluvit. Jediné, co může panu prezidentovi přinést, jsou nějaké drby. Všechno ostatní, co by přinesl, by bylo porušení zákona.“

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes - Moldavit

Vážený pane, česká "demokracie" je obdivuhodná, nezná - nemá mezí! 31 let po "Listopadu" zde krajský tajemník komunistické strany naprosto svobodně moralizuje! Vnukům říkám: bič a pryč! Kdo ví, třeba jsem mimo zákon...

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes - Moldavit

Vážený pane, česká "demokracie" je obdivuhodná, nezná - nemá mezí! 31 let po "Listopadu" zde krajský tajemník komunistické strany naprosto svobodně moralizuje! Vnukům říkám: bič a pryč! Kdo ví, třeba jsem mimo zákon...

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) pro s. Chota

:-)))
Fendrych ????????????
A nesmí říct nic, nebo jen drby. ????
By byste mohli tahat v páru ..

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Už začínáte být úsměvný. Vždy se stejným výsledkem. Já ale náměstku ministra vnitra věřím. Trochu jiná kapacita na problém než nějaký tajemník KSČM.
Obdobně i pan zahradník, Rada České televize při odvolání své dozorčí komise podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) zřejmě úplně ignorovala znění zákona. Odvolat lze pouze jednotlivé členy a pouze z důvodů, které jsou v zákoně přesně definovány, nic z toho rada nedodržela, uvedl Zaorálek.
Je to marný, je to...

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

A co uvede Zaorálek to je zákon ? Jak zřejmě ? Jak potom vysvětlíte , že v roce 2010 byla dozorčí komise taky odvolána celá a zákon je přitom dodnes stejný. Odvolání bylo zákonné a nikdo ho nerozporoval .Zkuste na to přijít.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)Dozorčí rada ČT

Tak,dnes by měla Rada ČT zvolit Dozorčí radu. Nanominovala si tam své kámoše,proto ten spěch. Zjevně to jsou lidé s právnickou nebo ekonomickou erudicí, které ten post víceméně vyžaduje. Poslyšte sami:

Oldřich LICHTENGERG – nominuje radní Lipovská, producent muzikálů, majitel pražského Divadla Broadway, býv. člen volebního štábu ČSSD (J V častých rozhovorech v XTV o něm Bobošíková opakovaně uvádí, že „si tyká s Babišem“).

Václav MUSÍLEK- nominuje radní Lipovská, ředitel kanceláře Institut svobody a demokracie Jany Bobošíkové, exstarosta Prahy 8, býv. tiskový mluvčí ODS, volební manažer Nezávislých demokratů Vladimíra Železného, býv. místopředseda strany Suverenita

Radim JEČNÝ – nominuje radní Váňa, SBS CARGO Praha, vedoucí jeho dipl. práce na VŠE: Váňa
Petr BROZDA- nominuje radní Matocha, Lékárna Oáza a v Ready-to-star
atd.atd.

Soudruzi se činí, nominují si sami si a vyberou. Přeji hezký den!

Nahoru

Re: Česká společnost - Rada ČT dnes. (2 .část)

"Lokajství bývalo vysoce kvalifikovaným povoláním...dokud neudělalo politickou kariéru (Gabriel Laub).
Rota rychlého nasazení v Radě České televize rozhodla, že dnes od 9:00 uspořádá v Konferenčním centru ČT na Kavčích horách představení uchazečů o členství v nové dozorčí komisi. A od 13:00 ji chce zvolit. Navzdory zákonu i skutečnosti, že odvolaní členové dozorčí komise dají radní k soudu. A natruc usnesení pléna horní parlamentní komory a jejím právním expertům, autorům Zákona o České televizi, části poslanců a nově i ministru kultury, kteří je upozorňují, že odvolání bylo nezákonné. Žádná autorita pro ně není dost velká, legislativce mají za nýmandy a parlament za obtížný hmyz. Do stoje spatného jdou leda před svými řídícími důstojníky z ANO, Hradu, SPD a Trikolóry. Jejich zadání plní beze zbytku. Lžou, kudy chodí, mluví za ně trollí farmy, kolaboranti, bizarní proruské instituty a vyšinuté figury politických třetihor. Tleskají jim bolševici, nácci, normalizační nostalgici a vysokoškoláci života. Čtenáři titulků... A Miloš Zeman.
Spoléhají na čas. Až se unaví občanský odpor. Že si tak nějak zvykneme. Že se z toho vylžou. Až prohrají soudy, budou kuňkat, že to „mysleli dobře“. Mezitím Českou televizi podrobí politice. Teď jsou spojenci z nouze, časem si půjdou po krku. Mají to v genech. Hrají vabank a spěchají. Jdou „přes mrtvoly“. Zákon pro ně neplatí, zneužívají pandemie a neveřejných jednání, bez občanů.
Dnes zvolí 5 "mouřenínů" ze svých přátel a přátel svých přátel."

Další podrobnosti a seznam všech nominovaných viz https://www.facebook.com/zsarapatka

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)Hraje se o Dukova

Opět přesný kolega doktor Paták
- Visegradský jezdec

Další střípek do mozaiky, který ukazuje, že boj o naše příští geopolitické směřování probíhá právě teď.
A taky fakt, že skupiny, které jsou na straně nepřátel, sedí i v nejvyšších patrech politiky.
Stalo se to, že ač ministr Havlíček v pátek ještě přemlouval parlament, aby se urgentně zabýval vládním návrhem zákona o přechodu Česka k nízkouhlíkové energetice, který otevře další dveře ke zveřejnění tendru k dostavbě Dukovan, už za dva dny Babiš celou snahu (aspoň prozatím), která hýbala tuzemskou politikou odpískal a tvrdí, že se to už do voleb řešit nebude.
O pravděpodobných důvodech více zde:
https://denikn.cz/.../proc-babis-u-dukovan-slapl-na.../...

A teď: hned pozítří zjistí novináři, že poradce prezidenta Zemana, Martin Nejedlý, (jež ani poradcem není, protože nesmí, neboť nedostal bezpečnostní prověrku), poletí jednat do Ruska.
Cestu Nejedlého zajišťuje přímo ruská vicepremiérka krátce potom, co premiér Babiš překvapivě odsunul rozhodnutí o dostavbě Dukovan.
Připomínám, že veškeré kroky ČR v zahraničí Hrad MUSÍ činit v souladu s vládou, avšak ministerstvo zahraničí, které tuto agendu spravuje, o cestě Nejedlého do Ruska nic neví...
Zjevně si tam letí pro noty a pro nás všechny by to měl být další pádný důvod, proč se před ruským konsorciem Rosatom v tendru na Dukovany usilovně bránit.
--------------
A já dodávám starý vtip,který se kdysi ,ne nahlas, říkal. Prý,kdo byl největším chirurgem na světě- Kléma Gotttwald,kterému se podařilo srdce Evropy transplantovat na p...el Sovětskému Svazu.
Dnešní prezident a jeho okolí se taky snaží,seč mu síly stačí napodobit Klému. V slušných společnostech se takovému jednání říká kolaborace. Hezký den!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

K té Dozorčí komisi : Já naopak vítám, když se instituce léta prorostlá vzájemnými vztahy uvnitř organizace komplet vyřízne a vymění. Koneckonců budou-li k práci nové komise kritické připomínky popř. k práci jednotlivých členů, může je Rada ČT proto odvolat . Vy dva a Šarapatka tady dštíte oheň a síru na lidi, kteří ještě ani nebyli zvoleni. To vypovídá spíš o vás než o nich.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Tak paní Šepsová, zvoleni do Dozorčí komise byli úplně jiní lidé, než jste tady prorokovala. Konečně můžete v klidu spát .

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)Dukovany

Z tisku
Martin Nejedlý se už v roce 2017 na uzavřeném jednání tajně setkal s šéfem státní firmy Rosatom Alexejem Lichačevovem. Bylo to předtím, než vláda začala připravovat tendr na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany za minimálně 160 miliard korun. Lichačevov se s Nejedlým setkal na příkaz týmu prezidenta Vladimira Putina. Nejedlý tvrdil, že u něj lobboval za to, aby s obří firmou mohly při jejích zakázkách po Evropě spolupracovat české firmy.
. Aby Nejedlý do země i přes koronavirovou uzávěru mohl, zajišťuje ruská vicepremiérka. Krátce potom, co premiér Andrej Babiš překvapivě prohlásil, že chce jaderný tendr za 160 miliard odsunout. Zakázky se chce účastnit ruský Rosatom, který podporuje i Hrad.

Nejedlý tvrdí, že o tom jednat nebude....
K tomu lze jen dodat to werichovské-a někdy si něco přečtu a myslím si,že mi je vosum.Pravděpodobě tam, golubčik, letěl popít vodku s tavárišči, ispolzovať sa sděvuškami ?, pogul´jať po Maskvě...

Babiš do toho asi hodil menší vidle. Bližší košile ze zachování penězovodu dotací EU než kabát z Hradu,odkud ty dotace tedy nepotečou..
hezký den!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)Úkol pro Schiller

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) přitakal dotazům, zda by v Česku bylo možné zajistit bezplatný přístup k menstruačním pomůckám, jak se k tomu rozhodlo jako první na světě Skotsko. Na twitterovém účtu uvedl, že Skotové tím chtějí zbořit stigma menstruace a bojovat s chudobou. U příjmově nejslabších by to podle Babiše bylo možné i v Česku. Řešení má nalézt ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), uvedl Babiš.

Ví vil sí,jak se s tímto úkolem paní ministryně vypořádá. Doporučuji konzultovat Hrad, s prezidentem má dobré vztahy. Pěkný večer!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Poslouchal jsem dnes tu Radu ČT. Pan zahradník tradičně popírá sám sebe, když píše..když se instituce léta prorostlá vzájemnými vztahy..., to je spíš o nových členech rady, kteří, jak bylo řečeno se schází mimo a koordinují situaci ve svůj prospěch. Jaký hulvát je Matocha, který skočil do řeči p. Šarapatkovi a překřičoval ho aspoň minutu, že mu odnímá slov, je evidentní. Dokonce chtěl, aby mu vypli mikrofon. Již tohle o nich mnohé vypovídá. Prý Matochu ošidil o 4 minuty, když předčítal "pro posluchače "požadavky na člena komise. Matocha je dostal od ředitele. Takže asi my nemáme nárok. Pan Kuhn řekl, že nepamatuje, aby někdo nemohl vyjádřit názor. Matocha pak četl jiný právní názor, podle něhož lze odvolat všechny. Prý proto, že kdyby všichni vyvíjeli nezákonnou činnost, tak by nešli odvolat. Pan Šarapatka se ptal, od kterých advokátů je. Matocha na to, že mu nic neřekne, co mu je do toho. Evidentní buran, který dostal moc. No bude to ještě zajímavé.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Jirko Moldavite, stejně tak paní doktorko Šepsová,

vstupně po xté na těchto stránkách opakuji, že každý má právo na vlastní názor, bez ohledu na míru osvícenosti či blbosti názoru! Rozumím i provokativním názorům, sám nejsem výjimkou. Pan nick "Zahradník", který nadále chce zůstat v anonymitě, zde mnohdy píše docela "jedlé" myšlenky, nejednou jsem s ním souhlasil.

Stran Rady ČT a aktuálně její dozorčí komise jeho názory naprosto nectím - pro obsah jeho názorů, nikoliv proto, že jako "odpírač" televize, který tedy vůbec neví, o co na programech ČT go, se pasuje do expertní role! Možná nám sděluje: televizi nemám, nemusím, ale vše sleduji na kompu... To by bylo tzv. lhaní do vlastní kapsy!

K meritu věci! Je naprosto neuvěřitelné, jak sněmovnou, respektive hnutím ANO a jeho zkorumpovanými přáteli, volený (prohlasovaný) orgán - Rada ČT - může být ubohý, tristní, na úrovni pivní ligy čtvrté či nižší cenové kategorie, k tomu zjevně mimo zákonný rámec! Stanoviska Senátu PČR, expertů v legislativě, ministra kultury atd. jsou zřejmě blábol, Rada je nad zákony! Čtyři z pěti odvolaných členů dozorčí komise podali předžalobní výzvu! To bude super "komedie"... Tento styl v ČR má již tradici - Peroutka, Fajtl a desítky dalších...

Tak si říkám, Polsko a Maďarsko mají velký problém vydýchat českou eurokomisařku Jourovou (ano ANO), mimo jiné stran médií! Agent Bureš bude stranit komu? Vlastní eurokomisařce, nyní dokonce místopředsedkyni, nebo Hradu, Bobošíkové, mnoha nýmandům v lukrativních funkcích? Protikorupční hnutí ANO se stále více stává synonymem novodobé oligarchické korupce s heslem "Po nás potopa". Nedivím se, že se jeví námluvy s ODS... Svůj ke svému sedá!

O to více je "covid" pro mnohé aktéry těchto frašek neuvěřitelným štěstím! Možná uměle prodlužovaným! Reálně žádné protesty, žádné demonstrace, žádných půl mega na Letné, prostě vše můžeme!
Premiér opakovaně sděluje, máme zdravou ekonomiku, my si dalšího půl bilionu dluhů můžeme směle dovolit!

U babičky na vesnici k tomu měli pouze jedno slovo: PRASÁRNA!
K tomu se obvykle našel odpovědný člověk a vzal bič...

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Ale pane Šádku, zachovejte prosím klid , nepasuju se do role experta přes vysílání televize ani nejsem žádný odpírač, ale je mi vcelku lhostejná. Co mi ale lhostejné není, jsou veřejné prostředky, které se skrzevá ČT dost nehospodárně utrácejí. Ale to jsem už tady psal.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Tak pane zahradníku upřesněte svá slova. Konečně jsme u faktů. Doložete prosím veřejné prostředky, které se skrzevá ČT dost nehospodárně utrácejí.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

ČT 3 pro seniory - mnohé znám, jsou šťastní, konečně zase vidí skvělé herce, zpěváky..,! Reakce na covid - dle mě až moc, ale naprosto nejlépe ČT. "Učitelka" na ČT - tak to snad se zpochybnit nedá! Prosím, kdo jiný, tedy jiná média takto super se pochlapila? Sepnu jakoukoliv jinou TV, reklamy zahlušují vše... Tak dejme stejná práva! Veřejná tv poté každých 15 minut bude nabízet státně vyznamenaného docenta Uzla s reklamou na stojící penis... Trapného Prymulu s vyznamenáním na úrovni válečných legendárních letců a generálů ubitých komunistickým režimem! To se nikdo nestydí? Jasně, o co go, že?!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)Dozorčí rada ČT

To: 25. Listopad 2020 - 8:28 | Lenka Sepsová
No a vidíte, zvoleni byli ... :-)))
A prosím, opravdu šéf nečiní "soudruzi".

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

25. Listopad 2020 - 17:42 | zahradnik
To máte marný, to Vám pí Šepsová neuzná a neveme ... :-)))

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) ČT

Nehospodárně utrácejí. Nikdo netvrdí,že se v v miliardovém rozpočtu někde něco neinvestuje nebo nezaplatí z různého pohledu zbytečně.
Mne víc vadí,že dańoví poplatníci platí a budou platit dále nevyplacené dotace Agrofertu. Naposledy za linku na toustový chleba( mimochodem, kdo tousťák kupuje,a´ť si sjede do Andy v Č.Lípě,kde mají pěkný sortiment zboží trochu jiný,než v řetězcích, chválabohu, a koupí si tam ten chléb jiné provenience a o level vyšší kvality než ten agrofertovaný. . Sto miliónů z rozpočtu sem, sto tam,že, z čisté lásky k bližnímu .. Co by se za těch sto mil.,čili desetinu miliardy, dalo pořídit!
No a ještě k právním názorům na odvolání rady ČT. . Z jednání rady ČT je dostupný záznam. Tak si můžeme vyslechnout, že radní Matocha odmítl sdělit,o čí právní názor se opírá- koncesionáři to asi nemají vědět. Že prý k tomu má dobrý důvod.
Autorem toho právního názoru,zřejmě z r.2010, je Helena Fibingerová, bývalá koulařka. Nebo,že by se nyní věnovala vypracovávání právních analýz?

Přeji hezký listopadový den!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika - je to tak! (2 .část)

"Na (včerejší) Šarapatkův dotaz, zda může sdělit, která právní kancelář zpracovala stanovisko, jež Matocha citoval, odpověděl místopředseda Rady ČT doslova: „Nemohu. Mám k tomu dobré důvody a nevidím důvod, proč bych měl odpovídat na vaše otázky.“
Nyní se ukázalo, co bylo tím dobrým důvodem. Dokument, z něhož Matocha citoval (viz zvukový záznam z jednání od 50:35 minuty), totiž nepodepsali žádní právníci, ale koulařka Helena Fibingerová. Dokument je datovaný 14. 7. 2010 a koulařka ho předložila tehdejší Radě ČT.
To, že odbornému stanovisku právních kanceláří, usnesení Senátu Parlamentu ČR a názoru ministra kultury Rada ČT čelí právním rozborem zpracovaným koulařkou, byť úspěšnou, je neuvěřitelné. Nicméně o tom, že to byla opravdu ona, kdo předložil citovaný názor, je možné se přesvědčit na webu České televize, kde je tento posudek jako příloha č. 2 s názvem Stanovisko členky Rady České televize Heleny Fibingerové k odvolání Dozorčí komise přiložený k zápisu z jednání Rady ČT ze dne 14. 7. 2010."

s odkazem zde:
https://www.forum24.cz/rada-ct-se-pri-pravnim-posouzeni-opira-o-stanovisko-koularky-fibingerove/

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

To jsem rád, že uznáte jistou "nehospodárnost" v ČT.
Byť jsem názoru, že takto popsat systémové přihrávání si veřejných peněz různými skupinami navzájem, politicky kryté "demokratickou" opozici, která je za to usilovně v ČT protežována, je, tak trochu ...
Sto milionová dotace Plenami je obvyklý úhyb od diskutované záležitosti. Přesto - příjemců rozličných dotací jsou desetitisíce. To je takový systém, jak veřejné peníze dostat k těm "potřebným" - do soukromých rukou. Zdaleka nejde jen o Agrofert ...
No a právní názor?! Znáte, prosím, to přísloví o kálení do vlastního hnízda?
Hezký den.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) Bobovize.

