Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - červen 2014

Verze pro tisk |

Budeme mít v Novém Boru KASINO ? Po prázdninách o tom možná budou zastupitelé rozhodovat.

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Začnu tentokrát od konce. V závěru jednání vystoupil občan Nového Boru p. Denke se svou žádostí představit zastupitelům projekt - vybudování centra zábavního průmyslu v objektu klubu Bohemie na hlavní třídě TGM tj. kasina . Na samém začátku svého vystoupení ale nervozitou téměř zkolaboval , přerušil sotva zahájenou řeč a s pomocí tajemnice se došel napít , aby mohl pokračovat ve výčtu kladů, předností a výhod
provozování kasina ve městě.
Zjevně mu ta silná česká společnost, kterou má podle svých slov za sebou, zatajila skutečnost, že NB má
platnou vyhlášku právě o omezení heren a navíc zde mezi občany je po nechvalně známém mačetovém útoku, který se odehrál právě v herně, silná averze obyvatel proti jakémukoliv hazardu.
Vypadá to spíš , že mládenec je psychicky nepříliš zdatný a ani komunikačně obratný " bílý kůň ".

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Záznam ze zasedání je zatím dostupný, tato pasáž je až na samém konci. Stojí za pozornost poslechnout si
na co a jak se ptali někteří zastupitelé pana Denkeho po jeho vystoupení . Zastupitelé Novotný senior a Novotný junior položili každý takové otázky, které zjevně projevily " vstřícný zájem " o kasino v našem městě.
Naopak zastupitel Doškář se svými dotazy zcela jasně vymezil proti kasinu. Přihlášený do diskuze byl ještě zastupitel Šeps, své přihlášení do diskuze ale stáhl po té, co pan starosta projevil nelibost nad tím jakým směrem se diskuze ubírá a doporučil p. Denkemu dát svou žádost přes podatelnu k projednání zastupitelstvu běžným způsobem . Zatím se tedy to , jak se ke kasinu staví p. Šeps nebo i ostatní nedovíme. Udivuje mě, že je tady k tomu ticho po pěšině. Je snad diskuze na tohle téma tabu , nevíte pane Tichý ?

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Zatím můžeme jedině očekávat s jakou žádostí přijdou.Tady je reklama a stránky té společnosti
http://www.bonver.cz/
Kasino je něco jiného než Bar pivní pomoci.
Nedávno byl na ČT 24 diskuzní pořad k této problematice.Jak jsem předpokládal,hráči se přesunují na internet a miliardy mizí kamsi do zahraničí a není možnosti jak je náš stát může zdanit,takže o ně přicházíme.
Jinak město bez hazardu je čistý populismus,stačí zajít na chvíli např. na poštu.
A není to náhodou mladý Demke?

Nahoru

Re: ZM NB - červen 2014

V úvodním textu chybí potřebné údaje:
Záznam jednání zastupitelstva jako obvykle (už jen 3 dny?) -
http://www.novy-bor.cz/cz/mesto-novy-bor/zastupitelstvo/zaznam-z-jednani/

Nedůležitější závěry se týkají říjnových komunálních voleb:
V bodu 8 šlo o možnost snížení počtu našich zastupitelů pro příští čtyřleté období (stav 21 se ale nemění) - viz od 14. minuty.
40 Náměty a připomínky - Novoborský měsíčník poskytne každé kandidující straně / hnutí černobílou půlstránku inzerce zdarma. Kromě toho zveřejní přehled docházky zastupitelů v končícím období - viz poslední čtvrthodina záznamu.

Program a podkladové materiály zde:
http://www.novy-bor.cz/cz/mesto-novy-bor/zastupitelstvo/podkladove-materialy/

Kasinem není třeba tak podrobně se zabývat, protože nejspíš v NB nikdy nebude.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Zasedání ZM proběhlo za nevalné účasti zastupitelů a za nezájmů diváků, kteří by se dali spočítat na prstech jedné ruky. Fakticky nejvýznamnějším bodem bylo jednomyslné schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města Nový Bor za rok 2013 - bod č. 28. Zajímavé bylo seznámení ze závěry ekologického průzkumu "Analýza rizik kontaminace zdrojů pitné vody chlorovanými uhlovodíky a dalšími látkami v Novém Boru" - bod č.9.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Je fakt, že předprázdninové jednání zastupitelstva bylo celkem nudné, nebýt té koncovky s kasinem .
Protože toto je komentovaný výběr postřehů, nikoliv výčet usnesení - ten je nebo brzo bude na webu města,
zmíním ještě bod, který byl sice v programu, ale nakonec byl starostou stažen. Šlo o smlouvu na zakoupení
uměleckého díla - lavičky VH. Stažen byl proto, že v připravené smlouvě nebyly jasně stanoveny přesné termíny, rozměry atd. Obruč (stůl) kolem lípy bude mít větší průměr a protože je už i nyní místo hojně využíváno k posezení ve stínu. Bylo řečeno, že budou pod korunou stromu dokola další lavičky, aby míst k sezení neubylo. Takže dvě místa k rozjímání a kolem další místa pro kibice. Přimlouvám se za popelníček VH pro úředníky MÚ kuřáky , kteří místo využívají především jako úkryt před deštěm. :-)

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Budeme mít v Novém Boru KASINO ? Po prázdninách o tom možná budou zastupitelé rozhodovat.