Pamatujete na situaci přesně před 20 lety? Oposmlouva, kdy si dvě strany uzurpovali moc. Skončila opozice, která by měla hlídat vládnoucí a společným úsilím byl cíl ovládnout zemi a veřejné finance. Takže jediným kdo tu zůstal aby ukazoval na šamajdy ODS a ČSSD byla nezávislá televize. Přišel pokus ji ovládnout, následovala stávka a vysílání přes vánoce obstarávala normalizátorka, tehdá spolupracovnice Klause Bobošíková, která vysílala z Novy.
Stejná situace s radou, nastrční lidé dle politické příslušnosti. Tehdá přišlo 100 000 lidí a situace se obrátila.
A dnes? Ti samí lidé Bobošíková, Klaus, Zeman. Již ne přímo, ale přes své lidi ze svých "institutů" a spřízněných organizací.
No jasně, přeci aby lidé věděli o rozkrádačkách v Lánech, podvodech v dotacích premiera, o týpku Mynáři jak si hrabe pod sebe ze společného, o černé práci Faltýnka, o spojce Hradu do Moskvy Nejedlém, to zásadně vadí.
A takový Moravec, který nachytává populistické politiky na lžích v přímém přenosu?
Pryč s nimi, dokud se nemůže do ulic. Přišla chvíle na reparát.
A jak si to následně představují předvedl příkladně Matocha. Nesmíte vyjádřit názor (odnímám slovo), nesmíte informovat veřejnost (odnímám slovo) a veřejnost nesmí vědět na základě čeho se Rada rozhoduje ( nic nepovím).
Tak takhle si představují veřejnou službu.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Nehospodárnost. S, Chot zase překroutil slova paní doktorky, která o ní psala...něco neinvestuje nebo nezaplatí z různého pohledu zbytečně.
O to tu jde. O ty různé pohledy. Jistě Lipovská toho "svým pohledem" najde přehršel.
Ale většina nás ty různé pohledy zná, byli jsme přeci v radách. A nemusím připomínat soudruhům, že 10 mld Kč na obranu je dle nich zbytečných, druzí to vidí opačně. Jak názorné.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) Pleny &Penam?

Já bych na pana Chota nereagovala,ale když píše, cituji: Sto milionová dotace Plenami je obvyklý úhyb od diskutované záležitosti,tak to se tedy fakt musím zásadně,zásadně ohradit!. Že by náš stát někoho dotoval Plenami za sto milionů, to fakt nevím. I když v našem současném Kocourkově je možné všechno..
Možná,že ten toustový chleba z Penamu připomíná chutí pleny, to taky nevím, nekupuji takové zboží, nemohu hodnotit.
Přeji pěkný den!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) Pleny &Penam?

To: 26. Listopad 2020 - 13:25 | Lenka Sepsová

Jsem rád, skutečně, že jsem Vám způsobil překlepem na mobilu radost :-)
Hezký den!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

To: moldavit
Proč bych vám měl zrovna já dokládat , jak ČT nehospodárně utrácí. To bude dokládat vedení tv nynější Radě, předpokládám. Vydržte, určitě se to k vám potom dostane.

To : p.Šádek
Jsem opravdu rád, že si v programu ČT dobře vyberete a jste s ním spokojenej . No a na ty druhé se nemusíte dívat - jako by neexistovaly. Já kvality programů nemohu hodnotit, pro mě neexistuje ani ČT.

To: p.Šepsová
Dávám vám za pravdu, že v Andy nakoupíte dobře a to, co jinde nenakoupíte. Já se delší dobu pídil po obyčejném čaji - černém a zeleném, ale bez příchutě nebo voňavky či co to je. Tento týden jsem ho objevil a taky v CL.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Překlep? Dvakrát? A ten samý? Světe div se.
Ale možná, že Babiš vybuduje linku (samozřejmě s dotací ČR a EU) na plenky. Bude je pak prodávat státu a ten je rozdá voličům ANO. Když důchodci, tak i novomanželé a samoživitelky! Kúpim si vás všetkých! Za vaše peníze.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Pane zahradníku, protože vy to tady tvrdíte již nyní. Tak jistě něco o tom víte. Jak jednoduché. Spusťte prosím..
Nebo, že jenom papouškujete to, co bez důkazů vypouští eskadra kolem Bobošíkové a spol,?

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Několikrát jsem slyšel srovnání počtu lidí , techniky a času k nějaké krátké reportáži. Jak to úsporně organizuje soukromá televize a jak velkoryse ta státní. Ve výsledku stejné, jenže za jiné peníze.Další příklad :Měl jsem spolužačku, která do r.89 pracovala jako redaktorka v nakladatelství a pro televizi psala semtam scénáře. Nebyly sice plně honorované, protože se podle nich netočilo, ale jako přivýdělek dobrý.Televize měla takových zaplacených scénářů od mnoha autorů plná šuplata. V ČT to tak běží dál. V soukromé tv se platí jen za to, co si koupí, protože to chce vysílat. Tohle teda vím přesně a nepleťte sem stále Bobošíkovou.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Možná se pane zahradníku dočkáme. Bobošíková live, Týden podle Jany Bobošíkové, prezident se jistě vrátí na čt s přihrávkami Bobošíkové, nad dopisy diváků s Janou atd. A ty náměty, co víte, třeba z nich čerpá scénáře pro své pořady. Stejně jako to vaše "to tedy vím naprosto přesně" čerpáte z Černých baronů. Ale výše zmíněné nedovedete přeci posoudit. Na televizi nekoukáte a pro vás neexistuje..
Pro mne je důležitým ukazatelem, že to co za ni platím se přes 10 let nezvedlo. A snad i vy jste postřehl, jak šly ceny všeho nahoru, Vždyť za Babiše máme třetí největší inflaci v EU. A přitom jsou další programy, Déčko, čt Art, nyní Trojka, tvorba nových filmů, mnoha seriálů.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Ty zaplacené scénáře byly jako " rezerva " třeba pro televizní inscenace. To nebyly jen náměty , jak píšete vy , to byly napsané hotové příběhy, abyste mi rozuměl. Bylo jich ale tolik (mluvím tak o r. 1988) , že nebylo reálné je kdy vůbec v budoucnu natočit. A v současnosti přibývají další . Požádejte si v ČT o informace, kolik jich třeba za posledních 5 let zaplatila a kolik se skutečně realizovalo. ČT je k autorům ale i vybraným hercům stále vstřícná. Máte pravdu , že nekoukám na televizi, ale tam snad divákům neukazují kolik nakoupili scénářů. K programům se samozřejmě nevyjadřuji.
A ještě něco: jak jste přišel na to, že zcela obyčejnou větu čerpám z Černých baronů. Pravda, kdysi jsem to četl, ale, že bych si přesně pamatoval nějaký hlášky - to ne. Vyjadřuju se sám za sebe. Přes citace někoho jsou tady jiní, že ?

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Tady to máte. To vím naprosto přesně
https://www.youtube.com/watch?v=tD2VXTfM9HY

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)Golubčik Nejedlý

Ze zpráv
Martin Nejedlý Miloši Zemanovi radí jen díky ústní dohodě. Nyní držitel diplomatického pasu odletěl do Ruska. Respektu a Aktuálně.cz řekl, že bude jednat s administrativou prezidenta Putina. Zlepšovat vztahy bude muž bez prověrky, za kterého dřív ruská firma zaplatila dluhy za desítky milionů. Za zahraniční politiku Česka je ze zákona odpovědná vláda, ta ale nemá o jeho programu žádné informace.
i Nejedlý. Prý bude mimo jiné domlouvat setkání Zemana s Putinem. Za zahraniční politiku Česka je zodpovědná vláda. Česká diplomacie, která podléhá ministerstvu zahraničí, je ale informacemi o Nejedlého cestě překvapená. Nic neví ani o jeho programu. "Nedělá se to přes nás. Program nevím. Ambasáda nic neplatí ani nezařizuje," řekl Respektu a Aktuálně.cz ještě ve středu český velvyslanec v Moskvě Vítězslav Pivoňka.

Bojaři,kteří vládnou na Hradě, spěchají, jedou si pro noty... Mynář má taky povolení,ale prý bude doma...
Hezký večer!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Ale moldavite , prosím vás. Já ten film ani neviděl, kdysi jsem jen četl knížku. A to by asi nikdo tu větu neměl použít , protože byste každého nařkl, že to snad ukradl z toho filmu. Jste už opravdu trapnej, nechápu , o co vám jde. Proč stále hledáte jen kontroverzní situace.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)Golubčik Nejedlý

To: 26. Listopad 2020 - 19:01 | Lenka Sepsová

No, nevím, kde stále berete ty zaručené a hloubkové informace - jak z ČT, tak třeba z Hradu.
Jen poznamenám, že na webu Hradu je Martin Nejedlý uveden "písemně" v seznamu oficiálních poradců prezidenta republiky ...
Jestli to je na základě ústní dohody, nebo jestli má DPP či DPČ - to víte Vy. :-)
Jen bych si Vás při této příležitosti dovolil požádat, kdybyste byla tak laskavá a nasměrovala mě k zákonu, který stanoví, že za zahraniční politiku je odpovědná vláda (ČR). Také byste mohla připojit informaci, jak dalece podléhá Zamini "česká diplomacie", když velvyslance jmenuje prezident republiky.
Děkuji předem.
Hezký den!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Jmenuje prezident... Velvyslanec je vybírán obvykle z profesionálních diplomatů personální radou Ministerstva zahraničních věcí ČR. Doporučení rady je vodítkem pro ministra zahraničních věcí. Ve zdůvodněných případech bývá jmenována osobnost, která není profesním diplomatem.
Ministr velvyslance navrhuje vládě, po jejím schválení je návrh předložen k podpisu prezidentu republiky, který velvyslance jmenuje s kontrasignací tedy podpisem předsedy vlády.
Jen s. Chotovi připomenu, jak Zeman tvrdil, že není automat na jmenování a jak to dopadlo. ...Podle druhého rozhodnutí městského soudu i podle nynějšího verdiktu NSS tak Zeman nerespektoval závazný právní názor, který mu stanovil mantinely rozhodovacích kompetencí při jmenování profesorů.
Obdobně je to (myslím) i s velvyslanci, protože jejich jmenování NENÍ JEHO PRAVOMOCÍ. Viz. ústava ČR, čl. 62.,63.,
Jestli to je na základě ústní dohody, nebo jestli má DPP či DPČ...zadarmo to asi nedělá, takže bude placen z našich daní. Takže bychom měli asi vědět jak to je, zvláště když létá za naše peníze soukromým letadlem. Zajímavé je taky, že nemá žádnou funkci. Takže dva poradci bez prověrky. Pro občany je vše jistě dobrá zpráva.

Jinak přístup s. Chota dokládá, že Rusové tu mají věrnou "pátou kolonu".

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Njn, také se mi příčí ta soudcokracie, ke které naše společnost bohužel dospěla (v rámci tzv. systému brzd a protiváh), a na kterou správně poukazujete :-)))
Rovněž tak správně odkazujete na příslušné články Ústavy ČR (62 a 63). Jen se obávám, že vyložit si její znění: "Prezident republiky dále a) zastupuje stát navenek, b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy, ..." a dále:"e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí," , jako: "NENÍ JEHO PRAVOMOCÍ", mi přijde ani ne tak odvážné jako spíše .... no, třeba jako neporozumění.
Co se týká pana Nejedlého - to už je doslovně strašlivý pel-mel.
Na základě ústní dohody nemůže vykonávat funkci poradce za peníze - takže?!.
Velice se mi líbí, jak spolu s částí veřejnosti naskakujete na mediální vějičku obratu "soukromým letadlem" - jaké by asi mělo být jiné?! A kdyby bylo třeba z tzv. vládní letky - to by byl teprve vyrvál, že?!
Jak "nemá žádnou funkci"?! - Je oficiálním poradcem prezidenta republiky - je výslovně uveden v seznamu členů tohoto sboru.
A ta pátá kolona?! Nenechte prchlivost cloumat svým majestátem :-))) - také Vás neznámkuji, nenálepkuji, coby pátou kolonu post nacistického Německa, imperialistických Spojených států, nebo prostě agenta cizí moci vůbec, že ...
Krásnou slunečnou neděli přeji!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Opět výkřiky zoufalcovi. Ono je to celé jinak. Ta kontrasignace znamená, že musí být shoda s vládou.
Ale od výkřiků k realitě. Tragické. Zahraniční politiku prezidenta vykonává Nejedlý. Muž, který není zaměstnancem státu, nemá bezpečnostní prověrku a s prezidentem Milošem Zemanem spolupracuje na základě ústní dohody. Skvělé. Během cesty do Moskvy prosákla další zpráva. Prezident republiky Miloš Zeman požaduje po šéfovi Bezpečnostní informační služby Michalu Koudelkovi, aby mu sepsal jména ruských špionů v Česku a aby doložil, jaké operace v Česku podnikají nebo jací Češi s ruskými zpravodajskými službami spolupracují či jaké informace jim předávají. Možná tam vezl nějaký návod, kdo bude další oběť oblíbené látky ruských tajných služeb. Novičokem totiž vraždí doma i venku.
Jinak jsem se zasmál vašemu závěru. Ale být součástí post nacistického Německa je vlastně vyznamenáním. Němci dosáhli obrovských úspěchů v denacifikaci Německa a z totálně zničeného státu vybudovali životní úroveň občanů, kterou asi nedoženeme. A to ještě do nás lijí miliardy z EU.
Taky je nemyslitelné, aby se fotil nějaký politik s třeba s Goebelsem. Šel by do chládku. U nás je to jinak. Blízký soudruh s. Chota jde do voleb s portrétem masového vraha Lenina. Taky skvělé. Aspoň na Slovensku nedávno postavili komunistický režim na roveň s nacisty a fašisty. Na Slovensku bude až na výjimky zakázáno pojmenovávat ulice a veřejná prostranství po představitelích komunistického, fašistického a nacistického režimu, stejně jako umisťovat na památníky, pomníky či pamětné desky symboly propagující zmíněných ideologií.
Pro členy sbratřené KČP tam bude značně nebezpečno.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) BIS

Novináři Českého rozhlasu dnes přinesli zprávu, která říká že prezident Zeman žádá po šéfovi tajné služby Koudelkovi (jehož se snaží dlouhodobě zničit), jména ruských špionů i detaily živých operací.
Zde je odkaz:
https://www.irozhlas.cz/.../prezident-zeman-rusko-spioni. Jsou tam i komenty bývalých zpravodajců .

Miloš Zeman je prostě zrádce, který usilovně a dlouhodobě pracuje proti vlastní zemi.Kdo ho řídí,není těžké uhodnout. Hezký den!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

To: 30. Listopad 2020 - 10:44 | moldavit

- kontrasignace: a naopak, vláda bez prezidenta (ve vyjmenovaných záležitostech) také nic neudělá ...
- kde berete informace, že "Zahraniční politiku prezidenta vykonává Nejedlý"?
- byl by nějaký odkaz na prohlášení prezidenta nebo p. Nejedlého, že ten druhý "spolupracuje na základě ústní dohody"? Díky, skutečně by mě to zajímalo.
- Když umíte listovat v Ústavě ČR a zákonech, tak si nalistujte zákon o bezpečnostních službách ... Mne by spíš zajímalo, kdo takovou, nepochybně vyhrazenou (tedy tajnou) informaci vykecal Markétě Chaloupské. Skutečně. Bohužel, u čučkařů je to běžná věc :-(. Už jsem tu psal co by mělo být základem práce BIS a především jejího šéfa.
- s Novičokem jste směšný.
- Vaše další poznámka vůbec není směšná: Je to součást snahy překroutit příčiny, průběh a výsledky WWII.
- A pochopitelně lžete - ale nemám chuť a náladu dohledávat, kteří nacističtí soudci a generálové sloužili i nové "demokratické" NSR. O majitelích a šéfech průmyslových podniků ani mluvit nebude, že ...
- Samozřejmě, nový zákon na Slovensku znám. Jen připomenu, že: a) zákony se přijímají a zákony se ruší; b) tak či onak si Slováci hrají s ohněm, protože klerofašistický Slovenský štát není úplně zapomenut ... Jak je vidět i v současné Národní radě SR.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) BIS

To: 30. Listopad 2020 - 13:09 | Lenka Sepsová

Kdybyste měla nějaký skutečný důkaz - ne výkřiky mediálních manipulátorů, bylo by to skutečně zajímavé a skutečně hrozné ...
Ale to nemáte.
Už jsem to jednou psal: Jak může z tajné služby uniknout novinářům (!) informace, že její nadřízený (příjemce informací ze zákona a osoba oprávněná ukládat jí úkoly), něco žádá?!
V "normálním" státě by pan Koudelka nejen, že nebyl povýšen, ale minimálně by šel okamžitě od válu, případně (to už jsem také psal) by ho odpoledne našli pod schodištěm se sraženým vazem (zakopl o shrnutý koberec ...) ...
To je bordel, to je zrada.
Hezký den.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) Proč ne Rusy?

K BIS. To nemuselo být z ní..„Mohu potvrdit, že jsme obdrželi materiál od BIS a projednáme ho,“ sdělil ČTK šéf komise Pavel Bělobrádek. Benda uvedl, že si ředitel BIS Michal Koudelka a případně i komise musí vyhodnotit, jaké odpovědi jsou v souladu s posláním a cíli BIS. „A také s tím, o čem má ústavní činitele informovat a co by případně hrozilo ohrožením služby a jejího fungování,“ dodal.
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/milos-zeman-prezident-rusko-bis-spion-michal-koudelka-vit-rakusan-marketa-adamova.A201130_102436_domaci_klf.
Sám s. Chot psal..."Vláda a prezident republiky ukládají zpravodajským službám úkoly v mezích působnosti těchto služeb. Prezident republiky ukládá zpravodajským službám úkoly s vědomím vlády." Takže to mohlo být z okolí prezidenta, parlamentu, vlády. Žádný Koudelka.

A k Rusům. Dle s. Chota jde především o 160mld. Osobně dám přednost třeba Francouzům, jako jednomu z největších donátorů rozpočtu EU. Takže k nám již pár desítek mld. jistě z Francie přišlo. Proč se nerevanžovat.
O vraždění Rusy novičokom jsem již psal. Ale ještě jedno. Třetí dlouhodobě nejsilnější ruská strana Žirinovského reprezentuje názory přes 13% ruských voličů. Jaké jsou a kolika milionům Rusů by nevadily?
"Sním o době, kdy se holinka ruského vojáka omyje s Atlantském oceáně.". Výzva vládě " Shoďte na území tak s 200 000 obyvatel jadernou bombu" (2016 Estonsko, Litva). " Stalinova největší chyba byla, že roku 1945 nepostavil a neposlal statisícové okupační armády do Polska, Maďarska, Česka, Slovenska, Rumunska a Bulharska“, aby všem „zavřel huby“." známá je i podpora například Edwina Neuwirtha, což byl rakouský průmyslník a bývalý úředník Waffen-SS, který popíral používání plynových komor při nacistickém vyvražďování Židů během druhé světové války.

Nyní koluje internetem jeho poslední tiskové vystoupení, kde vyzývá k válce s Ukrajinou. Těm prý přispěchají na pomoc Poláci a Němci, které Rudá armáda hrdinně porazí. A území Ukrajiny a Polska se stane součástí Ruska, stejně jako v případě Doněcka či Krymu.

Já myslím, že stačí.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) BIS

Část seznamu ruských agentů už je prezidentovi prý předána. Jedná se překvapivě o Mynáře, Nejedlého a Mluvčáčka. V Česku se vše vykecá a seznam prý poskytla veřejnosti hradní pucfrau,která sice má na rozdíl od kancléře prověrku na přísně tajné, ale neudržela jazyk za zbylými zuby.
Dalším vtipem je,že prý to potřebuje vědět prezident z toho důvodu,že se asi bude muset snížit počet zaměstnanců na Hradě.Kdo není špion placený Ruskem, nemá tam co dělat.
Ještěže existuje český černý humor!
Hezký den!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Já bych řekl, že vedoucí této ruské agenturní sítě čučkař Zeman to ví, jen si to chce ověřit. :o)). On již má prověrku přímo od StB, pod krycím jménem Man. K dohledání v Pameti národa, StB Košice

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)každému něco

Pak nevolte Andreje,když se tak stará. Mužům snížil DPH na pivo, důchodcům přidal letos k důchodu pět litrů a teď ještě ženy v produktivním věku budou mít od příštího roku levnější menstruační vložky...

P.S. Na přípravu elektronické dálniční známky měla vláda 8 měsíců... Ach,jak blaze musí být v digitalizovaném Estonsku..

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Stejně je to neštěstí, když někdo "kecá" o něčem, v čem se ani nevyzná ...
Na stejné stránce je uveden třeba také jistý Ing. Václav Klaus, CSc.
Nebo další významný ekonom Karel Kouba.
Nebo Jaroslav Habr ...
Všichni po jedním svazkem, u jednoho referenta a to jako PO - prověřované osoby.
Fakt je to neštěstí ...

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)každému něco

DPH na točené pivo se sice snížilo ale okamžitě všichni zdražili. Stejně zdražíme i když kleslo DPH, my budeme zdražovat pořád spustili restauratéři...a teď mají všichni nataženou ruku směrem ku státním penězům. Poslyšte, opravdu si myslíte že snížení DPH povede ke snížení koncové ceny zboží/služby? Že zrušení superhrubé mzdy povede ke zvýšení mzdy v levných montovnách? Opravdu si to myslíte?

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

S.Chot již není ve svém přesvědčení ani sto chápat v nadsázce psaný text, navazující na na předešlý příspěvek. Psal jsem, že má prověrku od StB. Hned vedle Klause "Kluka". Také zajímavé.
Po úžasných "znalostech zákonů" jsem přesvědčen, že pro odpůrce totality je tajemník štěstím, ba požehnáním.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) Bečva

Do této řeky dnes opět unikla nějaká látka a hynou ryby, od rána tam zasahují odpovědné složky. Jestli se něco vyšetří, kdo ví?
Quo usque tandem abutere,Catilina, patientia nostra? Ve volnějším překladu zní tato známá latinská sentence Ciceronovy I. řeči proti Catilinovi :"
Jak dlouho ještě budeme snášet nepořádky,podvody a intriky?:"
Hezký den!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

A jak se vám líbí Klaus na seznamu dezinformátorů?

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)Otevíračovi-Klaus

Klaus se stále více zesměšňuje .Postihl ho stařecký úbytek intelektuálních sil a hlavně- není na výsluní. Zajímá již málokoho, s čímž se lidé jeho typu nesrovnají. Žije jako část ODS,které už sice není členem, v bublině devadesátých let. Ano,já osobně ho za určitý typ dezinformátora nyní považuji. Hezký den!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

https://www.petice.com/petice_za_odvolani_radni_ct_hany_lipovske?s=80192259

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) Zeman fašistou?

https://www.televizeseznam.cz/video/zahady/glosa-lez-jako-program-prezidenta-zemana-64118177?utm_campaign=_var&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Nahoru

Re: Česká společnost a politika (2) pro zahradnika

Situace kolem nestandardního odvolání dozorčí komise Rady České televize se vyjasňuje. Legislativní odbor sněmovny ve své analýze dospěl k závěru, že Rada ČT zmíněnou komisi zkraje listopadu odvolala nezákonně. Legislativci sněmovny se v tom shodují se stanoviskem, o něž se ve vlastní analýze opíral i senát.
...
Nyní je s ohledem na zmíněné stanovisko pravděpodobnější, že dojde na předchozí doporučení senátu, aby poslanci hlasovali o odvolání těch členů Rady ČT, kteří pro nezákonný akt hlasovali. Věc projedná volební výbor Poslanecké sněmovny na své úterní schůzi.

https://www.forum24.cz/odvolani-dozorci-komise-rady-ct-bylo-nezakonne-soudi-legislativni-odbor-snemovny/

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)ještě k Radě ČT

Pavel Matocha - dle obchodního rejstříku Šach Mat s.r.o. V současnasti adept na šéfa Rady ČT. Docela zajímavé informace.
Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
Šach Mat s. r. o. byla založena a zapsána do obchodního rejstříku 22. října 2008 – ještě ten samý den se Pavel Matocha stává společníkem Platinum River, s.r.o., která v té době patří evropské společnosti Europea Capital, SE.
Už za dvacet sedm dní, 19. listopadu 2008, Matocha ze společnosti Platinum River odchází a ten samý den se stává jediným majitelem a jednatelem Šach Mat s.r.o. Ve všech firmách se přitom objevují čtyři stejná jména.
Od roku 2008 do současnosti není v obchodním rejstříku v rozporu se zákonem uložená ani jedna výroční zpráva / rozvaha / výkaz zisku a ztráty.
Tak si říkám, že když jsem dělala do letošního jara v revizní komisi Asociace českých filmových klubů, tak jsme museli nejen vypracovát výroční zprávy, rozvahy,revizi hospodaření, dodržování stanov atd.a zapsaný spolek,ale i za servisní organizaci s.r.o. Několikrát jsme měli kontrolu z MF..... Přeji hezký večer!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Dnes se má jednat v komisi Parlamentu o oprávněnosti odvolání dozorčí komise Čt. Vrabci cvrlikali již včera o vypracované právní analýze právníků PS.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)ještě k Radě ČT

To: 7. Prosinec 2020 - 21:24 | Lenka Sepsová

No, není úplně jasné co tím chtěl básník říci :-), ale doporučuji Vám (coby amatérské vyšetřovatelce), k pozornosti třeba o.p.s. Galerie Leica ... a osobu její jednatelky Ing. Mileny "Dubské", případně předsedy správní rady Ing. Petra Dvořáka ...
Třeba.
Hezký den

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)Hrad

Pražský hrad prý funguje jako matrjoška. Uvnitř je ještě jeden,o jehož činnosti se neví. Na žádost dle zákona 106 se nedostane občanu odpovědi,co dělal gospodin mafioso Nejedlý v Rusku,kdo ho platil atd.Nebo tam nebyl z pověření prezidenta Zemana ?
"Není náš zaměstnanec, cestu jsme nezařizovali, ani neplatili, takže nevíme", odepsal Hrad na dotazy. Takže kdo nakázal jet, zařizoval,platil člověku s diplomatickým pasem?

Nějak mi to připomíná díla mého zamilovaného N.V. Gogola. Jenže tady nejde o nějakého úředníčka ze zapadlé gubernie,ale o poradce hlavy státu. Pokud tou hlavou ještě je. Formálně jistě, to můžeme vidět,když prezidenta ochranka vleče do Sněmovny místo aby byl pořízen nějaký vozík,za který se nikdo nemusí stydět a bylo by to důstojnější.Nemusím prezidenta milovat,ale pohled na lidskou trosku je opravdu politováníhodný. Mimochodem- ta tříštivá zlomenina pažní kosti dodnes zafixovaná znamená nepochybně nehybnost celé končetiny nebo postižení pleteně nervové nebo obojí. Jiní pacienti,když to jde, dávno paži rozcvičují,aby neztuhla.Je pravda,že osteoporotické zlomeniny u alkoholiků se hojí blbě,ale přece jen už je to hodně dlouho. Ale podepsat se lze i levou a obléci a přebalit dokáže okolí. Hezký den!

Nahoru

Miloš Zeman & karikatura v časopisu Respekt

Předesílám, že tímto komentářem bych, zcela upřímně, nerad kazil vánoční náladu, již tak "natěšenou" covidem, trapnostmi vlády premiéra Bureše v PS PČR stran rozpočtu...

V časopisu Respekt vyšla karikatura s Milošem Zemanem, která aktuálně vyvolává nejenom na sociálních sítích nebývalý ohlas, velmi vášnivou diskusi. Pominu zastánce, mezi něž se řadím! Odpůrcům zejména vadí, že karikatura prý zesměšňuje hlavu státu i stáří...

Zastávám názor, že každý může, má určité právo, lidsky být znevýhodněný, starý, chorý tělesně a duševně, neudržet stolici a moč, nadávat všem a všemu, ponižovat, nerespektovat demokratické zásady, soudní orgány atd. atd. V případě těch slušných právo na úctu a ohled! V případě těch takřka nesvéprávných, zlých a mstivých, mají ostatní právo podobné entity vhodně usměrňovat... Mimo jiného, tak jako v celém světě, prostřednictvím kritické karikatury (v Česku spíše značně shovívavé).

Ve shodě s dalšími: "Miloš Zeman dobře věděl, v jakém je zdravotním stavu, když kandidoval. Důsledky si musí přičíst sám. Normální člověk by ze zdravotních důvodů rezignoval, funkci fakticky nevykonává, dehonestuje." Dodejme, kdo má z toho všeho největší osoh! Ano - ostudná a žalostná hradní parta!

P.S.: ztotožňuji se s předchozím komentářem paní doktorky Šepsové!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Shodou okolností abdikoval před 85.lety 14. prosince 1935 TGM na post prezidenta. Byl po mrtvici, poloslepý. Cituji (již dle mé chabé paměti).. Úřad prezidenta vyžaduje osobu s plným pracovním nasazením, jasné mysli..., toto již nemohu naplňovat. Proto jsem se rozhodl... . Odešel se ctí. Jak dlouho ještě budeme sledovat vrchního velitele ozbrojených sil vláčeného ochrankou? Nikdo by se za invalidní vozík nezlobil.
A ještě jedna poznámka. Jižní zahrady Hradu - Zavřeny, otevřeny, zavřeny, otevřeny. Nyní dlouho zavřeny. Na FB kolují fotky Pražáků, jak si hradní partička v místě svých kanceláří nechala přibít na zídku s plotem fošny a na nich jsou OSB desky. Mimo to, že je to nechutné, křupanské a neuctivé se vkrádá myšlenka proč? Mají strach nechtějí aby bylo na ně vidět?

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Rada ČT má zvoleného předsedu, dva místopředsedy a také již zvolila členy dozorčí komise ...
:-))))))))))))))))))))))))

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Tomáš Garrigue Masaryk. Muž, který založil nejen československý stát, ale také neblahou tradici utajování zdravotního stavu hlavy státu. Od května 1934 do abdikace v prosinci 1935 nebyl fakticky schopen vykonávat prezidentskou funkci, což se však veřejnost nesměla dozvědět.
Zdroj: https://www.lidovky.cz/lide/odchazeni-prezidenta-masaryka-jeho-zdravotni-stav-na-konci-zivota-znalo-jen-par-vyvolenych.A170914_131751_lide_ELE

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

No tehdá to mělo důvod. V prezidentských volbách hrozilo, že to nacionalista Beneš projede s Gotwaldem. Se stoupajícím nebezpečím v Německu se v r. 1935 nacionalismus hodil. Zajímavým byl další protikandidát Bohumil Němec, Gotwald již nekandidoval. Stáli tak proti sobě dva zednáři. Po r. 1945 si Beneš (již s několika mrtvičkami) začal vyřizovat účty, samozřejmě i B. Němcem. Komunisté nakonec odejmuli Němcovi funkce i zasloužený důchod. Pak dorazil sovětský vědátor Sočava (taky zednář) a B Němec opět získal své pozice. Zemřel v 90. letech.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe, s.Chote. Hrají vabank a to se ne vždy vyplácí.
Jinak je zajímavé že Matocha působí v Agrofertu. Tomu říkám nestrannost dle zákona. Ale pěkný článek jak to dnes v Radě Čt vypadá
https://www.respekt.cz/agenda/prekvapeni-a-sila-vetsiny-jako-v-parlamentu-radni-lipovska-znovu-zasahuje?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=458100&dop_req_id=CjL27RN2LdG-202012171455&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

To: 17. Prosinec 2020 - 15:50 | moldavit

Profesor Němec zemřel v 60. letech, konkrétně 7.4.1966.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Tak agentu Falmerovi se podařilo přes agenta Bureše dosáhnout v rozpočtu( a nejen tam)jako obvykle svého, cena se nezveřejňuje. A to ještě minulý týden pro své lidičky Bureš sděloval,že neustoupí stran ministerstva obrany,že máme závazky k NATO. Nějak mi to připomíná rčení,že s malým kašpárkem nadělá velké divadlo...

Až to bude nejblbější,tak se to začne obracet k lepšímu- to je jedna z myšlenek Václava Havla.

Přeji pěkné a nadějné adventní dn.!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část Odeslal jsem

radact@ceskatelevize.cz
Chci Vás informovat, že jakožto plátce koncesionářských poplatků jsem naprosto spokojen s prací, kterou i za mé peníze odvádějí redaktoři ČT, zejména Nora Fridrichová, Marek Wollner, Jakub Železný a Václav Moravec.
Považuji je za špičky ve svém oboru, které brání demokracii a právní stát bez ohledu na vlastní zájmy.
To samé se bohužel nedá říct o vás a o převážné části Rady ČT, hlavně potom o pí Lipovské a p. Veselém.
To, že se Vám jejich práce nelíbí, je pro mě důkazem, že ji dělají skvěle.

Lze se přidat. Psal jsem i s vědomím nedávného pořadu čt 24, jak stejně tepali Zemana, pana Křišťálově čistého, Dalíka, Nečase Topolánka.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)Babišovi lži

Kupuji v mém oblíbeném pekařství koláč. Stál před 10 lety 9 Kč, dnes 15 Kč.
V televizi jsem přepnul na konec schvalování rozpočtu. Mluvil Bartišek, Babiš do něj něco zezadu hučel a pořád mával svým grafem, jak se dává armádě za něj pořád více peněz než za ODS. Stejně tak vystoupil i Hamáček. Pak přišla Černochová s čísly Stat. úřadu a ejhle procento k HDP za ODS se podařilo Babišovi překonat pouze jeden rok.
Jurečka vystoupil, ať již BABIŠ NEUSTÁLE NEMANIPULUJE s čísly.
Ten okamžitě vystoupil s tvrzením, že vojáci se nikdy neměli tak dobře jako za něj. Prý z a ODS měli průměrný plat vojáci 32 tis. a příští rok to bude 51 tis.
Tak jsem mrkl na inflaci, která mzdy žere. A ejhle v r. 1914 to bylo 0,2 %. Za ANO se rychle vyšplhala na čísla okolo 3% a více, příští rok bude jistě horší
https://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/?imakroGraphFrom=1.1.2010
Dám průměr za 8 let 2,5 %. Vychází celkem 20%.

20% z 51 000 je 12 tis. Přidáno dostali reálně 7 tis., tedy vzrostl o 7,2%. Je to taková sláva? V době největšího ekonomického růstu?

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) pro silné povahy

U našich slovanských bratří. Věřím, že leckterý soudruh-mlátička vzpomene na staré dobré časy.
https://twitter.com/i/status/1339898764077789184

Gestapo ještě ve 21. století.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

S váma moldavite mlátí nějaká úchylná posedlost. Cpete sem do diskuze o české společnosti a politice tohle. Jděte s tím do háje. Jste s tím otravnej.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)ČT a Parl.listy

Není od věci si někdy přečíst, co se píše v PL
Ilumináti fakt fungují- škoda,že už není živ velký Mistr Kája Gott, ten by to určitě potvrdil...
Petr Hampl ,krom jiného místopředseda Sdružení přátel bílého heterosexuálního muže, stoupenec Nočních vlků píše:

„Česká televize měla být původně zpravodajská stanice zaměřená na náročnějšího diváka. Jenže byla unesena a přestavěna na gigantický propagandistický aparát, jehož samotná existence ohrožuje demokratické zřízení - k čemu jsou volby, když je veřejný prostor systematicky plněn neobolševickým lhaním z Kavčích Hor?Přitom se únosci České televize dopustili všech myslitelných chyb. Pod směšnou dotační záminkou zaútočili přímo na premiéra Babiše, a k tomu několikamiliardová rozkrádačka, kdy už se ani nenamáhali něco skrývat. Ředitel Dvořák používal televizní peníze ve prospěch svých vlastních firem, s výběrovými řízeními se přestal omezovat. Premiér Babiš tedy dostal televizi na stříbrném podnose. Kdyby nabídky využil a do čela státní televize postavil někoho, kdo by sice hájil zájmy Agrofertu a ANO, ale netlačil sluníčkovou propagandu, dramaticky by to změnilo politické poměry. V neprospěch kavárny. Ve prospěch lidu ČR. Proč Andrej Babiš nakonec zkorumpovaného televizního ředitele podržel? První vysvětlení je takové, že to Babiš dostal nařízeno z amerického vyslanectví, z Otevřené společnosti nebo od nějakého ještě zlovolnějšího spolku…Proč americký velvyslanec rozhodl právě takto? A odpověď, že mu to nařídili ilumináti, otázku opět jen posouvá. Proč ilumináti podrželi ředitele Dvořáka?..

Jak se někdo zaštiťuje lidem České republiky( téměř identickou rétoriku používá nyní i Jana Bobošíková) je to vždycky na dvě věci.. No,nakonec nám to autor vysvětlil- mohou za to Ilumináti. A já jsem si myslela, že za vše na světě mohou trpaslíci, ty potvory vám vlezou všude.