Musím, bohužel (bohudík?), výjimečně zareagovat. Poslední ZM NB projednávalo, mimo jiné, návrh na snížení počtu ZM NB ze současných 21 na 17 ( inicioval zastupitel Mgr. Šeps). Naštěstí jeho návrh neprošel s rozdílem 1 hlasu.
Velmi důležitá byla informace o stavu znečištění spodních vod v katastrálním území našeho města.
Rozbuška přišla až na konec. Do diskuze se přihlásil světaznalý občan pan Demke. Odvahu k vystoupení mu dávala dvojice zastupitelů ( Viktor Novotný – syn a Petr Novotný – otec).
Roztřesený, vyschlý pan Demke nebyl schopný ze sebe vypravit slovo. Mluvit začal až po mimořádné péči, které se mu dostalo od paní tajemnice našeho města. Čas občerstvení mu nebyl za počítán. Čas projevu byl na pokyn pana starosty smazán a pan Demke dostal časový příděl na projev více jak 4 minuty ( o časovém prodloužení projevu ZM nehlasovali).
Viktor Novotný povzbuzoval Demkeho slovy něco jako, uklidni se a v klidu….. Pan Demke nám nakonec sdělil, že nám navrhne vytvoření zábavného centra v prostorách bývalého Rudého oka . Zábavným centrem by se stalo CASINO. Pan Demke s provozováním kasina má údajně velké zkušenosti i ze zahraničí. Je schopen nabrat až 10 zaměstnanců, které vyškolí. Nová profese jim otevře okna do světa. Budou moci pracovat na zámořských lodích a podobně. Dodal , že za ním stojí silná movitá společnost BONVER.
Vystoupení pana Demkeho odsoudil zastupitel Doškář, který mj. upozornil na to, že občané města podepsali petici proti .hazardu
Podle chování V. Novotného a P. Novotného, částečně i pana starosty a pana Šepse, který se do diskuze po vystoupení pana Doškáře přihlásil, pak ale mávl rukou a diskuze se nezúčastnil. Vše nasvědčuje tomu, že odsouhlasení kasina bylo neformálně ( u piva ? ) projednáno a předběžně odsouhlaseno. Při snížení počtu ZM na 17 by to prošlo snadněji!
Podle vyhlášky města letos v roce proherní automaty v NB končí !!!
Pro zajímavost diskuze v roce 2011.
http://www.i-noviny.cz/hydepark/je-to-tady-v-novem-boru-odsouhlasen-zakaz-vha-beden-i-vlha#.U6khYMa_nIU
15. Prosinec 2011 - 14:46 | Otakar Válek
Ujišťuji pana Vltavína a čtenáře i-novin, že nevím o žádném koaličním zastupiteli, který by si přál zachování "výherních" automatů. Naše úsilí od počátku směřovalo k tomu, aby vyhláška neměla chyby, protože jsme nechtěli riskovat prohraný soud. Nemusím připomínat, že lobby provozovatelů hracích automatů disponuje brilantním právním zázemím. Poslanec Josef Novotný a starosta Ing. Canov nejsou - při vší úctě - právní autoritou, na níž bychom se mohli spolehnout. Viktor Novotný má největší zásluhu na tom, že se po mnohačetných jednáních, rešerších a přezkoumávání každého slůvka, doufejme, podařilo připravit kvalitní nezpochybnitelný dokument.

Pro pana Ing. Válka jsem okopíroval to co on napsal 15.12.2011 myslím tím hlavně toto:“ Ujišťuji pana Vltavína a čtenáře i-novin, že nevím o žádném koaličním zastupiteli, který by si přál zachování "výherních" automatů.“
Byl bych rád , vážený pane inženýre Válku, kdybyste měl pravdu .“