Přeji hezkou poslední adventní neděli a samozřejmě pevné zdraví!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Ale, ale pane Zahradníku. Jak napíšu něco o komunistech a jejich činech, vyskočíte jak čertík. Co vás k tomu vede? Já chápu omezený rozhled daný nesledováním televize. Když se nedíváte tak si aspoň popřemýšlejte, proč jsem to sem dal. K zamyšlení, pro ty, co chtějí přemýšlet.
Vždyť u nás je dost lidí, co by si přáli návrat před r. 1989. Do časů, kdy takto týráni a biti byli i naši spoluobčané. V televizi by jste mohl vidět i otce Mlátičky, jak prohlašuje, že Praha se měla v r. 1989 obehnat ostnatým drátem a nechat vychcípat hlady. A Mlátička (dokonce poslanec parlamentu) navrhl zrušit USTRCR. Proč? Aby nám nepřipomínali zločiny komunistů?
Prezident Zeman,( jednou komunista navždy komunista) tíhne k východním despociím. Na adresu Běloruska se tak akorát zmohl vyjádřením, že demokracie není dobrá pro všechny, viz. Arabové. Jeho nadstandartní vztahy s Putinem (včetně těch o kterých nemá vědět ani naše diplomacie)? Vždyť přeci Putin přislíbil pomoc bezpečnostních sil na udržení "pořádku" v zemi. Máme s tím snad své zkušenosti
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-dogovorilsja-s-putinym-rossija-pri-pervom-zaprose-okazhet-pomosch-po-obespecheniju-402964-2020/
Mohl bych pokračovat. Vy si snad vážně myslíte, že to s námi nemá nic společného?
V televizi by jste mohl taky vidět vážná zranění demonstrantů. kterým pomáhají čeští lékaři.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Já si hlavně myslím, že jste tím, jak to co zajímá vás , vpašujete do každého téma fakt otravnej. Nenapadlo vás, že si to zájemce může najít sám ? Nééé , vy chcete otravovat . Nevšiml jste si třeba ,že vám na tyhle příspěvky nikdo nereaguje ? Mimo mě, ale já vás pokaždé napomínám ,abyste toho nechal. A uhodl jste, že to se mnou nemá nic společného ,vážně.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Ale pane zahradníku, já přeci nedělám polemiku. Já předkládám doložená fakta. Je smutné, když se v nedalekém státě dějí takové věci, lidé jsou mláceni jak za gestapa, či v komunistických koncentrácích a někomu to nevadí. Ba dokonce chce bránit zveřejňování takovýchto faktů. Co vás k tomu vede?
Lidé kterým je to fuk, jsou ideální součástí totalit. Že někoho mučí? Vraždí? Mne to nezajímá. Se mnou to nemá nic společného. Držet hubu a krok. Ať mne s tím neotravují, já o tom vědět nechci.
No filmů a knih o takovýchto je dost. Většinou ta mašinerie nakonec semele i je.
Stejně tak přemýšlím o vaší minulosti. Co vás asi takto zformovalo? To je otázka do diskuze.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Ing.Helena Horská Ph.D. naše přední ekonomka poslala Babišovi rezignaci na člena Národní. rozpočtové rady. ....Jako člen Výboru jsem se cítila spoluzodpovědná za zajištění dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Dne 19.12. 2020 jsem se rozhodla rezignovat na čestnou funkci člena Výboru pro rozpočtové prognózy. Flagrantní porušení pravidel sestavení rozpočtu, nerespektování principů řadného hospodáře, bezprecedentní ohrožení rozpočtové udržitelnosti .. Na takovýchto věcech se nechci dále podílet.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Ing.Helena Horská Ph.D. naše přední ekonomka poslala Babišovi rezignaci na člena Národní. rozpočtové rady. ....Jako člen Výboru jsem se cítila spoluzodpovědná za zajištění dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Dne 19.12. 2020 jsem se rozhodla rezignovat na čestnou funkci člena Výboru pro rozpočtové prognózy. Flagrantní porušení pravidel sestavení rozpočtu, nerespektování principů řadného hospodáře, bezprecedentní ohrožení rozpočtové udržitelnosti .. Na takovýchto věcech se nechci dále podílet.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) pose.ství

Opět se na lid valila z Hradu snůška nenávistných útoků a lží. Jen nevím které novinářské "štětky" měl na mysli.
Mimochodem taky nevím proč má před sebou ten adventní věnec, když advent skončil před šesti dny. To mu tu blbost ten ortodoxní křesťan Ovčáček nevysvětlil?
No naštěstí jsem našel na FB jeden skutečně výstižný článek, který napsal jeden pán s ještě zjevně zachovalým rozumem. Delší ale podělím se.

Vkládám celkem srozumitelný článek o konspiračních teoriích. Tím netvrdím, že úplně všechny teorie jsou nesmysly. Někdy však to bývá jen zrnko pravdy obalené lží.
Vezměme si už ten samotný pojem – konspirační teorie. Teorie zní velmi vědecky, jako něco, co sice není potvrzené, ale teoreticky je to možné. Vždyť i Einsteinova teorie relativity byla dlouho jen teorií, než se stala pro vědu platným paradigmatem, takže i konspirační teorie by vlastně mohla být něco podobného.
Slovo konspirační znamená tajemné, utajené, něco, co má zůstat ve skrytu a někdo to právě onou teorií odhalí. Zní to vznešeně, ale je to asi stejné, jako když se pouliční prostitutce říká kněžka lásky. Není v tom ani láska, ani to nemá nic společného s náboženstvím. Konspirační teorie je ve skutečnosti jen lež či nesmysl.
Konspirační teorie se neobjevují z podhoubí historického bádání, nejsou výsledkem vědecké činnosti ani nevznikají ze studia tajných dokumentů. Konspirační teorie vymýšlí konkrétní lidé za konkrétním účelem. Tím je většinou snaha získat moc, strhnout na sebe zájem či prodat dobře nějakou knihu. Nední divu, že za mnohými konspiračními teoriemi najdeme politiky. Krásný případ jsme popsali například zde. Jeden prezidentský kandidát chtěl porazit druhého, tak vytáhl iluminátskou kartu. Sice prohrál, ale konspirační teorie žila dál.
Místo iluminátů máme dnes jiné, ale stejně hloupé nesmysly. Podle maďarské vlády všechno na světě řídí americký finančník George Soros, miliony Američanů v čele s Donaldem Trumpem věří na spiknutí QAnon, v Londýně před referendem o Brexitu zase jely konspirace týkající se tajných dohod s Evropskou unií. I u nás vláda pluje na vlně konspirací, mluví o temném spiknutí uvnitř Evropské unie s cílem odstavit od moci našeho premiéra Babiše. Na každý problém se vyfabrikuje místo racionální odpovědi nová konspirace. Milionu důchodců přistávají v mailových schránkách řetězové maily, nad jejichž obsahem zůstává rozum stát.
Podle psychologů je v tom pradávná lidská potřeba najít v chaotickém světě určitý řád a pochopit smysl všeho toho bláznivého dění kolem. Konspirační teorie mají tu výhodu, že zpravidla vysvětlují všechno. Na Sorose, ilumináty nebo Deep State lze hodit cokoliv od válek, přes ekonomické problémy až po záhadná zmizení. Věda v tomto sporu tahá za kratší konec, protože problémy vysvětluje složitě, komplikovaně a na spoustu věcí prostě nezná zatím odpověď. Kdo by se s tím ale zdržoval, když stačí otevřít nějakou stránku na internetu a pravda o světě se zjeví v celé své kráse. Člověk se cítí až osvícen, jak najednou vše do sebe zapadá, jak každá událost najednou vytváří obraz v tajemné mozaice. Opojný pocit, kterému by snad mohlo zabránit jen kritické myšlení. To se u nás pravda příliš nepěstuje, problém v tomto směru pramení už ve školství. Místo kritického myšlení tu máme univerzální nedůvěru ke všemu, co se nám nelíbí, vyfutrovanou konspiracemi. Vláda, nejen ta naše, podobný způsob využívá a rozvíjí, protože takto se mnohem lépe vládne.
Ovšem covid tomu všemu učinil přítrž. Vláda najednou potřebuje, aby lidé věřili vědě, datům, oněm složitým studiím, aby věřili, že velké farmaceutické korporace dělají svou práci dobře, aby věřili, že za očkováním není ani Soros, ani ilumináti, ani mimozemšťané. Potřebuje na chvíli vypnout celý ten blábolivý cirkus a chce po lidech, aby najednou našli v sobě schopnost věřit státu, vědě, suchým informacím a institucím.
S trochou škodolibosti by se dalo říct, že si vláda tak dlouho hrála s ohněm, až jí nyní chytla celá stodola. Důvěra lidí ve stát i vědu je fuč, protože tu bylo dlouho zvykem říkat a poslouchat lži a pitomosti. Cesta k obnovení důvěry bude dlouhá a zatím jsme po ní pořádně ani nevykročili. T. Chalupa

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

S těmi štětkami to byl zřejmě pokus o vtip do 4.cenové skupiny. Prezident řekl, že." Různí Honzejkové a Taberyové a štětky jsou hodni nejhlubšího opovržení,“... Jan Štětka píše do Hospodářských novin,které s Respektem odebíráme,stejně tak,jako Honzejk. Je zbytečné psát,že Bakala vadí,ale ruský sponzor Lukoil nevadí,nevadí Kellner apod. Z projevu páně prezidentovy čouhal jak sláma z bot strach z parlamentních voleb,proto taky ty útoky. Představa,že by musel pověřit sestavením vlády třeba Ivana Bartoše ,bude v tomto nemocném muži,jak se budou volby blížit, generovat další a další projevy nehodné hlavy státu. Ale-všechno jednou skončí.

A o očkování- vše má vláda připraveno? Pokud bychom chtěli naočkovat do podzimu alespoň 60% obyvatel,znamenalo by to cca 12 mil. dávek za dejme tomu 300 dní od ledna. Když se ale začně naplno až v březnu,tak bude nutno očkovat nejméně přes 60 tis. obyvatel denně... A dvakrát. Bývalých okresů je 84,tuším, čili tak to vychází tak na tisícovku denně v našem okrese. Kde se bude očkovat? Mluvila jsem s praktiky- žádné konkrétní instrukce ohledně organizace zatím nejsou.
Přeji pěkný zbytek roku !

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

V rádiu odpoledne hlásili, že v Brně už se s očkováním začalo, první byl ministr Blatný . Naočkovali celkem 10 lidí a pak to zabalili. Takovým tempem to skončí možná až v příštím století.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Njn, už při poslechu vánočního poselství prezidenta republiky bylo jasné, že "lidičkové" z rodu dobrotrusů, sluníčkářů, havloidů, liberálních demokratů ... nenechají na projevu a na panu prezidentovi nit suchou.
Tak nějak si nepovšimli, že prezident ocenil práci vlády, lékařů, policistů, armády ...., že výslovně poděkoval dobrovolníkům (po tom mnozí z nich častokrát volali a nízkou frekvenci takových vyjádření od prezidenta kritizovali ...).
Také pominuli, že pan prezident se snažil několikrát povzbudit optimismus - jak v oblasti potírání COVIDu, tak i v ekonomické sféře.
Vcelku logicky si zato povšimli zejména jeho, zcela oprávněné, kritiky médií. A kritiky opozičních stran - rovněž tak oprávněné.
Naproti tomu jsem zatím nezachytil reflexi věcného sdělení, že parlamentní volby hodlá prezident vyhlásit na "začátek října", což jsou tedy v praxi tři možné termíny.
Zcela pochopitelně "lidičkové" přešli mlčením fakt, že pan prezident již neměl ortézu, vypadal velmi dobře a spokojeně a jako vždy mluvil spatra, zpaměti - to se jistě nehodí do obrazu nemocného starce, vlastně podle nich nezpůsobilého vykonávat úřad/funkci prezidenta. Nu, kdo je v 76 letech "mladík" či "mladice" a bez jakýchkoliv zdravotních problémů, že ...
Samozřejmě , pak ještě zbývají ke kritice takové zásadní věci, jako adventní věnec a podobně.

Vše nejlepší v novém roce 2021 čtenářům (a týmu!) i-novin!!!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Taky Zeman prohlásil, že by lidé měli volit ty, co něčeho dosáhli a něco umí. František Chot, tajemník Krajského výboru KSČM v Liberci a tristních 3.2 % hlasů v krajských volbách jsou také odměnou za "obětavou práci ve prospěch lidu". A to nepomoh ani masový vrah Lenin nad hlavou jednoho místního soudruha na placené reklamě na FB. A to se nám tady soudruh snažil napovídat, že od komunistů totalita nehrozí.
Jinak příspěvek je ukázkou, že žluč linoucí se z Hradu nachází u soudruhů pochopení a ve křupanství se hodlají prezidentovi vyrovnat.
Ale postupně.
Práci lékařů, policistů, armády ocenili politici všech stran. A chválit vládu? Za co? Že dovedla zemi ve zvládání covidu mezi ty nejhorší nejen v Evropě, stát který ostatním slouží jako odstrašující příklad? Že naše elita v ekonomii NERV pomalu rezignuje a nechce mít nic společného s nekompetencí Babiše a Schillerové? Skutečně povzbudivé.
A k opozici. Nebyl to snad MUDr. Bohuslav Svoboda za ODS, který se zavčas pokoušel řešit hrozí nebezpečí? Že byl s posměchem odmítnut ANO? Že o prázdninách chtěla opozice předložit přípravu na druhou vlnu a byla okomentována dnes již legendárně
Oni řešili covid a my chceme ty zahrádky, ne covid
takže zahrádky jsou to tema, covid dělá opozice.
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/video-nereste-covid-oboril-se-babis-na-poslance-a-zacal-mluv/r~c4bd5520f8f511ea8b230cc47ab5f122/
No on přeci tvrdil, že nějaká příprava nemá cenu, druhá vlna nebude
V červnu 2020
..Zopakoval, že není třeba vytvářet nějaký speciální plán, jak ho žádá část opozice....Nechápu, co od nás opozice chce, už to nebude nikdy plošné opatření,“ uvedl.
Opozice také neúspěšně žádala o to, aby do nákupů byly více zapojeny české firmy.
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/plosna-opatreni-uz-nikdy-nebudou-vzkazal-babis-opozici-40326597
Mohl bych pokračovat, ale myslím stačí na vyvrácení kydů, které nám tu tradičně s. Chot předkládá.
Výsledkem je bohužel ten, že na rozdíl třeba od Německa lidé na opatření často kašlou, nevěří očkování atd. To vše stojí lidské životy a obrovské ekonomické ztráty.
A k novinářům. Já jim děkuji, že dělají to co mají. Rozkrývají lumpárny na Hradě, v Lánech, Osvětimanech, kšeftíky Faltýnka, korupci, podvody s dotacemi Babišových firem. To vadí, takže dělají práci dobře.
Doufám, že budou pokračovat v šetření, jak státní zpráva zprivatizovaná Babišem, vymáhá zpět stovky milionů, neoprávněně vytažených z našich kapes ve prospěch oligarchy podporovaného komunisty.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Jinak pro skutečného křesťana je Advent a jeho symbol důležitý, včetně jeho užití. Ovčáček si na sebe nechal napsat PR článek jaký je věřící katolík a že musí pomoci Milošovi 28.12. s projevem. To se skutečně vytáhl, předělaný komunista.
A prezident srší zdravím, to každý vidí. Jenom je nějakej neustále zalezlej a novináři se nemohou dopídit, co dělá. Program prý už zrušili. Radši
Přeji pěkný rok 2021, kdy půjdou komunisté po nastoupené cestě, strany svým sdružením vymažou ANO, které s 27% hlasů získalo 39% mandátů (dle volebního paktu Zeman Klaus) a snad se dočkáme vlády, schopné uklidit ten bordel po Babišovi, jak řekla Maláčová.
A snad se objeví opět ústavní žaloba, a teď již bude velká šance, aby prošla parlamentem. A obdobně, jako na Slovensku, půjdou ti, na které zatím jen ukazují novináři, za katr.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Parlamentní volby budou 8.-9. října. Pro Nový Bor to bude dobré- termín voleb nebude kolidovat-pokud se uskuteční - s IGS,které má být o týden dříve.
Ano,pan prezident opravdu povzbudil optimismus v té ekonomické sféře, jak píše s.Chot. Pochválil vládu za odvahu se obrovsky zadlužit.
A ohledně očkování- marno mluvit. Ale je pravda,že včera byl v Česku naočkován první Slovák,jak se lid baví vtipy...
Hezké dny!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)zajímavá věc

Již dlouho sleduji stránku Visegrádský jezdec Karla Patáka
Zajímavý článe k tomu vyhlášení voleb již před koncem letošního roku.

Prezident Zeman vyhlásil dnes termín parlamentních voleb na příští rok (8.+9. října).
Já bych to nevěděl, ale komentátoři v mainstreamových infoserverech se shodují na tom, že jejich vyhlášení je oproti jindy brzké a že jde o účelově vytvořenou dohodu pro ty strany, které se příliš nebudou zabývat volebními regulemi a navíc budou mít neomezené finanční možnosti.
Jde totiž o tohle:
Od momentu, kdy prezident vyhlásí termín voleb (a premiér vzápětí podepíše) začíná oficiálně pro politické strany běžet volební kampaň.
Přičemž limit na jeden kandidující subjekt je 90 miliónů celkem.
Minulý termín parlamentních voleb vypsal například tentýž prezident až v polovině dubna volebního roku, tedy cca o pět měsíců později. (Volilo se rovněž v říjnu, ale o dva týdny později).
Z tohoto rozhodnutí totiž plyne, že strany budou muset rozložit stejné peníze jako minule do dvakrát delšího období, jinak řečeno každý měsíc budou moci v kampani utratit poloviční sumu.
Podmínky by mohly i tak být pro všechny strany stejné, ale nejsou.
Spolufavorit voleb, Andrej Babiš a jeho firma ANO, totiž vlastní část mediálního trhu, konkrétně 30% soukromých médií.
A teď: Napojením premiéra na česká média se zabývá zpráva Evropské novinářské federace.
Babiš podle zjištění federace "de facto vlastní 30 procent soukromých médií v zemi" a tato média o premiérovi informují příznivě i poté, co je převedl do svěřenského fondu. Blízký vztah médií a premiéra je "v demokracii absolutně nepřípustný", píše federace.
Babiš a členové jeho vlády toto zjištění popírají a svorně tvrdí, že s médii už ho nic nepojí.
https://zpravy.aktualne.cz/.../r~d63de26cf16a11e9ac60ac1.../
A až budou třeba celý rok 2021 průběžně tisknout v Lidovkách, MAFŘE, 5+2 a sdělovat v éteru na Impulsu a v mnoha jiných titulech, že vláda je OK a opozice fuj, půjde samozřejmě o volební kampaň pro ANO, akorát ji bude platit přímo Babiš a peníze půjdou mimo ten 90 milionový limit, který vlastně nyní jiné strany musí krátit o polovinu.
Navíc kampaň pro ANO, pojede za státní a tedy naše peníze i prezident Zeman a jeho vlivové figury v médiích.
Jak už bylo řečeno jindy, Mordor se začíná reálně obávat toho, že by mohl i prohrát a ve společné kooperaci se bude snažit zabránit změně politických poměrů v zemi všemi možnými způsoby.
A tohle je jeden z nich.
❤ Doufám, že to pro výsledek voleb nakonec nic znamenat nebude a že si naopak tím spíše uvědomíme, s jakým protivníkem zápolíme a k volbám nás proto dorazí co nejvíce.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

No na Twitru již kolovala vánoční titulní strana iDnes. Třetina plochy Babiš, Schillerová a Havlíček. Komentováno Rudé právo se vrátilo.
Ještě jednou v grafech jak jsme ti nejlepší v Best in Covid, za což tak Zeman úslužně děkoval a s. Chot to komentoval...se snažil několikrát povzbudit optimismus - jak v oblasti potírání COVIDu... . Tohle nalije opravdu optimismus do žil

https://nedd.tiscali.cz/tri-grafy-ktere-vam-ukazou-ze-cesko-je-zase-best-in-covid-502140?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=458100&dop_req_id=hXbTAPdWZvB-202012291032&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

Jinak taky Zeman vyzval k co nedůslednějšímu dodržování pravidel. A pak oznámil společný oběd rodin Babišových a Zemanových. Co může pán, to nemůže kmán. Lidi pak na pravidla prdí, nedivme se.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) Veto ano či ne?

S těmi daněmi to bude ještě zajímavé...
Zeman před týdnem: "Zákon nepodepíši, ale ani nevetuji. Bude tedy platit".

Zeman za týden, oficiální sdělení: „Uvedený zákon vracím, vážený pane předsedo, k dalšímu opatření.“

Ústava ČR v čl. 5 říká,že :
(1) Prezident republiky má právo VRÁTIT přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, s odůvodněním do patnácti dnů ode dne, kdy mu byl postoupen.
(2) O VRÁCENÉM zákonu hlasuje Poslanecká sněmovna znovu. Pozměňovací návrhy nejsou přípustné. Jestliže Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat.
Ondřej Preuss, tajemník katedry ústavního práva na Právnické fakultě UK: "Domnívám se, že rozhodnutí prezidenta republiky, kde se explicitně hovoří o vrácení zákona, lze jen těžko interpretovat jinak než jako tzv. suspenzivní veto, tj. zákon se vrací k případnému přehlasovaní Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR“
Právník Jakub Blažek z AK Blažek a Bureš: „Tím, že prezident výslovně použil slovo ‚vracím‘, použil terminologii čl. 50 ústavy, která dává prezidentovi právo ‚vrátit‘ zákon sněmovně, což je právě tzv. Prezidentovo veto. Sněmovna by tak měla nyní o zákonu hlasovat znovu, jinak dle mého názoru reálné hrozí, že ho v případě přezkumu Ústavní soud zruší“

Co na to říci? Nakonec to asi v tom našem Česku dopadne tak,že se vydá prohlášení,že pan prezident,jako nejvyšší ústavní činitel,který by měl mít Ústavu v malíčku( a jeho personál bohatě placený z našich daní taky,pokud to psal někdo z právníků na Hradě) to tak nemyslel a právníci znalí ústavního práva z toho dělají naschvál velblouda.. A opozice v zákonodárném sboru,který by měl dbát na ústavnost,taky.. Jak se říkávalo kdysi-hlavně,že je mír!
Hezké dny!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) chudák Monika

Má stres a starosti. Zajímavé komentáře
pic.twitter.com/DsrC1x3qVj

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Dobré čtení na Silvestra..
https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/99551- práce studenta s názvem Vývoj češtiny Andreje Babiše z pohledu osvojování druhého jazyka aneb The development od Andrej Babiš ¨s Czech from a second-language acquisition viewpoint..

Přeji hezký zbytek roku a lepší ten příští,i když v tomto jsem skeptik. Hlavně to zdraví,ostatní nesnáze se s dobrou myslí dají lépe překonávat !

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) Veto ano či ne?

Nu a vidíte! Opět a zase máte pravdu!!!
:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Vše nejlepší v novém roce 2021!

Nahoru

Re: Česká společnost ale dnes bez politiky (2 .část)

Dobrý den každý den celý rok. Přeju všem .

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Chtělo by to vyčistit klávesnici s. Chote, tlačítko se zadrhává.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Požehnaný rok také přeji.

Nahoru

Re: Česká společnost ale dnes bez politiky (2 .část)

To: 1. Leden 2021 - 11:42 | zahradnik

Díky a nápodobně!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)Novoroční přání

Tak koukám, že Hrad utratil za 6 600 tisíc novoročních přání skoro půl melounu. Tedy za vytištění,poštovné v tom není. To se nám to hoduje,když nám to... zde-když nám poslanci vládní koalice navyšují rozpočet.... kampak asi ta přání putovala..
Hezký večer!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)Dotaz na p. Bártu

Protože se pan Bárta pohybuje ve školství,mám dotaz. Samozřejmě,že se zeptám i v N.Boru. Od ledna 2021 přestalo prý ministerstvo proplácet pedagogické intervence – tedy odborné doučování dětí s problémy typu dyslexie aj. poruch nad rámec běžné výuky. Šetřit se musí. Pedagogičtí pracovníci tak přijdou o část výdělku, přibude jim neplacená práce a nejohroženější žáci a žačky přijdou o jeden z pilířů podpory.
Tak nevím,ale asi je to pravda. Podpora vzdělání není nutná,zato nemravná podpora nás seniorů za 15 mld ročně ano. Děti nevolí.
Vzpomněla jsem si na myšlenku Bernarda Bolzana: Veškeré zlo na světě pochází z nevzdělanosti..
Přeji pěkné dny!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)Dotaz na p. Bártu

To je spíše na účetní a ředitelku, ale ve vyhlášce je tento vzorec: P5 = PTp1 x 12 x 1,Proc“. To by jako úplně nula vyjít nemuselo, pokud teda PTp1  není nula.. Ale  PTp1 je platový tarif v 5. platovém stupni v 9. platové třídě.  

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Pochodujících s židovskou hvězdou a nápisem naočkovaný si všimla i věhlasná BBC a reportéři nechápali, jak je tohle možné v zemi, která za války přišla o 80 000 spoluobčanů.
Všiml jsem si vlajky DSSS a také Aliance národních sil. Trochu překvapení, vždyť tam jsou komunističtí ultras. Ale oni to dokonce svolali. No mrkl jsem na funkcionáře s. Starého Mimoň. Ten má dokonce článek
MENGELEHO POHROBCI
Vakcinace jako novodobé plynové komory
http://www.severoceskapravda.cz/index.php/nazory/2914-mengeleho-pohrobci
Jinak zajímavost. Trumpa podporují i ruští komunisté, prý se řádění nelze divit, když byly volby zmanipulované.
https://kprf.ru/party-live/cknews/199625.html

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

No,soudruh Starý by mohl být za ten článek vyšetřován. V první řadě psychiatrem. Hezký večer!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Pro aktivní lháře a sprosťáky mám dvě informace:
1. Miroslav Starý již několik let nebyl členem KSČM;
2. Pan Miroslav Starý zemřel před třemi dny.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Pro skutečné lháře. Stačí se podívat na jeho stránky.
Komunistou není ten, kdo JE ČLENEM KSČM, ale KDO SE ZA NĚJ POVAŽUJE.
Já jsem liberální demokrat a taky nejsem v žádné straně.
Taky mne udivuje, že s. Chot neví, že po r. 1989 spousta členů KSČ položila stranické průkazky s pověstným.. že u komunistů jen byli. A naopak ti, co byli z KSČ vyloučeni a posláni do komunistických lágrů, ale komunisty dle svých rčení nikdy nepřestali být a jak to šlo, vrátili se do lůna Strany. Že nezná život Gustava Husáka mne udivuje.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Miroslav Starý je stále veden jako vydavatel Severočeské pravdy. Jest pravda,že ten snad článek nepsal,ale "pouze" otiskl. Žádný autor článku uveden raději není,pokud jsem to nepřehlédla. Přeji pěkný den!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes.(2 .část) dotaz na s. Chota

Podle stylu soudruh Svatek. Ten je ještě živý?

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Pokud jsem si všiml, když někdo přetiskne článek na svém mediu, tak souhlasí Pokud nesouhlasí plně vyjádřeným názorem připojí něco jako Názory nemusí (nevyjadřují) být v souladu se stanoviskem redakce (redaktora).

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

To: 11. Leden 2021 - 11:47 | moldavit

Přečtěte si Stanovy KSČM. Takhle to nemůže fungovat - například Vy se zřejmě považujete za "ajnštajna" a etalon morálky a ...
Historii mě nemusíte učit.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Souhrnně pro:
- 11. Leden 2021 - 9:51 | Lenka Sepsová
- 11. Leden 2021 - 11:01 | holak
- 11. Leden 2021 - 12:03 | moldavit

Článek pochází, jak si může každý při troše snahy zjistit, z webu NWOO: http://www.nwoo.org/category/z-archivu-historie-bezcenzury/
Jeho autorem tedy není Ing. Václav Svatek, který je stále mezi námi, na rozdíl od pana Miroslava Starého.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Děkuji s Chotovi, že mne poučil. Já se naivně domníval, jak to do nás valil na gymnasiu s. ředitel, že správný komunista to musí mít zkrátka v sobě. Končil v proslovu, že nám obnažil nitro a jen Rudá hvězda mu svítí na čele.
A ono je to jinak. Máš bumážku, jsi komunista, nemáš, nejsi. Smůla.
No to musel být ten Gustáv zmatený. Jseš komunista s bumážkou - fajn, zavřou tě, nemáš bumážku a jsi buržoasní živel, pustí tě, dostaneš bumážku a jsi zase straník.
A taky mne udivuje, že již nestraník s. Starý píše ke Sjezdu KSČM
...Pokud se obecně týká komunistů, mezi které se i já počítám, nikoliv upevňování neexistujícího charakteru KSČM, ale obroda komunistického hnutí není ztracená, jak to říká známá píseň: „I kdybychom padli všici, vstanou noví bojovníci!“

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) Český bizár

Hlasy poslanců SPD a ANO byl včera přijato opravdu bizarní znění zákona,říkejme mu o českých potravinách. Vlastenec Fiala ze SPD( emigranti už jako téma moc netáhnou,tak si našel jiné národovecké) a další s ním souznějící z ANO schválili toto- vyjímám:
Provozovatel potravinářského podniku je povinen zajistit,aby podíl vybraných základních potravin z krátkého dodavatelského řetězce(jsou uvedeny v příloze zákona) PRODANÝCH konečným spotřebitelům činil v každém jím provozované maloobchodní provozovně minimálně 55% v r.2022,58 % v r.23...73% v r.2028.

Čili ne,aby podíl českých potravin v nabídce byl např.v řetězcích alespoň 55%,jak bylo vysvětlováno veřejnosti......Ale prodaných potravin...
Jak bude obchodník hlídat,aby zákazníci nakupovali české výrobky, těžko říci.Třeba budou v prodejnách vlastenečtí bidelníci s šerpou,čabrakou,plackou nebo práporkem v národních barvách a budou upozorňovat,co mají lidé koupit a bude to dobré bydlo.A kdo nekoupí....
Volby se blíží,to si ještě těch bizarností užijeme!
Hezké dny a pevné zdraví

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

S tím souhlasím, tenhle režim je jeden velký bizzare...

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) Český bizár

Ten důvod je jasný. Agrobaroni Babiš a Tomanovi se pokouší zajistit si stále větší odbyt. Sekundují jim v tom nacionalisté, které v řečí dokonce Toman oslovil : Buďme nacionalisté...
Tak si ten nacionalismus zaplatíme. Jen příklad. Mám rád rajčata. Ještě v únoru stály cca 30 Kč, španělské. Pak už byly celé léto za 50-60Kč. Země původu ČR.
My starší navíc pamatujeme dobu potravinové soběstačnosti. Sámošky, OZ, masny
Pamatuji i ceny kuře 30 Kč, mléko 2Kč, chleba 5 Kč, rohlík 0,5 Kč, rum 30kč, pivo 2kč. Tak si to přepočítejme dle dnešní parity kupní síly.
A "efko" Faltýnek včera v televizi lhal až jsem se divil. Prý nejsou v Německu žádné české potraviny. Pamatujete dvojí kvalitu? A fotky složení výrobků Babišových Kosteleckých uzenin u nás a v Německu? Podíly masa ve výrobku? Z článku...Naše prémiové produkty jsou v současné době k dostání v maloobchodní síti nejen v České republice, ale i na Slovensku, v Německu, v Nizozemsku nebo v Maďarsku," řekl s patřičnou hrdostí Jaromír Kotoun, ředitel.
Drzost dnešní vlády je neskutečná. Ale nelze se divit, když ANO ovládají pracovníci z Agrofertu. Kdypak vyšetří Brabec svoji DEZU?

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Čistě pro zamyšlení...neměli bychom si pomocí plebiscitu rozhodnout o setrvání v EU když hlavní pilíř evropské integrace, volný pohyb osob, zanikl?

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Jo, to je slovo do pranice !

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Rozhodněte se a běžte, na hranicích s Běloruskem jste za 14 hodin, já zůstávám.
Pokud vím, tak s testem, že neroznášíte vir, můžete prakticky do všech států Unie bez výjezdní doložky a dalších výmyslů té vaší staré éry.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Čistě pro zamyšlení... neměla by ČR zahájit výstavbu kosmické flotily pro anexi sousedních galaxií? Hm... není to ale náhodou stejná blbost jako úvahy o vystoupení z EU?

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Tak to vidíte lidi, a to mělo být jen tak...čistě pro zamyšlení...

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Zamyslel jsem se tedy a dospěl k závěru, že já zůstávám . Tady jsem doma. Kdyby se ale někdy mělo znovu hlasovat , hlasuju stejně jako posledně. Nevstupovat resp. vystoupit.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

A co bychom tím získali, pane zahradníku. Tedy tím vystoupením?

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Zpátky správu svých věcí .

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Nějaký příklad? Co si třeba teď nespravujeme?

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Nemusíme chodit daleko. Už jsem to tu nedávno psal : Oblast zdravotnictví není předmětem celoevropského rozhodování.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Je to jen dočasné. EU je "Internacionála" nadnárodních firem a ta nedopustí trvalé omezení pohybu "lidských zdrojů".
Mmch, přes několik let trvající úsilí KSČM nemáme zákon o obecném referendu, takže ...

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Krom toho, že to co napsal zahradník není pravda, tak případným vystoupením z EU bychom přišli o mnoho výhod, které nám členství v EU poskytuje. Samozřejmě je mnoho lidí, kteří by pro momentální krátkodobou výhodu prodali i svojí babičku a těm se tyhle věci špatně vysvětlují. Proto je nesmysl dělat referendum o věcech, které jsou pro velkou část obyvatelstva abstraktní a/nebo je nezajímají. O to víc pak v době, kdy díky sociálním sítím jsou lidé schopni uvěřit (nebo se nechají zmanipulovat k) takovým nesmyslům jako že COVID neexistuje nebo je zástěrka pro čipování lidí, že Hillary Clintonová je vůdcem tajného spolku satanistických pedofilů (QAnon), že kondenzační stopa za letadly jsou záměrně vypouštěné chemikálie nebo viry (Chemtrails) nebo dokonce že země je placatá (Flat Earth Society). Já bych proto doporučoval nezpochybňovat věci, které jsou ze své podstaty základem naší stávající životní úrovně a kvality života v ČR, kterou nám většina světa může jen závidět.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Pan zahradník, člen páté kolony Rusů v Čechách nám totiž vnucoval ruskou vakcínu, kterou Rusové ani nepřihlásili ke schválení v EU a dával nám to v duchu návodu ruských dezinformační webů sežrat slovy "pryč s EU!". Oni ji totiž neschválil ani Brazilci, neboť neprošla testy jak měla.
https://echo24.cz/a/SFbh4/brazilie-odmitla-schvalit-ruskou-vakcinu-sputnik-nesplnuje-kriteria
Jelikož prý nemá televizi, ani neví že ten schvalovací proces v EU nemají na starosti úředníci v Bruselu, ale ta komise je složená z odborníků ze všech států EU. Opět jeho lež.
Jen si představuji, co vše by nebylo ve Cvikově, nebo Novém Boru nebýt solidarity bohatších členů EU. U nás by asi spadl Sever, dnes kulturní centrum města na kterou přispěla EU částkou téměř dvou celoročních rozpočtů města. A spousty dalších investic.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Škoda že není to referendum. Hned bych navrhl zrušit komunisty a nechat je zaplatit škody jimi napáchané. Jak by to asi dopadlo?

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Žasnu pane jirkat, co všechno čtete na sociálních sítích, kdybyste to sem nenapsal , tak ani nevím , jak lidé smýšlejí. Takové hlouposti já nečtu, nevěnuju jim čas a pozornost a natož, abych jim věřil. Nikomu nic nevnucuju, jen napíšu svůj názor a vy ho odsoudíte jako špatný.
Moldavite, vy si taky klidně myslete, co chcete a věřte si tomu. Rozdíl mezi nám je ten, že vy se snažíte mě ,ale asi hlavně čtenáře všemožně přesvědčit, že jediný správný názor je ten váš. Všiměte si, že já nic takového nedělám a mohlo by vás taky konečně přestat mrzet, že nemám televizi. To je moje věc - ne vaše.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

To: 23. Leden 2021 - 0:06 | moldavit

Krásné sobotní popoledne.
Vy tady tak usilovně zaplevelujete diskusi, že mi to přeci jen nedá a Vaši "informaci" o vakcíně Sputnik V trochu doplním. V Brazílii zatím nebylo rozhodnuto, místní příslušný úřad si vyžádal od ruské strany doplnění dokumentace a dalších pokladů. Samozřejmě, protože tamní politcká situace je dostatečně známá a je zřejmé kdo tahá za provázky, nelze vyloučit ani její zamítnutí. Je to asi stejné, jako kdybyste se na možnost použití vakcíny Sputnik V zeptal Petříčka a jemu podobných.
Mezitím byla vakcína Sputnik V schválena k použití v: Maďarsku, Turkmenistánu, Spojených arabských emirátech, Paraguayi, Alžírsku, Bolívii, Srbsku, Bělorusku, Argentině ... Pochopitelně v Rusku.
V Rusku se také chýlí ke konci zkoušky další/jiné vakcíny.
Mmch, například Kuba má rozpracované 4 vakcíny, z nichž jedna by měla brzy také jít do používání ...
Jinak, hotel Sever je opravdu opraven hezky - byl jsem na prvním dni otevřených dveří. Zůstává ale otázka, jestli z nás nadnárodní korporace nevytahají víc peněz, než nám EU "poskytne".
Hezký zbytek víkendu!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Bohužel typ vakciny si nelze vybrat. Principiálně je Sputnik podobný vakcíně Astra Zeneca, o které se reálně uvažuje. A je to princip odzkoušený. Já bych ve Sputniku neviděl problém, pokud projde schvalovacím procesem. Předpokládám, že jsem byl za život několikrát očkován vakcínou vyvinutou někde v Rusku. A dožil jsem se dneška. Nechtělo by se mi ale do těch čínských, ty jsou založené na trochu přežitých principech. A vůbec nejraději bych zkusil nějakou mRNA, čistě ze zvědavosti.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Pro pana zahradníka bych jen uvedl, že nemám na žádné sociální síti účet a nemám tak šanci sledovat všechny nesmysly, které se tam probírají. Zmíněné konspirační teorie jsou poměrně populární a mají velké množství příznivců. Proto na ně není problém narazit i v běžném zpravodajství. Přiznám se ale, že čtu a sleduju dost zahraničních médií, takže je možné, že mám v tomto ohledu větší rozhled. Navíc v Čechách máme (zatím) všeobecné vzdělání na takové úrovni, že třeba ta teorie placaté země se tady asi nechytne. Naproti tomu příznivců teorie, že COVID neexistuje tu máme dost :(.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Stejně jako vy nejsem zapojen v žádné síti . Nicméně by mě zajímaly ty vaše informace ze zahraničních médiií, která čtete a máte proto větší rozhled, jak jste sám přiznal. Skutečně mě to zajímá, podělte se o ně s námi ostatními , určitě nebudu sám .