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Josefe, musím se ohradit proti Tvému popisu událostí, řada věcí proběhla jinak, než popisuješ. Těsně (jak taky jinak, když bylo tak málo zastupitelů) prošel návrh O. Válka na zachování počtu zastupitelů na 21, o návrhu M. Šepse na snížení zastupitelů na 17 se tedy vůbec nehlasovalo. M. Šeps uváděl jako hlavní důvod to, že někteří zastupitelé stejně nechodí. Když se podíváš na poslední volby, tak ty 4 hlasy méně by propadly ČSSD, NNB, US-DEU a TOP09 - SLK - tedy s výjimkou kolegy Džavíka "velkým stranám" s aktuálně 4 mandáty v ZM.
Ad casino - skutečně jsem vybídl p. Demkeho ke klidu, aby nám řekl, co nám chtěl říct, protože skutečně jevil příznaky panické trémy, to se stává. Já ho ovšem v životě neviděl, pochopil jsem, že se s ním zná z minulosti táta - to jen aby bylo jasno a nešířil jsi nějaké bludy, že o tom už někdo v zákulisí jednal.
Toto zastupitelstvo schválilo téměř jednohlasně vyhlášku o regulaci hazardu. Ve vyhlášce jsme na území města povolili mj. kurzové sázení, pořádání tombol a právě casina. Tehdy se nejevilo casino v Novém Boru jako reálné (podmínky jsou skutečně přísné), jak je ale vidět, silní hráči na českém trhu využívají všech možností, jak nějakým způsobem svůj byznys udržet a jsou ochotní zaštiťovat i menší kasina (pokud se nepletu, tak za každé se např. musí složit jistina 20 milionů Kč).
Osobně nemám problém zvednout pro kasino ruku, silně regulovaný hazard, který přináší městu nemalé prostředky, mi přijde mnohem lepší, než hazard neregulovaný a ilegální, který bychom podnítili úplným zákazem. Je to podobné jak s prohibicí, hazard lákal člověka už ve starověku a žádný zákaz to nezmění. Je to osobní boj každého jednotlivce. Jsem rád, že vyléčení nebudou mít díky zákazu hernu na každém rohu, ale hraní na internetu nebo třeba v České Lípě my stejně nezabráníme.
Pokud jsem správně pochopil vedoucího finančního odboru, dostaneme výhledově materiál ke kasinům shrnující i finanční dopady a podle toho se budeme moct každý rozhodnout. A mělo by jít o miliony, ne jen o zde citované desetitisíce za poplatky.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Ano Viktore, od začátku diskuze o zrušení výherních automatů v NB jsi dělal vše proto, aby mohly automaty
v NB fungovat.
Hledal jsi kličky a v roce 2011 jsi připravil půdu, cestu, pro herní automaty v novoborských kasinech. Byl jsi to Ty, kdo jednal s majiteli heren.

Jsem zvědav jak zareaguje pan Ing. Válek.

Doufám pánové, že si instalaci kasina dáte do volebního programu!

Já jsem na cestu na herních automatů přes kasina upozorňoval již v roce 2011. Nebyl jsem sám.

Nahoru

Re: Pár poznámek pro Vltavína

Aby byla (jakákoli) diskuze přehledná a věcná, je vhodné pořádně si přečíst předchozí příspěvky: na debatu o počtu zastupitelů jsem už upozornil já (viz 14. minuta záznamu), na "Analýzu rizik kontaminace zdrojů pitné vody chlorovanými uhlovodíky a dalšími látkami" (bod č.9) upozornil kolega Válek.

Pojmy jako "rozbuška přišla až na konec", "světaznalý občan...", "roztřesený, vyschlý pan..." apod. do standardní diskuze nepatří. Prozrazují totiž jen osobní antipatie pisatele. A už vůbec sem nepatří kritika 4 kolegů v zastupitelstvu za údajné zákulisní čachry, opět bez sebemenšího důkazu! (Jak by taky 4 lidé mohli přehlasovat zbývajících 17 - nebo i 13? Má to vůbec logiku?)

"Vystoupení pana Demkeho odsoudil zastupitel Doškář..." - psaní o sobě ve třetí osobě působí spíš komicky, když už dávno známe vaši (= Vltavínovu) totožnost.

A nakonec: máme-li k dispozici záznam, místo subjektivních dojmů stačí odkázat na příslušnou minutu, aby každý mohl posoudit jednání zastupitelů sám.

Nahoru

Re: Pár poznámek pro Vltavína

Josefe, přiznávám, že ve mě hazard nevyvolává amok a přistupuji k němu racionálně jako k ostatním problémům města. Veřejně jsem deklaroval, že jsem se sešel s "druhou stranou" a prezentoval pak i jejich argumenty. To aby z toho někdo nedělal kovbojku, což se stejně evidentně už pár let míjí účinkem. Bylo to dávno před tím, než jsem pomáhal s vyhláškou, která evidentně funguje. Skončily VHP, končí IVLT, pokusy o obcházení vyhlášky ztroskotaly. Zda povolíme kasino, dostaneme na stůl. Takže prosím uznej, že vše je v pořádku a zanech spikleneckých teorií. V roce 2011 jsme nikdo netušili, jak se věc vyvine a kde se najdou skulinky. To že se nenašly a je zde snaha podřídit se přísným pravidlům pro kasina, svědčí o kvalitní vyhlášce. Pokud ZM kasino odmítne, není nic jednoduššího než odstranit z vyhlášky i přípustnost kasin vůbec. Proč bych to nedělal píšu v předchozím příspěvku, čekám na finanční analýzu.

Ještě k ZM - možná ještě důležitější materiál než výroční zpráva za rok 2013 je Strategický plán rozvoje města do roku 2020, který mj. řeší, co by se mělo v městě rozvíjet v nejbližších 6 letech. K tomu ale samozřejmě nebyla debata ani na ZM, ani zde. Jak typické:-).