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) zapoměl?

8. Leden 2021 - 21:02 | zahradnik

Tak tady mají zájemci o ruskou vakcínu vysvětlení.
Nedovolí nám to EU . Ať jde EU do háje !

Ano, propaganda ruských dezinformačních webů. Manipulativní článek, jak nám zlá EU brání očkovat Sputnikem. Proč tu zahradníku šíříte tyto dezinformace, vyráběné Rusy v jejich hybridní válce? Co vás k tomu vede?
Jedním z problémů je, že nemáte televizi a nesledujete ji. Pak byste třeba mohl sledovat na čt24 diskuze skutečných odborníků na téma schvalování léčiv v EU, kdo je v komisi atd. Pokud o tom tedy chcete něco pravdivého psát a není cílem psát manipulace v zájmu Rusů.
Otázky. 1.Přihlásili již Rusové svůj SputnikV k registraci v EU? Jistě jste to na Parlamentních listech vyčetl a tak potvrdíte "pravdivost" svých slov. To je totiž zásadní. 2. Dokončili testování dle mezinárodních standardů? 3. Jak vidíte to, že imunita SputnikuV. nastává až po 6 týdnech a 8 týdnů se nesmí pít alkohol?
Asi námět na trochu jinou "odbornou " diskuzi.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Ale, ale, moldavite. ...Je to jenom můj názor. Nesleduju žádné ruské weby , to si vymýšlíte a šíříte o mně vy. Stejně tak nesleduju žádnou českou televizi a to vás děsně prudí. Píši jen své osobní názory a ty vás prudí taky , neshodují se s vašimi. Dokonce jsem přestal sledovat detaily o vakcínách proti Covidu a jejich účinnost, protože se stále mění. Nemohu proto sloužit , nejsem kompetentní odpovědět na otázky, které mi kladete. Jistě si umíte správně odpovědět sám.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Asi jsem to napsal trochu nešťastně. Moje znalost anglického jazyka je na úrovni, že např. u čtení můj mozek nevnímá rozdíl mezi českým a anglickým textem. Proto je pro mne těžké rozeznat, jestli jsem něco četl v našich médiích nebo v těch zahraničních. Když jste se ptal na ty konspirační teorie, tak jsem v hlavě pátral, jestli jsem něco o těchto teoriích četl v češtině a dospěl jsem k tomu, že asi toho tolik nebylo. Na druhou stranu např. konspirační teorie Chemtrails je tady s námi už přes více než 20let.

K Vašemu dotazu - čtu a sleduju spoustu věcí na Internetu, protože, stejně jako Vy, nemám televizi (moldavite?!). Nemůžu asi doporučit nějaký konkrétní server nebo stream. Obecně je dobré si umět najít informace z více zdrojů a pracovat s nimi. Bohužel když čtete i zahraniční média, tak záhy zjistíte, že často se v českých médiích objevují články, které v zahraničí byly publikované před 2-3mi dny a že ta česká verze je jen velmi špatným překladem. A to dokonce v některých případech tak, že to mění kompletní smysl původního článku :(. Některé věci, které se řeší "ve světě", pak také naše média úplně míjí. Čeština je krásný jazyk, ale v dnešním globalizovaném světě je absence znalosti cizího jazyka dost limitující. Když vidím, jak se naše děti (ne)učí cizí jazyky, tak mám trochu obavy o budoucnost :(.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

barta: ...třeba se definitivně vyhneme hrozbě přijetí eura (jakkoliv v době nefunkční, rozklížené a neintegrované EU je toto riziko minimalizováno). Domnívám se že generace po nás budou kapitalismem vygenerovaný dluh splácet lépe v korunách než v eurech. A třeba tak budou činit s úsměvem. Mimochodem...co má společného náš případný plebiscit o setrvání v EU s Běloruskem???

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

to jirkat :
No ano, napsal jste toho dost o sobě, ale o tom, kde se nechají podle vás na sociálních sítích nebo webech najít ty konspirační teorie nic. Nechci ani tak doporučení, kde to hledat, ale zajímá mě, co jste tedy našel vy. Jestli jsou to jenom ty bludy z vašeho příspěvku z 22.1.2021 v 23.38 , tak to je málo a navíc si ani nevybavíte ,kde jste je četl. To není přesvědčivé. Je mi líto :-(

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Ach jo... myslel jsem tím, že na sociálních sítích jsem se o nich nedozvěděl, protože na nich nejsem a kde jsem o které z nich slyšel poprvé si nepamatuji. S Vámi se opravdu nedá diskutovat :(.

QAnon je nejnovější z nich a kdo sledoval americké volby prezidenta musel zákonitě na tuto konspirační teorii narazit. Více o ní na https://en.wikipedia.org/wiki/QAnon

Flat Earth Society nejvíce proslavil idiot, který v americe stavěl raketu na svém dvorku, aby dokázal, že země je plochá tím, že vyletí do výšky a vyfotí to. To se mu nakonec povedlo, ale než to stihnul vyfotit, tak se zabil. Nevím, jestli byl díky tomu nominován na Darwinovu cenu. Více zde https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51602655 a zde https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_flat_Earth_beliefs

Chemtrail je konspirační teorie stará více než 20 let
https://en.wikipedia.org/wiki/Chemtrail_conspiracy_theory

Konspirační teorie o COVIDu a vakcínách jsou teď snad skoro všude. Nejnovější příspěvek, který pravděpodobně naplňuje podstatu trestného činu podle § 357 trestního zákoníku - šíření poplašné zprávy, což by v nouzovém stavu mohlo hodit až 8 let natvrdo, je přímo zde na i-novinách http://www.i-noviny.cz/hydepark/moje-uvahy-o-zivote#comment-39377

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

pobavte se : parodie na konspiraci stará 10 let

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3898737093480099&id=100000315393050&sfnsn=mo

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

to jirkat :
Jedno tedy nechápu: Proč to čtete ?

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

To, že vím, jaké konspirační teorie existují neznamená, že je vyhledávám. Stejný je to s komunisty, fašisty nebo jakýmikoliv jinými extrémisty.

Je vidět, že jste se, pane zahradníku, chytil části mého příspěvku, který nebyl zase tak důležitý.

Takže raději ještě jednou zdůrazním to podstatné:

ad nápady řídit stát referendy)
Nemá smysl dělat referendum o věcech, které jsou pro velkou část obyvatelstva abstraktní a/nebo je nezajímají.

ad nápady o vystoupení ČR z EU)
Doporučoval bych nezpochybňovat věci, které jsou ze své podstaty základem naší stávající životní úrovně a kvality života v ČR, kterou nám většina světa může jen závidět.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Pane zahradníku, jste na omylu. Vystavit zde odkaz na lživý článek přesně v duchu ruských dezinformačních webů, před kterými varuje naše BIS a pak tvrdit, že je to váš názor? Jediný váš názor tam byl Ať jde EU do háje !
Že nemáte televizi mě neprudí, jen upozorňuji na deficit pravdivých informací a pak jste odkázán na lži z kterých děláte závěry. Ale asi to tak chcete.
Psal jste, že bydlíte tady. Tak se podle toho chovejte. A neslužte velmoci, která je k nám nepřátelská, vede dobyvačné války, tráví své kritiky celosvětově zakázanými bojovými látkami a lidé za vyjádření názoru na pokojné demonstraci jsou po tisících zavíráni.
To zde já opravdu nechci a budu proti tomu vystupovat

P.S. O EU opět pozitivně. Zachrání nám opět kulturní hodnoty o které se náš stát nestará.
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/narodni-kulturni-pamatka-kterou-kritizoval-zeman-se-konecne-docka-opravy-40348764#dop_ab_variant=0&dop_req_id=hAxIRpH9YAT-202101240923&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=8&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

to jirkat
Poněkud paušalizujete, když píšete, že referendum obyvatelstvo nezajímá nebo je pro ně abstraktní . To by se vidělo teprve po něm. Vaše vyjádření je velmi blízko tomu, jak před časem někteří kulturní pracovníci veřejně prohlašovali, že takoví lidé by neměli mít volební právo.
Nezpochybňuji naši dobrou životní úroveň ani kvality života u nás, ale co se týče věcí, které jsou její podstatou, bychom se asi neshodli. Nejprve byste musel napsat, které věci tím vy míníte a já je zpochybňuji.Mohli bychom o tom dál diskutovat.
to moldavit
Ano, jediný můj názor byl : Ať jde EU do háje! To proto, že mi různými nařízeními a omezeními bere svobodnou vůli k vlastnímu rozhodování. Nemyslím tím jen teď v době covidové .
A vyprosil bych si, abyste mě neumravňoval , já vám to taky nedělám. Pěstujte si klidně nenávist ke komu chcete ( k Rusku, komunistům, Babišovi, Zemanovi atd . ) ale mě do toho prosím nezatahujte . Nic jiného zdá se, ani napsat neumíte . Klidně si tu nenávist někde ventilujte, ale nikoliv zde v diskuzi se mnou.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Naše současná životní úroveň není věc členství v Unii ale výsledek práce našich předků. Co dnešní generace předá tě budoucí je nabíledni že...

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

to hlodavec
Pokud jste důchodového věku, tak máte pravdu, že Vaši životní úroveň ve velké míře ovlivňuje výsledek práce našich předků. Životní úroveň nás ostatních je ale ve větší míře ovlivňována jinými faktory.

to zhradnik
Já jsem nezpochybnil referendum jako takové, ale jsou věci, které se nedají, nebo je dokonce velmi nebezpečné je rozhodovat pomocí referenda. Myslím, že Velká Británie velmi lituje referenda o vystoupení z EU. Vy osobně byste pro vystoupení z EU hlasoval pravděpodobně v duchu své mylné (!) představy, že nám EU bere svobodu rozhodování. Ti, co prosazují vládnutí pomocí referend (myslím teď strany nebo jednotlivce, kteří chtějí vládnout), vidí především příležitost v manipulaci s lidmi, což je v době Internetu o mnoho jednodušší, a také ve zřeknutí se odpovědnosti (lid rozhodl). Myslím, že nám úplně stačí přímá volba prezidenta a do dalších experimentů bych se proto nepouštěl.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Hlodavec...Naše současná životní úroveň není věc členství v Unii ale výsledek práce našich předků. Co dnešní generace předá tě budoucí je nabíledni že...
Existuje FB skupina Cvikov v obrazech. Hlavně historické pohlednice, fota. Obdivujeme zde, co naši předchůdci, každopádně ne předkové (mimo několika rodin, včetně mé) dokázalo. A každý zná stav v r. 1989 a co zde tehdá zbylo. A snadno lze dokázat, co nového tu je. A na co vše přispěly bohatší státy EU, včetně obnovy již téměř zničeného.
V okrese Česká Lípa to nebude jiné. Nevím co nám tu naši (čeští) předchůdci tak zásadního zanechali. U paneláků souhlas..

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Pane zahradníku nepodsouvejte nepravdy. Když někdo kritizuje činy představitelů této země, které nám rozhodně obdiv nepřináší, není nenávistí, jak se opět mylně domníváte. Vy totiž žijete stále v éře před r. 1989, kdy se takto posuzovalo, když někdo nesouhlasil s vnucenou "vládní a stranickou" linií. Nejlépe byl třídní nepřítel, antisocialistický živel apod.
Ono v KSČM je to pořád stejné. S. Starý stále psal, že je duší komunista. Ale podle s. Chota nikoliv, protože, jak mi odpověděl, komunista není ten, kdo se jím cítí, ale určí ho stanovy KSČM. A to skutečně nesnáším. Lidé dle nich nejsou tím, čím se cítí, ale určuje jim to Strana. V tomto případě stanovami. Tak to bylo již dříve a kolik zla to napáchalo snad víte.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)Páni sa zabávajú

Co dodat k papaláškým manýrům pánů Hniličky,Šlégla a dalších.,kteří se účastnili oslavy padesátin severočeského nařvaného bosse?Někteří jsou v politice,někteří dávno za zenitem( Paroubek),ale to je jedno.Takové Bratrstvo kočičí pracky.. U Hniličky Babiš,jak bývá u něho zvykem, přehrál svou výzvu k jeho odstoupení na sportovní svazy, ty ať prý rozhodnou,vyjádří se,zda je pan poslanec tak nepostradatelný s tou jeho agenturou. Za komentáře otiskuji níže jeden,který se mi líbil- je to psáno jadrným jazykem,ale sedí to jako zádel na hrníčku.Vůbec se té paní nedivím. Hnilička se kaje a dá 50 litrův na charitu,koupí si tedy takový dnešní odpustek a pojede se dál?

P.S. V jiných zemích přece jenom za takovéto porušení všech možných nařízení politici odstupují. Kdyby se nám,jak zde někdo volal, navrátila po eventuelním vystoupení z EU vláda věcí svých do vlastních rukou,tak by to mohlo v tom našem rybníčku hašteřivém(připomínám,že za 20 let trvání občas tolik oslavované I.republiky bylo 19 vlád a česká povaha se od té doby moc nezměnila ) vypadat zase takto. Věrchuška se baví a vy ostatní držte..
Hezké dny!
------------------------------------
Převzato ze sociální sítě:
Františka Sudíková
Já jsem se tak neskutečně vytočila. Děti nesmí ani do školy, mají zakázaný kroužky jen aby navzájem nepřišly do kontaktu, rok výuky totálně v prdeli a tihle zmetci se budou scházet na chlastačkách? Zmocněnec pro sport de facto udělá fakáče na všechna děcka, která už rok nesmí sportovat v oddílech? Radní České televize de facto vystrčí řiť na všechny koncesionáře, kteří doma rok skřípou zubama v ponorce u televize? To je takovej humus neskutečnej.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Další ptáček chycen v Teplicích, nyní liberecký policejní ředitel, bývalý policejní prezident Husák. Horší pro mne je, co tam asi pánové společně řešili. O tom, že byli u soudně potvrzeného "kmotra" se ví. Další vizitka protikorupčního hnutí ANO
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/benda-je-definitivne-slavny-kmotr-potvrdil-to-soud/r~ed9a95f2785511e3b6570025900fea04/
Zajímavé taky je, že "Efka" (Babišova pravá ruka na špinavou práci) záhadně premier nechal na pokoji. Přitom se provinil stejně. Jo padni komu padni.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

No, s Hniličkou je to skoro jasné.Sice ho jmenuje a odvolává vláda,ale sportovní svazy se snaží seč mohou, aby
nebyl odvolán. Takže nebude,neboť Lúdˇ si to praje,jak se říkávalo kdysi a platí to i dnes. Dopis na jeho podporu podpořený takovým Janstou( ještě tam schází Pelta,Berbr a podobní bafuňáři, kteří se ale nyní nějak nenosí), se dá interpretovat asi tak,že s Hniličkou už máme ty dotace pěkně rozjeté, tak by nám to zhatilo plány a jak se budeme dohadovat s někým novým? A co za to?To by nám zkřížilo plány,jak si z dotací přihrát.Nedělejme si iluze.
A bývalý policejní prezident? Všichni chudáci pracovali v tom hotelu a večer,nasazovali svůj volný čas ... Bratrstvo kočičí pracky.
Zlí jazykové tvrdí,že to právě pro přítomnost šéfa krajské policie to nikdo nepráskl PČR...
Hezké dny!

Nahoru

Národní koordinátor očkování Blahuta rezignoval.

„Musím si sbalit, omlouvám se. Neřeknu vám o tom nic, jsem ale strašně rád, že je to za mnou. Z venku neodhadnete, jak to bude fungovat. Volali mi a chtěli pomoc, ale je to marné, je to marné, je to marné. Ještě, že opravdu zdravotní obtíže mám, takže to je opravdu vše, co k tomu můžu říct. Nezlobte se, mně by ujel vlak, musím se jít obléct,“ řekl Blahuta v krátkém vyjádření pro server iROZHLAS.cz a položil telefon.

Čemu konkrétně nebyla část ministerstva nakloněná?
Nebyla nakloněná například přesunu některých zaměstnanců ministerstva zdravotnictví do oddělení koordinace očkování a podobně.

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ockovani-zdenek-blahuta-vakciny-koronavirus-covid_2101251757_sto

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) další končí

Řekl bych, že je ministerstvo v rozkladu. Končí i další náměstek. Po vzoru superministra Havlíčka bude další supernáměstek , tentokrát i politický za ANO, Černý.
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/aleksi-sedo-minsitr-zdravotnictvi-namestek-jan-blatny.A210126_081543_domaci_klf

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Z těch přistižených se drží zuby nehty své funkce místopředsedy rady ČT Jiří "Guma" Šlégr. Nevidí nijaké pochybení. Zřejmě se necítí být veřejným činitelem a zástupcem koncesionářů a nechápe,co tolik vadí,když on taky večer jenom pracoval. Obávám se,že ho poslanci mašinerie ANO,SPD,KSČM,kteří ho volili, podrží.
Ohledně MZd a očkování- je to marný,je to marný,je to marný.. pevné zdraví a nervy!

Nahoru

Stát za Hniličkou? Rozhodně ne!

Pražská S kritizují Martina Malíka, že se jako šéf FAČR pod prohlášení podporující Hniličku podepsal.

"AC Sparta Praha a SK Slavia Praha považují za nevhodné tímto aktivním způsobem zlehčovat jednání Milana Hniličky v situaci, kdy významná část členů FAČR stejně jako ostatních sportovních svazů nemůže z důvodu dodržování hygienických a protiepidemických opatření provozovat sportovní činnost vůbec, profesionální sport pak s významnými omezeními, za vysokých dodatečných nákladů a bez přítomnosti fanoušků," zdůrazňují fotbaloví lídři ve společném prohlášení.
"Rozhodnutí o politické odpovědnosti v podobné situaci je věcí příslušného politika a jeho nadřízených," dodávají pražská S.

https://www.sport.cz/fotbal/ceska-1-liga/clanek/2046382-stat-za-hnilickou-rozhodne-ne-slavia-a-sparta-se-distancuji-od-malikova-podpisu.html

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) Hezký komentář

Z Twittru
Krásná země. V čele polodementní alkoholik s dotačním podvodníkem, přihlouplý šéf sněmovny, co tancuje na stole ve Sněmovně, zbytek nekompetentní banda lokajů, co jen plní povely shora. Chaos a absolutní neschopnost bojovat s pandemií. Nedivte se, že nezbyde než se jít přes zákaz ožrat.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

V minulých hodinách jsem v jedné "diskusi" vyslovil názor: jaké štěstí, že naštěstí neumím běžně zvracet, protože bych snad již nic jiného v dnešních časech nedělal... Šlo o diskusi stran české vakcinace, mejdanů ve stylu pracovních schůzek v Teplicích atd. atd. Reakce mimo jiné: o co go, ať jsem rád, jsem senior, živím se na úkor těch aktivních, jako PID navíc můžu být rád, že ještě žiji...

Tak si říkám, jak krásné je žít v této osobitě empatické republice. Máme stále více svým způsobem zvláštních hovádek (nerad bych sdělil hovad, to by prý bylo na trestní posouzení), která se v PS Parlamentu ČR chovají jako v knajpě poslední kategorie, místo omluvy dávají trestní oznámení a četní kolegové (hlavně ano ano) souznějí, další se pracovně setkávají na mejdanech a o co go, tak zase máme nadlidi, osobnosti ministerstva zdravotnictví (možná všichni super nemocní) utíkají z funkcí, další se vysmívají, a tak by se dalo psát na stohy...

Dnes v mediích nejednou zaznělo ono známé: volič rozhodne!
Za sebe dodávám: opět budu volit a opět nikoliv stávající - nerad bych zvracel běžně...

Přeji všem zdejším hlavně zdraví!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Jedna z nejhorších věcí v těch jejich vyjádřeních,jsou lži,které ani nelze nazvat dětskými,neboť bych tím děti urazila. Ti chlapi nemají se slovem muž nic společného. Piští,že tam sice byli,ale jen náhodně tam byla oslava severočeského kmotra,o které nevěděli.. Náhodou tam jeli a náhodou se setkali.Šéf liberecké policie,který si tak rád telefonovával s nebožtíkem Šloufem nebo Janouškem či Hrdličkou, tam taky po vyčerpávajícím pracovním jednání náhodně přespal.. Odůvodňoval to krom jiného,že byly špatné povětrnostní podmínky.Nevím,že by za sobotní noci padaly stromy, silně chumelilo atd.. Nejspíš tam byli pracovně proto,jak zajistit sobě a spřáteleným bratrstvům nějaké výhodičky z porcování těch cca 11 mld korun ,které jdou ročně do sportu. Dotace budou rozdělovat v brzku(píši to slovo odděleně naschvál, my starší si pamatujeme na ty fronty na maso v dobách,kdy jsme prý byli soběstační . A soudruzi slíbili, ,že masa bude vbrzku dost. Jenom jsme nevěděli,kde je ten"brzek"..)
A Hnilička- toho sice jmenuje a odvolává vláda,ale Babiš to přehodil na sportovní svazy,aby si jako veřejnost myslela,že ho tam ty svazy dosadily.. Bude krásně manipulovatelný,bude ještě více skákat,jak Jansta a spol. chce.
Část české společnosti je masírována v nenávisti proti neziskovkám a vůbec se nesnaží si zjistit,co třeba v sociální oblasti neziskovky dělají. Bez jejich činnosti by společnost byla částečně tam, kde bylo to vládní vojsko v Italii. Ale současně této části společnosti nevadí,že dotace do sportu končí mnohdy jinde,než u těch oddílů dětí,které jsou do sportování nadšené a stejně nezištně jsou nadšeni ti,kteří je v těch různých Kotěhůlkách vedou na úkor svého volného času a za směšnou odměnu,pokud nějakou mají a tak. Jde přece o sport a ten je čestný a je to jiná ,daleko těžší práce pro funkcionáře, než práce s nějakými se seniory s Alzeimerem nebo autistickými dětmi,že..!!! Příklad FAČR, do které plynou ročně z daní občanů ČR ročně stamiliony, to dokazuje..
Ale,pane Šádku, o demokracii a svobodu se neobávejte. Včera upravili pana prezidenta a on přijal paní Bobošíkovou a Lipovskou z Institutu svobody a demokracie,takže se nemáme čeho bát.Předaly mu svou první společnou knihu Aby bylo jasno, aneb vrátí se Marx a Lenin.

Hezké dny a pevné zdraví!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) Stát v rozkladu.

Právě koukám, co se děje na Václaváku.
V Rusku stačí vyjádřit podporu Navalnému a zavřou vás na 4 roky. V Holandsku tvrdě rozehnali antirouškaře i s vodními děly.
U nás se sešlo na protestu proti vládním opatřením a nic se neděje, přesto že demonstranti porušují vše co vláda nařizuje. Policisté stojí kolem s rukama za zády a vypadá to že demonstranty chrání
Tak co Babiš? Hamáček? Smějou se jim do očí a společnost spěje díky těmto neschopným populistům k anarchii.
Mávají samopaly a vyzývají k odstranění vlády a poslanců, kteří prý jsou váleční zločinci a fašisti. Jsou prý horší než Hitler a jsou Satanisti. Zlaté roky před r.1989. Je potřeba bojovat proti ďáblům v církvi jako Hus, často citovaný (jak se pořád dá stavět na lžích zavedených obrozenci). Vakcinace je stejná jako pokusy Mengeleho....radši dost
A přihlížející aplaudují. Vlastenci zahalení do české vlajky a mávající jí. Zajímavé jak se u nás vždy tato sorta "hrdinů" vynoří.

Snad jen přesné komentáře
Jsem zděšená z těchto lidí, co tam křičí za nesmysly. Lidí umírají v nemocnicích a oni bez roušky tam řvou. No není jich moc, ale kde je policie a kdo jím kdo povolil. Hrůza a strašná společnost

Kdyby na těch kecech o totalitě a ztrátě svobody byla jen špetka pravdy, už by tam dávno tancovaly obušky za hudebního doprovodu vodních děl.

Sleduji se zatajeným dechem toto shromáždění a poslouchám neurvalé projevy skutečně necitlivých lidí, kteří nedbají jakékoliv pokory. Vyřvávat umí každý, stydím se, že jsem součástí této společnosti. Proč musí kdysi naše hrdé hlavní město dávat do světa zprávu, co jsme zač.
Tito řvouni nemluví za skutečné Moravany, Slezany, možná i Čechy.
Kam jsme došli, kdo to ví ......

P.S. Nyní promlouvá poslanec Volný a skanduje se "Hamáček do plynu"
Němci prý staví opět koncentráky pro ty co nenosí roušky.
V říjnu mě volte! Zvažuji kandidaturu i na Hrad!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

No,jak jednou trefně řekl Vlasta Burian,od jehož úmrtí uplynulo zrovna dnes 59 let:

"Pravda je jen jedna, proto ji nemůžou mít všichni...Čechy sou krásná země, škoda jen, že tu žijí Češi."
Hezký den.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zeman-navalnyj-je-pouze-proti-putinovi-ne-proti-rezimu/r~3b63dca663ec11eba7deac1f6b220ee8/?utm_source=atlasHP&utm_medium=newsbox&utm_content=b-video&utm_term=position-0&utm_campaign=Aktualne

Rozumím, že tímto linkem, i když je podle mého objektivním, ale spíš následným komentářem,
si zadělám na přinejmenším na výtky...

Život je pestrý! Výtky možná k předešlému nejsou, tak budou, když dodám, že většinově jsem za Putinem!
Nejenom pro prostý fakt, že vedle chorého (ubohého) českého prezidenta ČR je vskutku na výši:
vystupováním, slovníkem, schopností reakce,střízlivostí, oblékáním, uměním být ten první, slušný...!
Rozumím oponentům, že to to tak nevidí... I to je život!

S úctou všem! LBŠ

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Víš Luboši, problém pro mne je, že to hodnocení Putina je identické s prvním dojmem, který dělal na Židy doktor Mengele. Ještě navoněný, usměvavý a v kapse pytlík s bonbony.
To, že jeho tajné služby vraždí zakázanými chemickými látkami v cizích státech a ohrožují i občany těchto států je vlastně válka bez vyhlášení, Vede dobyvačné války za účelem územních zisků. Lže neustále viz. na Krymu to nejsou ruští vojáci, pak je vyznamenával. Na Ukrajině to nejsou ruští vojáci, pak probíhala několikrát výměna zajatců , prokázané sestřelení letadla Bukem atd,
Místo, aby řešil, kdo otrávil Navalného (ten rozhovor s agentem beru na 70%), tak ho nechal zavřít, protože místo pobytu v nemocnici se měl hlásit na policejní stanici. Úsměcné.
Jako představitel PREZIDENTSKÉHO STÁTU je samozřejmě za to vše odpovědný, děje se to s jeho vědomím.
Takže proti absolutně nevěrohodnému Putinovi, je proti stejnému režimu. To jen Putinův mužik u nás zase manipuluje v jeho službách.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Úkol Hradu zní jasně- Dukovany Rosatomu a taky se zbavit toho Koudelky.. krom jiného. Hezký rozhovor na téma Dukovan byl nedávno s Danou Drábovou.
Přeji pěkné slunné dny!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Zeman: „Když nám bylo nejhůř, v Praze přistálo 50 čínských letadel.“ Zvažuje požádat o pomoc Putina
https://echo24.cz/a/SbwRV/zeman-kdyz-nam-bylo-nejhur-v-praze-pristalo-50-cinskych-letadel-zvazuje-pozadat-o-pomoc-putina?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=I0NpY26N6fy-202102011310
Hezky mu odpověděl bývalý premier Mirek Topolánek (nestr., dříve ODS), podle nějž byly čínské dodávky ochranných pomůcek předražené. „Když nám bylo nejhůř díky viru, kterým Čína zamořila svět, v Praze přistála čínská letadla se 100x předraženým šuntem a vláda, která se vysrala v lednu na nákup pomůcek, se jim šla devótně poklonit. A už víte, proč je nutné mít po volbách ústavní většinu?

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) ještě Zeman

Naše hradní ztělesnění všeho moudra po delší době opět promluvilo a hodilo mezi spodních deset milionů zase pár intelektuálních perel. Tentokrát o Navalném.
„S tím Navalným je to naprostá šaškárna, on je vydáván za bojovníka za demokracii. Přečetl jsem si v monitoru, že podpořil anexi Krymu, účastnil se celé řady nacionalistických pochodů a podporoval stalinské deportace u Čečenců.
Je zajímavé, že sami Rusové hledali, kde k tomu přišel a v kterém monitoru. Sami upozornili na jeho lhaní. Je pravdou, že se vyjádřil...není reálné aby se Krym v dohledné době vrátil Ukrajině a na tom by nic ani nezměnilo to, že by se on stal prezidentem „ není to houska se salámem, aby se strkala tam a sem...později připustil i opětné referendum
Nacionalistické pochody nenašli, zato stalinské deportace našli, div se světe, autor je sám Zeman, který tak komentoval výrok Navalného Je jediný bod mého programu, který je možné považovat za nacionalistický, a to je požadavek na zavedení vízového režimu se státy střední Ázie a Zakavkazka.
Tím Zemanovým monitorem je asi proruská cháska na Hradě
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60170e669a794790ac00162d

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Jistě jste už četli dnešní interview Karla Schwarzenberga agentuře TASS na Forum 24.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Moldavite, udivujete mě, že jste ani trochu nekomentoval vstřícný krok Karla Schw. k Rusku .Nepřehlédl jste to ?

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes

1. Únor 2021 - 10:31 | moldavit

Jirko, občas jsme ve shodě, občas nikoliv, nicméně máme schopnost vzájemně komunikovat slušně. Tvůj komentář (viz výše) nerozporuji (snad s určitou výhradou Mengeleho). Můj komentář byl primárně cílen na fakt, že Hradem adorovaný prezident Putin je oproti českému protějšku na mnohem vyšším levelu stran schopnosti vystupovat na úrovni a to nejenom slovníkem bez vulgarit a permanentních urážek atd.

Režim jsem nekomentoval. Pravda, nepovažuji vše ruské, jak je u některých módní, za zlo z Pekla. Mnozí z našich údajných spojenců a přátel také mají máslo na hlavě - namátkou si dovolím jmenovat Turecko, Maďarsko, Polsko, USA, Španělsko...

Lhaní, o kterém zde píšou i jiní, se stává u stále více politiků takřka normou. Pro mě se bezkonkurenční jedničkou stal americký prezident Trump, který finálně bezprecedentně poplival tamní demokracii. Jasně, stačí zůstat doma, vlastních mega lhářů již máme na nekonečný seznam - od tří ze čtyř nejvyšších ústavních činitelů počínaje - prezident, premiér, předseda PS PČR...

Nahoru

Bureš versus Rychetský

Od dopoledních hodin jsem pečlivě sledoval vše kolem velice pokřiveného volebního zákona. K volbách chodím, obvykle znechuceně, především z důvodu nespravedlnosti zákona, kdy jednoduše řečeno velký si bezpracně nahrabe na úkor malého. V ekonomice je to běžný standard, jak by možná mohl potvrdit nejbohatší Slovák v křesle českého premiéra. Však také minulé parlamentní volby skončily takřka dvacítkou poslanců "bez mandátu", byť dle zákona, na kontě hnutí agenta Bureše na úkor těch malých...

Po vyhlášení rozhodnutí ÚS, podle mého názoru rozumného a správného (já bych byl sice tvrdší), se strhla neuvěřitelná řež! Namátkou (za sebe): tradičně trapný byl pan Okamura, nezklamala profesorka Válková, pro mě ovšem spíše profesorka leda na středoškolské úrovni, zaskočil mě, oproti šéfovi SPD nečekaně ještě výrazně kritičtější, celoživotní poslanec Benda, plivajíce svůj byl lhář a nestoudný šéf PS PČR...

Korunu všemu nasadil, dokonce výrazně překonal mega bláboly hradního pana a jeho mluvčího, český premiér. Upřímně, naprosto nepamatuji, kdy někdo předstoupil živě před média a neuvěřitelně hystericky poplival Ústavní soud a primárně jeho předsedu. Hlasování 11:4 zcela jistě nelze označit za těsné, 60 stran odůvodnění za odfláknutou práci. Jak si ÚS mohl dovolit jednat o zákonu v době pandemie? Pochopil jsem, že podle Babiše je ÚS vřed na české demokracii, jednal politicky, účelově (to AB opakoval neustále), předsedu Rychetského by patrně měl někdo zbavit svéprávnosti... Tak dlouhý monolog agenta Bureše vyzníval! Ze zvědavosti bych rád věděl, kdo premiérovi ty zvratky napsal včetně slov, že prý má předseda ÚS podporu od STAN na prezidentskou kandidaturu 2023. (moje poznámka: tuto podporu, jak známo, má Bureš už od prezidenta).

Do vystoupení AB jsem se domníval, že Donald Trump nemůže být překonán! Stalo se! Multinárodnostní český premiér překonal nemožné! V jeden moment mě napadlo a vyděsilo, zda ta hysterka nezakončí svůj ubohý proslov výzvou k věrným po vzoru Donalda T. ať jdou na ÚS! A to zcela jistě není všemu konec, naopak! Teď nastane ta pravá soutěž, kdo bude ještě větší geroj, v tomto případě lidově řečeno, kdo bude ještě větší prase!

V zájmu objektivity dodávám. S předsedou ÚS nejsem v žádném kontaktu, nemám ani žádnou smlouvu na externí či jinou spolupráci :) Pana Rychetského jsem před 25 lety poznal jako velmi slušného člověka při našich kontaktech v rámci legislativních změn zákonů na sociálně-právní ochranu dětí, kdy jsem dával podněty a oponenturu jako místopředseda celostátního Fondu ohrožených dětí a předseda České společnosti pomoci dětem Tilia.

Nahoru

Re: Bureš versus Rychetský

Ano, ano, nemýlil jsem se! Lavina padá, bere s sebou mnohé... Každý, kdo má alespoň funkci na úrovni pomocníka asistenta zástupkyně vedoucí čety VPP dává komentáře a rozhovory, od super kamarádky Milouše Zemana, ex všeho od justiční mafie po současnou ministryni spravedlnosti (pouze nevím, které spravedlnosti) Benešové až po řady jiných všeho užitečných...

Jsem názoru, že na úrovni zdejšího HP můžeme občas "pokecat" třeba i na hraně, ale od ústavních osobností a jim blízkých je to humus! Apropó, předseda ÚS Rychetský Bureše komentoval obdivuhodně zdvořile včetně poznámky, že na prezidenta nekandiduje...

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Vyjádření Zemana a Babiše ilustrují,že jde o hodně, ,o hodně. O vyjádření té paní,která je na postu ministryně spravedlnosti , se nemá smysl zmiňovat. Zeman utrpěl porážku.
d´Hondtova metoda přepočtu byla zavedena oposmlouvou. Nutno podotknout, že již předtím bylo procentuální kvorum pro vstup koalice do zákonodárného sboru,ale nebylo tak vysoké,jako po úpravě zákonu po oposmlouvě,která vznikla v r.1998. Do té doby jsme volili jinak, bylo i druhé skrutinium aj.

Pokud bude vůle,a ona bude, o tom jsem přesvědčena, tak se vše do voleb stihne.Nevím,která strana by páchala takovou sebevraždu,že by blokovala změnu volebního zákona především,když jde o narovnání váhy hlasů občanů. Prezident vyhlásil volby evidentně proto tak brzo,protože kalkuloval,že to nepůjde. Ale osobně věřím,že ano. Krom jiného nastává generační výměna politiků,a to je dobře. Bude dost kraválu a strašení ústavní krizí.Jenom je dobré si vždy pamatovat,které osoby by ji rády vyvolaly. Ústavní soudci to rozhodně nejsou..

P.S. Ani Klaus si nedovolil tak vystupovat,jako dnes Babiš. Myslím tím,když byl politicky činný,ne teď. Teď je ,stejně jako Zeman( oba dva jsou jednou stranou téže mince) dávno za zenitem, směšný a pražádnou lítost nebo nějaké ohledy nevzbuzující. Což platí i pro prezidenta.
Hezké dny a pevné zdraví!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Parlament 3 roky mohl předpokládat změnu a mohl být připraven. Problém je ve dvou krajích, kde hodně hlasů propadá a poslední pak, že kdo přesáhne 30% ve volbách má více mandátů, než by odpovídalo hlasům. Pokud ANO bude pod 20%, tak premiéra ani moc nemusí mrzet výrok ÚS - má to v rukou volič.
Malá strana má tendenci vydírat při sestavování koalice, což asi Klaus má z toho trauma dodnes.
No ale říkal premiér, že nebudou kecat, ale makat, tak se může předvést. Zatím nic moc.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) volby!

Taky myslím, že pseudoargument o "nedostatku času" je úplně mimo mísu. Týká se snad jen poslanců, kteří spadli z višně a "nevědí", že se o problému diskutuje už dvacet let...