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Pane Novotný, hlavně si vy i pan otec dejte do volebního plánu , jak nemáte nic proti zřízení kasina v Novém Boru . Taky to nezapomeňte zmínit na reklamních půlstránkách Novoborského měsíčníku. Doškář jistě
svůj názor na kasino taky voličům představí na druhý půlce stránky. Nebylo by od věci, kdyby to tak udělaly ve svých programech všechny strany , aby měl volič v říjnu alespoň v tomhle jasno.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

To není naše téma, každý ať si hlasuje podle svého uvážení. Hlasy proti by měly ale zvážit, kde seškrtají 4,5 mil. Kč z rozpočtu, které letos ještě máme z loterií a sázkových her. Pro představu, to jsou peníze, které pokryjí celoroční provoz DDM Smetanka, školy v Arnultovicích a hasičů dohromady. Nebo na opravy místních komunikací je letos v rozpočtu 5,2 mil. Kč. Já si rozhodně přečtu analýzu finančních dopadů, až se bude o kasinu hlasovat.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

K příspěvku pana Vltavína z 25.6. v 9:11: Svoji informaci z 15.12.2011, vztahující se k časovému úseku tehdejšího jednání ZM o zrušení VH, jsem opíral o výsledek koaliční schůzky. Její pravdivost byla potvrzena následným jednoznačným schválením vyhlášky v ZM.
Od té doby uplynulo dva a půl roku. Je určitě dobře, že jsme se od p. Demkeho v předstihu dozvěděli, že uvažují o zřízení kasina v našem městě. Svědomití zastupitelé budou mít dost času na přípravu, aby byli schopni v souladu se slibem zastupitele řádně posoudit případnou žádost, bude-li ZM předložena ještě v tomto volebním období. Vzhledem k tomu, že nás čekají už jen dvě zasedání zastupitelstva, je nanejvýš pravděpodobné, že o případné žádosti o povolení provozu kasina v N. Boru budou rozhodovat až naši nástupci. Doufám, že tato vidina podnítí pana Doškáře, aby se i v nadcházejících volbách ucházel o přízeň voličů.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

A já si doteď myslel, že peníze , které má město z hazardu mají své výhradně danné použití ??? Financování
kultury a sportu. Docela mě překvapuje, co jste tu teď vyjmenoval vy . Myslíte to vážně pane zastupiteli ?
No nešť, bude to dobré předvolební téma pro všechny strany i voliče.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Ano pánové,
volby budou zcela určitě o hracích automatech. Novoborští občané vyjádřili svůj názor v petici. Nulová tolerance vůči hazardu.
Viktor Novotný obhajuje hazard stejně přesně, jako majitelé firem, kteří se hazardem živí.

Při našich diskuzích v roce 2011, měla herna v ČL patřící firmě Bonver na střeše poutač CASINO . Během krátké doby neonový poutač Casino zmizel. Byl neoprávněný - protizákonný
Na internetu je uvedena informace, že v současné době provozuje tato firma v herně v ČL přes 50 beden ( různého typu) , několik rulet atd..
Viktor Novotný si pochvaluje, jak jim upravená naše vyhláška bezvadně funguje. Vše je zřejmě dokonale promyšleno.
Letos budou všechny herny (hrací automaty) naší vyhláškou v NB zlikvidovány. Velký úspěch!!!
Ano velký úspěch. Jak pro koho.
V NB bude jedna velká herna- bude se jmenovat Casino, všechny peníze potečou do firmy Bonver ( a nejenom tam).
Zlikvidovali jsme v NB všechny herny ( na zakázku?). Připravili jsme monopol pro jednu firmu. Bez výběrového řízení.
V NB probíhá jedna velká šachová bitva.
.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Tak už se vytahuje další předvolební téma a opět se vytahuje čistý populismus.Bojovníci jsou již zase na svých barikádách
Neměly by se plést pojmy s dojmy a předpokládat,že volič to schroupne.
Nejde o peníze z hazardu ,ale pouze z VHA,čili beden.Z dalšího hazardu sázení na poště,terminálech až po loterie město nic.Našla se jedna nelegální herna-kolik jiných funguje?Kolik lidí se přesune k hraní do poklidu obýváku a státu i městům utíkají miliardy,jak v televizi přiznali i odpůrci hazardu?
I první bojovník proti hazardu Canov otočil a podporuje regulované VHA pod veřejným dozorem.
Jen krátký exkurz novoborských Romů
Imrich Gorol-zastřelen před hotelem-zakážeme hotely?
Z tisku-Běžné jsou rvačky, vyhrožování, desítky vzájemných udání na policii a úřadech a dokonce podpalování domů.
Vzájemně na sebe míří střelnými zbraněmi, mačetami, házejí po sobě vidle, využívají psychický teror, vyhrožují si fyzickou likvidací i znásilněním.
Novoborští romští aktivisté Štefan Gorol a Miroslav Tancoš případ označovali v médiích/Tanvald/ slovy jako vražda, rasismus, poprava.
Poslední smutný případ Evy Horváthové....Zakážeme vidle,mačety,nádraží,nože atd?
Není ten PROBLEM jinde než v VHA?

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Pane Novotný, já vám poradím Vy a vaše skupina kolem starosty Dvořáka je budete mít hned, když nebudete zbytečně utrácet naše společné peníze za rekonstrukci ulice Kalinova (pomalu 10 mil. Kč) a máte na dva roky peněz dostatek. K čemu máme úředníky na Měú, když se peníze na tuto rekonstrukci berou ze svého? Co víc chcete? Spíše mne zajímá fakt, že po Boru se šíří zpráva, jak vám Novotný st. bude platit předvolební kampaň a po společné dohodě Novotný st. X Novosad bude dosazovat do vedení města V.Novotný a Ing.Silná: Zde kápněte božskou. A poslední věcí která mě zaráží je fakt, že mateřská školka na ulici Bedřicha Egermanna končí na konci prázdnin a ještě před volbama bude prodána Ing. Válkovi a další naše společné peníze budeme vrážet do školky v Kalinově ulici. Pánové ze skupiny kolem starosty Dvořáka......není to trochu prasárna?

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Vůbec nejlíp by bylo zakázat růženíny, jsou nějaký popletený, semelou všechno dohromady.
to Bláha:
S tou školkou možná máte pravdu pane Bláho, i když nejprve je třeba na předepsanou dobu zveřejnit záměr prodat a minimální vyvolávací cenu . Ta bude možná zajímavá (možná zajímavě nízká ), je to v centru a na hlavní ulici ( taky původně dům primáře Tragra z poválečného masakru Němců v Boru? )Nakonec licitace o ceně musí být tak jako tak a tak máte možnost i vy si ten dům popř. koupit,anebo se s nějakou cenou přihlásit do soutěže, abyste mohl být při tom - otvírání obálek . Panu zastupiteli Válkovi by se ale asi hodil líp, sousedí s jeho Aktivitem a tak by ho mohl využít klidně i jen jako parkoviště. Skutečně mě napadlo taky, že to koupí on, ale nepůjde to určitě tak rychle , jak píšete vy.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Pane údajný Bláho,vy jste tak natvrdlý,že si nedovedete najít informace,proč město nedostalo dotace na Kalinovu ulici?
Nebo jen papouškujete toho chytrolína,co všude vykládá,jak jsou na vše dotace a jenom pitomec je neumí využít?Dokonce prý říkala nějaká ministryně ,že v brzku budou.Nevíte,kde je to Brzko?
Jestli město prodá budovu,kterou nepotřebuje a utržený peníz použije k rekonstrukci jiné,říká se tomu třeba optimalizace školních zařízení.
Kápněte božskou,že jediné na co máte je šíření pomluv a rádoby zaručených zpráv....není to prasárna?

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Na předvolební propagandu je snad ještě dost času, pánové?

Schválený Program rozvoje města do roku 2020 je v příloze článku -
http://www.novy-bor.cz/cz/pro-media/aktualne-z-noveho-boru/aktualne-z-noveho-boru/obcanum-je-k-dispozici-program-rozvoje-mesta/

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Milane, myslím, danění hazardu se změnilo. A i kdyby ne, tak se na sport a kulturu musí zase najít jinde, takže je to celkem jedno, prostě hrozí značný výpadek příjmů, na přesná čísla si musíme počkat na zprávu fin. odboru.

Jinak mohu potvrdit, že Nový Nový Bor půjde opět do voleb, lídrem kandidátky by měla být místostarostka ing. S. Silná, která získala v minulých volbách nejvíce hlasů ze všech kandidátů vůbec. O financování kampaně jsme se ještě ani nebavili, u Bláhů už mají jasno. Ale Bor je plný fám, třeba že v bývalé LDN máme ubytovnu a ghetto - a může se Rodina v centru přetrhnout, aby do novin vysvětlovala, že tam má komunitní centrum a doučuje tam děti ze Severní.

Už když jsme nastoupili, jela školka v Egermannce asi 15 let na výjimku od hygieny. Nedostatek míst v MŠ ale nedovoloval se nevyhovující budovy zbavit, museli jsme ještě přistavovat - využil se dům v Kalinovce získaný od kraje. Letos po zápisech se ukázalo, že populační křivka již klesá a budova v Egermannově ul. se konečně může prodat. Prodáváme podle posudku, obvykle v dvoukolové obálkové soutěži, aby se dosáhlo co nejvyšší ceny pro město. Vše je transparentně na webu. Zájemci vítáni. Mám pocit, že při všech těch lhůtách nebude o prodeji rozhodovat toto zastupitelstvo. Máte-li lepší nápad než prodej, můžete se předvést.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Zakázat růženína.Ono totiž všechno se vším souvisí.A je spleteno dohromady.Jestliže v Novém Boru policie řeší dlouhodobě u romské komunity napadání střelnými zbraněmi,mačetami,vidlemi a kdo ví čím ještě je otázka,kdy to "bouchne".Ty kluky by možná někdo důrazně napomenul v parku,.A jelo by to stejně.
Jenom že tu byla strana populistky Bobošíkové s proklamací o Nulové toleranci hazardu /populismus na entou/.A tak se rozjela akce Všechno zlo pochází z heren
Jen mne zaráží,že protagonisté dnes hovoří o opaku.To Viktor Novotný měl vše dokonale promyšleno,zlikvidovali jsme všechny herny /na zakázku?/,připravili jsme monopol atd.Šachová bitva
Pokud bych to měl brát vážně,tak se musím ptát,kdo na té šachovnici sehrál ten gambit užitečného idiota.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů ze ZM ...Podvod se podařil