Můžete se přidat:
https://www.forum24.cz/kod-spousti-podpisovou-akci-na-podporu-ustavniho-soudu/

Považujeme postup obou představitelů exekutivy vůči jednomu z nejvyšších orgánů soudní moci v ČR za nepřípustný. Neodpovídá ústavnímu vymezení právního státu a parlamentní demokracie, platnému i v České republice. Zásadně s ním nesouhlasíme a vyjadřujeme Ústavnímu soudu České republiky v této věci důvěru a podporu.
Pokud s námi souhlasíte, prosíme, připojte se svým podpisem.
V Praze, 4. února 2021
Výbor Klubu na obranu demokracie

PS pro s. Chota, aby nemotal dohromady Klub na obranu demokracie
https://klubod.cz/
s médiem, které o akci jen informuje (F24).

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

To: 4. Únor 2021 - 9:45 | Jan Tichý

Áááá, oblíbené forum24 ... :-)))

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

A Halo noviny mlčí? :o))
Ba ne.... KSČM z toho nemá strach, protože pro nás to bude znamenat, že dojde k drobné nápravě a nebudeme potřebovat tolik hlasů na získání mandátu v malých krajích jako jsou Liberecký, Karlovarský, Zlínský,« řekl Grospič.
Jen dodám a přesně z diskuze odborníků před zveřejněním stanoviska ÚS na čt 24.
"To, že tu byly kraje s výrazně menším počtem mandátů než odpovídalo počtu obyvatel, není nic nového. Za první republiky tak byly postiženy všechny příhraniční oblasti. Eliminovala se tak síla německého hlasu..."
Možná se s. Chot dostane do parlamentu.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

s. Chot Áááá, oblíbené forum24 ... :-)))
Tak jsem se letmo podíval do Halo novin, jak soudruzi manipulují.
Tak např. stínová ministryně za KSČM, dle diskuze.. Soňa Marková, která nás tu stále
nabádá, abychom poslouchali odborníky. Přitom její jedinou odbornou
kvalifikací pro zdravotnictví je vystudování učitelství s aprobací
ruština, dějepis. :-)))))
Začíná zhurta..ČR se v rámci EU nachází na jednom z posledních míst při rozdělování vakcín mezi státy EU...
Pokud někdo chce, tak si tu lež snadno ověří, v češtině
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/questions-and-answers-covid-19-vaccination-eu_cs#05

Kousek dál zase jakýsi Rejfek z Dešenic
...hraje se tady nedobrá hra s životy občanů ČR, potažmo EU. A bohužel naše vláda k tomu opět jen přihlíží, všemožně se snaží vše omlouvat a svádět na EK a dnes omlouvá i to, že i kdyby chtěla objednat vakcínu z Ruska nebo jiné destinace, je stejně pozdě.
Další lež. EU nemůže nařizovat Rusku, aby testovalo vakcínu dle mezinárodních standardů, aby ji přihlásilo k registraci v EU (Merkelová o to žádala Putina již počátkem prosince).
Další manipulace...Podle informací z veřejných zdrojů nakupuje v současné době již více než 50 států světa v Ruské federaci vakcínu Sputnik V. Kterých? Ani slovo. Maximálně lze zjistit, že Rusové nemají dost ani pro sebe.

Takže nečíst Forum 24, Halo noviny, to jsou ty pravdivé zprávy kvality Dikobrazu.
A těšit se, že komunisté dodají do vlády ministryni zdravotnictví s patřičnou kvalifikací - učitelka ruštiny.

Jsem rád, že jsem se do Halo novin začetl. Kvalitní zdroj zábavy v tomto nevlídném čase. :-)))

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Pro zasmání. :o))). Vtipné. Na co lidi nepřijdou.
https://www.facebook.com/photo?fbid=10214870407314335&set=a.3763023534755
Vlastenkyně nebo hanobení státního symbolu?

Nahoru

Bureš versus Rychetský

3. Únor 2021 - 21:22 | Lenka Sepsová

Ministryně spravedlnosti v rozhovoru pro Deník N. označila rozhodnutí Ústavního soudu za podivné, podle ní nepůsobí objektivně. "Soudci jsou jenom lidi, někteří chtějí opakovat mandát," řekla. "Co je za tím? Komu se kdo zavázal, kdo komu co slíbil?" pokračovala. „Samozřejmě žádné důkazy nemám, ale takhle funguje život. A pan Rychetský už se jednou vyjadřoval, takže nevím. Jestli si pomýšlí třeba na prezidenta, nevím,” řekla o předsedovi soudu Pavlu Rychetském. Rozhodnutí nazvala "vrcholovým číslem", nad kterým zůstává rozum stát.

Její vyjádření dnes vyvolalo kritiku Soudcovské unie i Unie státních zástupců. Důrazně se ohradil předseda ÚS, soudce Šimíček a další.

Paní doktorka Šepsová napsala: "O vyjádření té paní, která je na postu ministryně spravedlnosti , se nemá smysl zmiňovat." Problém je v tom, že chová-li se pavlačová drbna oproti paní ministryni jako dáma, tak vyjádření paní, která reprezentuje, respektive reprezentovat by měla, spravedlnost, jsou o to více ubohá. Nejsem právník, ale její vyjádření, kdy naznačuje možnost korumpování ústavních soudců, jsou zralá na trestní stíhání. Člověk s charakterem a morálkou by z funkce ministra spravedlnosti odstoupil...

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Paní ministryně Benešová sama řekla,že žádné důkazy nemá a přesto jako ministryně spravedlnosti obviní 11 ústavních soudců z možné korupce,aby se lid obecný naštval na ty,co jen sedí, nic nedělají a škodí prý Andrejovi a panu prezidentovi. Ano,je to nehoráznost osoby nízké, těžkotonážního politického dinosaura,který už tam dávno neměl býta byl dosazen,aby svou činností ministerský post korumpoval v prospěch jedné kliky. To jaksi nevadí. Je na soudcovském stavu,aby se ozval, on se ozval a pojede se dále černým močálem podél bílých skal.Ona tam do voleb stejně zůstane,protože je chráněnkyní prezidenta Zemana a bez něja celé té dnešní vládní garnitury přiznejme si, bude zase jen nějakou advokátkou různých Vaňhových a bude chodit vymetat rauty a různé oslavy. Nebo si tím vymetáním bude přilepšovat k důchodku.Těžko si ji jakákoliv strana nechá jako zálohu, co by s takovou "bábou Dymákovou" dělala... Přeji pěkný den a pevné nervy!

P.S. Pan exposlanec Hnilička,jak známo, vyměnil dva náměstkyv Národní sportovní agentuře a jmenoval nové. Kupodivu taková paní Bergmannová má za sebou krom jiného kariéru v Agrofertu. Jak bychom řekli my ruštináři. Kakoj sjurpríz!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Já bych vypíchl " Mařenčino" ...Co je za tím? Komu se kdo zavázal, kdo komu co slíbil? ...ale takhle funguje život.
Nevím nic, že by takhle fungoval můj život a myslím i milionů mých spoluobčanů.
Vypovídá to o poměrech na Hradě, prostředí ve kterém se pohybuje. A taky dříve. Vždyť v kampani za ČSSD ji podporovali "tehdejší kmotrové" v ústeckém kraji. A ona zase na oplátku jim věnovala své právnické služby při následném trestním stíhání.
Jak se říká: Podle sebe soudím tebe.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

To: 4. Únor 2021 - 12:06 | moldavit
:-)))

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

s. Chot :-))) již reaguje stylem Pepek Vyskoč
Radši by nám měl vysvětlit proč pořád lžou a proč tak horentně bojují za ruský Sputnik. Zadání z Moskvy?
Důkaz Halo noviny,
Soudružka učitelka ruštiny, toho času stínová ministryně zdravotnictví KSČM
...Podle informací z veřejných zdrojů nakupuje v současné době již více než 50 států světa v Ruské federaci vakcínu Sputnik V.
Ve stejný den oznamují sami Rusové
Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 12 странах, включая Белоруссию, Аргентину, Венесуэлу, ОАЭ, Венгрию. ...

Myslím, že další komentář netřeba. Ale co se divit u tak nemohoucí a vyčpělé strany kde předpoklad pro odborného ministra je učitelství ruštiny. A že jsem takové ve škole potkal :o)))

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Právě jsem si přečetl na Novinkách, že Kalousek nevylučuje kandidaturu na prezidenta. Toho bych bral :-)

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část) Babiš v Maďarsku

Jak se tak probírám statistikami WHO, nechápu, co se tam jel Babiš učit. Vykazují sice celkový malý počet nakažených 373 000 (metodika ?), ale v poměru je smrtnost dost vysoká . Situace daleko horší než u nás, roste jim to tam o více jak 9%, Slovensko+4 %, Rakousko -3,1%, Polsko -4%, Německo dokonce -16%, my +2,1 %.
Podívejte se na velice zajímavou mapu
https://covid19.who.int/region/euro/country/hu

Kdepak, Babiš tam jel za jinými radami Orbána.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes

Neoficiální zdroje: Babiš prý primárně s "demokratem" Orbánem diskutoval na téma, jak zatočit s nesvéprávným Ústavním soudem. Hradní kancléř údajně porazil další svini (myšleno prase), pročež u tlačenky a ovárku Bureš vše projedná s Miloušem Z. a Mařenkou B. :)

Nahoru

Česká společnost a politika dnes - Miloš je geroj

Dvoudenní summit Visegrádské čtyřky začal v úterý v poledne v rezidenci polské hlavy státu na Helské kose. Na ceremoniálu s vojenskými poctami měli nasazené roušky všichni přítomní kromě českého prezidenta Miloše Zemana. Nos i ústa měli zakryté nejen všichni političtí lídři, ale i ochranka a vojáci.

Miloš je prostě geroj, jediný hrdina, jako kůl v plotě... Pouze Zeman roušku při zahájení summitu V4 neměl.

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) na dnešní schůzi PS vykázal z jednacího sálu nezařazené poslance Lubomíra Volného a Mariana Bojka. Neměli nasazené roušky a nenasadili si je ani na jeho opakované výzvy a napomenutí. Oba páni poslanci patrně chtěli na dálku podpořit bezrouškového prezidenta...

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Ale zase náš prezident jako jediný z hlav států radostně mával při ceremoniálu rukou jako dítě,i se tak usmíval. Pak ho naložili na golfový vozík a odvezli. Snad věděl,kde je,když ten náš vrchní velitel vojsk mával jako když kolem jede vláček kolejáček.. Ale jestli věděl,že roušku nemá nasazenu,toť otázka.

Pánové a dámy,kdo z Vás takového prezidenta má?
Hezké dny a pevné zdraví!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes - Miloš je geroj

Krom jiného "vyznamenání se " na setkání V4 bez roušky( divím se,že si venku nezapálil jako kdysi v Brightonu,kde hulil v hotelu,kde se striktně nesmí a na náklady českých dańových poplatníků musel pak být pokoj vyčištěn) se vyznamenal prezident i účastní na virtuálním summitu středoevropských a balkánských zemí s Čínou 17 +1. Hodně zemí ,pokud se vůbec summitu účastnily, zastupovali jen ministři,např. dopravy,ale naši republiku prezident,stejně tak,jako srbský,který leze do zadnice Číně kvůli vakcíně. Podobnost s tím naším čistě náhodná.
V tisku se píše, že pan prezident má vizi,že by mohly z Číny jezdit do Evropy z Číny rychlovlaky,že by to byla taková Hedvábná stezka..
Vzpomněla jsem si na ten úsměv,když včera mával při vojenské poctě na summitu v Polsku. Je hezké,když člověk v pamperskách sní o rychlovlacích, průplavech a dalších megalomanských stavbách. Ale,když není prezident..
Hezký den nejen panu Šádkovi!

Nahoru

Re: Česká společnost a politika (2 .část) uvítání v Polsku

https://www.forum24.cz/nevesele-zabery-zeman-na-navsteve-polska-odhalil-v-jake-je-stavu/

Článek s odkazem na video. Docela trapné...

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Zřejmě se kolegům lékařům,kteří o něj pečují,nepodařilo prezidenta už upravit do snesitelného stavu. Ona taky lékařská věda nezmůže tolik,jak si někteří lidi myslí. Je to hrozné,když se lidé s trochou opravdového vlasteneckého cítění,ne nějací fangličkáři, musejí do krve stydět za svou hlavu státu,která zastupuje zemi navenek. Komunisti se vypořádali s nemohoucím Ludvíkem Svobodou,který se taky nechtěl vzdát funkce,nemilosrdně zákonem a bylo vymalováno. Zemanovi zbývá ještě kolem 700 dní ve funkčním období. We will see,jak říká naše miniístryně financí,která je tak zbabělá a ulhaná,že se ani nepřizná,že ty pásy neměla zapnuté ne na parkovišti,ale na Barrandovském mostě. Holt,kdo lže,ten krade.
Přeji pěkný den!

Nahoru

HRADNÍ SUPER PRASÁRNA!!!

Zeman neudělí státní vyznamenání Rychetskému kvůli zrušení volebního zákona

Prezident Miloš Zeman prostřednictvím svého mluvčího vzkázal, že neudělí státní vyznamenání ústavnímu soudci Pavlu Rychetskému. Řád Tomáše Garrigue Masaryka mu však již udělil loňského 28. října. Prezident míní, že Ústavní soud, jemuž Rychetský předsedá, poškodil Českou republiku zrušením volebního zákona v době předvolební kampaně.

O udělení řádu Rychetskému Zeman informoval loni 28. října. Seznam vyznamenaných Hrad zveřejnil na svém webu. Kvůli pandemii koronaviru se ale nekonalo tradiční předávání vyznamenání. Zeman ho plánuje na letošní oslavy 28. října.

Zdroje: https://www.idnes.cz/, https://www.irozhlas.cz/

Nahoru

Re: HRADNÍ SUPER PRASÁRNA!!!

Nerozčilujte se,dalo se to čekat.Ústavní soudci v počtu 11 z 15ti odhodili prezidentovi kyblíček s lopatičkou.Strach,že by ANO mohlo projet a premiér a nejen on by pak nebyl tak chráněn, je obrovský a bude se nyní zneužívat pandemie.Viz prohlášení Burešovo,že odpůrci prodloužení nouzového stavu,budou zodpovědní za životy lidí. Hrad bude zdatně sekundovat. Myslím si,že panu Rychetskému to vůbec nevadí,že nebude vyznamenán.
On pan prezident vyznamená někoho jiného tím řádem TGM.A protože je na řádu napsán text Věrni zůstaneme,tak by mohl vyznamenat Mynáře,Nejedlého i Ovčáčka. A rovnou řádem I. třídy.
Přeji hezký večer

Nahoru

Re: HRADNÍ SUPER PRASÁRNA!!!

Paní doktorko, nejde o rozčilování, spíše o znechucení z jednoho neuvěřitelně trapného ubožáka, který se permanentně chová naprosto amorálně. Jsou státy, které mají "smůlu", že v jejich čele jsou kreatury, některé z nich dokonce demokraticky zvolené. Já jsem českého prezidenta nevolil! Napadlo mě, zda mně svým způsobem dokonce nebyl přijatelnější Gustáv Husák :)

Souhlasím s Vámi, že nevyznamenání JUDr. Rychetskému vadit nebude. Převzít vyznamenání z rukou MZ, by čest nebyla, spíše za trest! Tvrdit, že pan Rychetský poškodil ČR je nicméně za hranou a naprosto nepřijatelné. Jasně, tvrdí to chorý pán, který ČR poškozuje imrvére. Předpokládám, že komentáře našich čelných politiků, zejména některých, budou tradičně...

Podle bývalého šéfa hradního protokolu Jindřicha Forejta z dosavadních výroků vyplývá, že Rychetský už vyznamenání má, takže formálně jde o jeho odebrání. "Z toho vyplývá, že pan Rychetský je nositelem od 28. října 2020 do 10. února 2021," řekl Forejt serveru Blesk.cz. Předseda Ústavního soudu by tak byl navždy evidován jako nositel řádu.

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Husák nebyl přijatelnější,to tedy ne! To,co se dělo za normalizace,byl běs.
Zemanova vyjádření jsou pro voliče,aby věděli,kdo je tu nepřítel státu a nechce klid na práci pod taktovkou dua Zeman-Babiš .Nepřítel se musí najít,označit a hněv lidu se musí napřít na něj. Jenže se mi zdá,že v případě vyčpělého Zemana už to tak nefunguje.I část těch,,kteří ho volili a ani nebyli pak schopni to přiznat,vidí, jaká je z něj žvanivá troska za zenitem vyvolávající svými trapnými vystoupeními jenom stud. Ze své praxe lékařské si pamatuji příbuzné senilních pacientů s postupnou demencí,kteří se svěřovali s tím,jak je partner nebo tatínek apod. zlý. Zloba převažovala a zhusta opanovala celou mysl.
Přeji pěkné zasněžené dny

Nahoru

Re: Česká společnost a politika dnes. (2 .část)

Daniel Kroupa: Je s podivem, kolik zmatených komentářů přisuzuje odpovědnost za následky neschválení nouzového stavu opozici.
Opozicí jsou poslanci, kteří nevyjádřili důvěru vládě a za její činnost nenesou žádnou odpovědnost. Ať její jednotlivé kroky podporují nebo nepodporují. Tu naopak veškerou nesou poslanci, kteří jí důvěru vyjádřili.
V našem případě jsou to poslanci za hnutí ANO, ČSSD a KSČM, kteří tak tvoří vládní koalici. Jestliže nyní vznikla uvnitř vládní koalice neshoda o prodloužení nouzového stavu vinu za následky nesou výlučně koaliční poslanci.
Předseda vlády má v takovém případě podat demisi, protože postrádá většinu potřebnou pro efektivní vládnutí, nebo vytvořit novou většinu. Obcházet koaliční stranu, v tomto případě KSČM, tím, že se uchází o hlasy opozice, je samo o sobě projevem úpadku politické kultury.
Důvodem, proč komunisté odmítají vládu v této věci opět podpořit je skutečnost, že premiér opakovaně nedodržel dohody, které s nimi uzavřel. Sotva proto mohl očekávat, že mu pro nic a za nic bude věřit opozice. Tím spíše, že dosud vládní koalice pod jeho vedením paušálně zamítala návrhy opozice na řešení krize.
Civilizovaným postupem pro zvládnutí epidemie by bylo, pokud by vláda veškerá klíčová rozhodnutí přijímala konsesuálně s jednou či s více opozičními stranami. Pak by i ony nesly za výsledek odpovědnost tak, jako jí nesou komunisté.
Zmatek v uvažování o této situaci vytvořili ti novináři, kteří zatemnili prostý fakt, že komunisté tím, že hlasovali pro důvěru vládě, jsou součástí vládní koalice a že ta se nyní rozpadla.

Nahoru