Je to tady!!! Podvod se podařil, byl ale včas odhalen! Hazard v Boru pokračuje! Podvod se podařil, již v prosinci 2011. Hlavním aktérem byl obhájce hazardu Viktor Novotný!
Situaci více přiblíží:

http://www.i-noviny.cz/hydepark/je-to-tady-podvod-se-podaril-byl-ale-vcas-odhalen-hazard-v-boru-pokracuje#.U6uZEMa_nIU

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Natvrdlý? Ano je růženín a jeho pohunkové. Vážený pane, když nejsou dotace, tak peníze uložím a počkám, až teda dotace budou, ale "vyhodit" cca 10 mil. Kč je docela dost i na Nový Bor.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Pohunek, to už tady někdo jako oblíbené slovo měl. Nový nick se starým obsahem? A neříkal vltavín, že už tady nikdy diskutovat nebude. Vlastně já zapomněl - on diskutovat neumí, takže vlastně nelhal.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Vážený pane,jste opravdu natvrdlý.Aby jste mohl žádat o dotaci,je potřeba mít vše připraveno-od územního rozhodnutí až po stavební povolení a vysoutěženou cenu.A to na takovou Kalinovku bude nemalá částka,minimálně mnoho set tisíc.
Kdyby jste dále neblábolil /jak rád píšete/ ,dočetl by jste se na stránkách LK,že peníze na opravu nějaké komunikace města nebudou,protože žádostí je několikanásobně víc než objem dotačních prostředků.Takže bylo rozhodnuto dotovat pouze akce regionálního významu.A to se neví, zda bude tento dotační titul vůbec otevřen.
Když nic nevíte,tak mlčte a nepomlouvejte.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

No tak to bych musel být jak trouba ze Cvikova. Vím moc dobře co a jak. Mluvím o počkání a placení ze státního nebo Evropy, ale ze svého?

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Takže trouba Bláha by nechal udělat územní rozhodnutí s projektem,pak zaplatil další projekt stavební což dělá tak 10-12 % ceny díla / tedy kolem milionu/ strčil si to za klobouk a čekal,zda se náhodou nezmění dotační podmínky a místo akcí regionálního významu se budou dotovat místní komunikace.Což je proti smyslu dotací.A lidi mezi tím budou klopýtat a ničit si tlumiče.A pokud se nezmění systém přidělování dotací,tak si s tím vyhozeným milionem Bláha může tak akorát....
Slyšel jsem,že se cpete do zastupitelstva.S takovými nápady?A rozhledem?

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Viktore, nemusíme čekat na finanční analýzu a prognózu ing.Anděla . Z dostupných materiálů si můžeme dopad na příští rozpočet, který by měl způsobit výpadek příjmů z heren spočítat nahrubo sami. Vycházím z
účetní závěrky a závěrečného účtu města za rok 2013 toho, který jste právě schválili. Příjmy z rozpočtu jsou odvislé od počtu obyvatel obce, takže se mohou v čase mírně měnit.
Příjmy rozpočtu celkem činily v r.2013 v Novém Boru 172 955 610 Kč. ( Ano , skoro 173 milionů ). Vy se ptáte, kde se v rozpočtu seškrtají 4,5 milionu, které ještě letos máme z loterií a sázkových her ? Dám několik tipů na uváženou všem zastupitelům : Předně je třeba si uvědomit, že těch 4,5 milionu je pouhých 2,6 % z celkového rozpočtu. Ponížíme-li každou kapitolu o 2,6 % nějakými úsporami nebo racionalizací, byla by to jedna z možností. Další možnost je, že se město vyhne takovým akcím, které by odčerpaly peníze z městské kasy ,jako byla například rekonstrukce Kalinovky za 10 milionů a realizuje něco menšího jen za 4 až 5 milionů. No a nakonec ještě něco - když bude budova školky prodaná za nejmíň 4,5 milionu bude na rok 2015 vystaráno. Přál bych si ,aby se budoucí zastupitelstvo naučilo se svěřenými prostředky šetřit.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Pro minulého starostu- 8 let,je ta úvaha naprosto úsměvná.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

No tak určitě bych to dělal jak píšu Waltere Jiří. S...te se do Cvikova a ne do Boru. Ve Cvikově jste nic moc neudělal, ale tady a na českolipském deníku do občanů Boru se s...te pořád. Myslím si, že Jarda Švehla bude velice rád za takového odborníka, který chytračí, ale za svého starostování se moc neukázal.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Vážený bezcharakterní Veselý bláhový holý berane.Urážíte i obyvatele Cvikova,kteří mi,pokud jsem kandidoval,dali vždy největší počet hlasů.Ověřte si.Pokud bych nic neukázal,tak by to asi tak nebylo.
Naštěstí zde není ta novoborská partička ubožáků,kteří nic nedokázali,troubí do novin prohlášeními,která se ukáží vždy pouhým plácnutím do vody.
Tak se alespoň snaží urážet,pomlouvat,podsouvat lži veřejnosti a tak ovlivňovat veřejné mínění.Jste jeden z nich,zdatný manipulátor a lhář..
No a já ,jako čestný člověk,jsem se rozhodl,že se proti tomu postavím.Je to sviňárna,co předvádíte.A jak praví české přísloví-na hrubý pytel hrubá záplata.
P.S.Copak,že Danys odřízl nadpis Danysoviny a přestal psát své ubohé články pro lidi vašeho charakteru ? Že by úřady konaly? Napište nám.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Téma kasino v Novém Boru je jako minové pole. Kousek " ukročíš " a následky budou zlé. Už proto se ti příznivě naklonění myšlence kasina raději odmlčeli. Nicméně znovu připomenu ,aby strany a volební uskupení, které půjdou v říjnu do komunálních voleb ve svém volebním programu svůj postoj ke kasinu zcela
konkrétně občanům sdělili . Pokud bude bod o kasinu ve volebnim programu chybět , je to samozřejmý vzkaz občanu a voliči, že volební formace je pro kasino ve městě.

Nahoru

Re: Zastupitelstvo NB - červen 2014

Holý-Beran tu svou konspiraci zase zkomplikoval: teď abychom psali Bláhový-Holý-Beran?

Pro Zahradníka: Proč by mělo být pro volební stranu/hnutí nějaké téma "povinné"? Jen proto, že si to jeden anonym přeje? Co když kandidáti nemají shodný postoj?

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů mezi občany,starostou, atd ...

Dobrý den! Pan Danys rozjel diskuzi, mezi ZM a vybranými občany. Vzhledem k tomu, že se diskuze týká i mého příspěvku v i novinách ( z jednání posledního ZM) rozhodl jsem se ji celou zveřejnit.

Ještě jednou dobrý den, ještě jednou jsem si přečetl příspěvek pana starosty. Je zde celá řada výroků vznesených v rozčílení. Mrzí mne o to víc, že v řadě věcí jsem s panem starostou ve shodě. Nechává se, bohužel, vytočit. Musí on i celé ZM vidět i děje , které nám nedělají dobrou vizitku. Mačety, pěstování konopí, hazard, drogy. To všechno ve městě máme ( jsme měli)
Rád všem zájemcům pustím celý videozáznam z posledního jednání ZM.
Dnes jsem také zjistil, že pan Demke není jediný, kdo předložil požadavek na vybudování kasina.
Další kasino má být vybudováno v herně Flyp. Požadavek na MÚ přišel v březnu tohoto roku. Nebyli jsme informováni. Takže v NB již letos by mohly být 2 kasina.
Nechápu, proč jsme nebyli informováni.

Zdraví a děkuje Josef Doškář

From: Josef Doškář

Pan starosto Dvořáku, rád bych Vás upozornil na to, že já ani moje rodina nepronajala dům pěstitelům konopí. Budete muset tuto okolnost vysvětlit na příslušných místech, pomůžete spravedlnosti. Je pravda , že jeden náš radní umožňuje pronájem provozovatelům heren (. Hernu v bance). Možná, že si to trochu pletete, protože v domě Herny v bance byla nedávno odhalena varna pervitinu.
Nechápu proč se necháte tak vytáčet?
Je přeci naprosto normální, že občané tohoto města nechtějí herní automaty stejně jako Vy. Já přece vím, že Vy je nechcete. Občané od Vás chtějí jenom to, abyste také tak hlasoval. Abyste hlasoval proti ZM, kteří hrací automaty chtějí i za cenu, že Vás neudrží ve funkci starosty.
Při návštěvách Vaši kanceláře jsem zjistil, že nikdy u Vás nevisel obraz presidenta Václava Klause ani obraz prezidenta Miloše Zemana. Visí tam obraz pana presidenta Václava Havla (zřejmě i dnes). Hlasujte a volte jako on. Třeba se na nás usměje až budeme sedat na lavičku Václava Havla.
Nevolte, jako on, KASINA!( viz příloha).
Zdravím! Nenechte se vytáčet! Ve volbách volme jenom ty, kteří nechtějí hrací automaty!!!

From: Dvořák Jaromír

Dobrý den!
Zapřísahal jsem se, že na nesmyslné výplody některých lidí nebudu reagovat a obdivuji Viktorův internetový boj s větrnými mlýny, ale díky urputně vedené diskuzi na různých internetových portálech jsem pochopil, že pan Danys a z Prahy řízeným panem Doškářem zoufale hledají předvolební téma. Svědčí o tom i několikanásobná kontrola toho, zda pan Demke byl řádně přihlášen, jak dlouho mluvil atp. Došel jsem k názoru, že někdo z okruhu těchto dvou pánů vystoupení pana Demkeho inicioval a možná i zaplatil (což je údajně a po NB šuškající se známá praxe těchto vyvolávačů nepokojů).
Veřejně prohlašuji, že k p. Demkemu jsem se choval stejně jako ke každému z občanů, který na zastupitelstvu vystupoval. Prosím pana Doškáře, o kterém jsem si myslel, že nás celá řada názorů spojuje, aby přestal dehonestovat především svoji práci v zastupitelstvu, aby přestal strašit obyvatele Nového Boru hrůzami, které je čekají, aby přestal prezentovat město Nový Bor jako město, kde se daří zločinnosti více, než kdekoliv jinde v republice. Také mu nikdo nikde nevyčítal, že v rodině pronajímali dům pěstitelům konopí a drogy jsou to, co tuto společnost ohrožuje více než hazard.
Nečekám před volbami nic jiného než pomluvy, další trestní oznámení, lži, polopravdy. Nadávat, zesměšňovat, to bude kampaň, kterou povedou někteří jednotlivci. A někteří už začali.

Mgr. Jaromír Dvořák
starosta

Dobrý den,

že Danys opět lže a přes opakovanou snahu mu to vysvětlit, nerozumí nebo nechce rozumět česky, lze dohled např. přímo v ověřeném zápisu ze zastupitelstva 11/2013, bod 20: http://www.novy-bor.cz/customers/novy-bor/ftp/File/Mesto/ZM/2013/ZM36_zapis_20131120.pdf.

Kdybych měl vyvracet každou pomluvu a každý nesmysl z dílny Pražáci Borákům, nedělal bych asi nic jiného, protože tahle parta se neštítí ničeho a udělá cokoliv, aby vyštípala z novoborské radnice sobě nepohodlné. Za ty nepohodlné můžeme být pyšní na to, že pravda a fakta k tomu této partě nestačí a musí se uchylovat k pomluvám, překrucování a lžím.

Viktor Novotný
Nový Nový Bor

Pane zastupiteli Viktore Novotný,
máte opravdu pravdu v tom, že se nedá spoluobčanům poroučet a zakazovat z titulu nějaké Vaší *monarchistické moci.
Když jsi vzpomenu, jak jste navrhoval svým spoluobčanům zvýšit poplatky za vyvážení popelnic, tak se vůbec nedivím, že to,co jste u popelnic prohrál, tak se snažíte sehnat někde jinde a to možná v CASINU a možná i prostřednictvím Vašeho bílého koně, kterého jste se snažil na minulém zastupitelstvu uklidňovat a občerstvovat !. Pan starosta mu dokonce pozastavil běžící 3 minuty a dal mu minutu k dobru !
Dobře si vzpomínám, jak pan starosta Dvořák usekl 3 min.panu Kuricemu, který protestoval proti záboru parku na parkoviště pro úředníky.
Já to nemohu charakterizovat jinak, než prasečiny z titulu nějaké moci - zastupitelské ?.

s pozdravem
Boráci Borákům
Danys Pavel

From: Viktor Novotný
Dobrý den,

jako obvykle je vše trochu jinak, než jak nám to tu je servírováno. Oproti popisu p. Doškáře jsem se již ohrazoval, což je jistě známo i p. Danysovi, když to kopíroval z http://www.i-noviny.cz/hydepark/komentovany-vyber-postrehu-z-jednani-zastupitelu-nb-cerven-2014#.U7GXOZSfaYU.
Že by byl pan starosta nějak zvlášť vstřícný, to bych si též nedovolil tvrdit.

Já bych si přál Nový Bor bez všehoschopných populistů, nedaj se ale zakázat:-).

S pozdravem

Viktor Novotný

From: Pavel Danys

P.S.
v případě, že by někomu nebyl srozumitelný hovorový výraz : KASINO, tak si ho může převést na CASINO.
Danys Oavel

From: Pavel Danys
otázka na starostu.....

Dobrý den všem,
na červnovém veřejném jednání městského zastupitelstva jsem byl přítomen a byl jsem doslova šokován vstřícností pana starosty Dvořáka, dále pak Viktora Novotného-zastupitele,člena rady města a předsedy finančního výboru a Novotného Petra - zastupitele a předsedy sportovního výboru. Tato vstřícnost se týkala k žádosti novoborského občana pana Demkeho : *zřídit KASINO na hlavní třídě T.G.M v budově bývalého kulturního domu *OKO.

Starosta Mgr.Dvořák vyzval žadatele, aby na podatelnu MěstÚ podal žádost o zřízení kasina !
To pan starosta zapomněl, co říkal občanům města po tak zv.mačetové bitvě ???

p.s.
Přikládám vyjádření zastupitele Josefa Doškáře, se kterým se ztotožňuji:

***Do diskuze se přihlásil občan pan Demke. Odvahu k vystoupení mu dávala dvojice zastupitelů ( Viktor Novotný – syn a Petr Novotný – otec).
Roztřesený pan Demke nebyl schopný ze sebe vypravit slovo. Mluvit začal až po mimořádné péči, které se mu dostalo od paní tajemnice našeho města. Čas občerstvení mu nebyl za počítán. Čas projevu byl na pokyn pana starosty smazán a pan Demke dostal časový příděl na projev více jak 4 minuty ( o časovém prodloužení projevu ZM nehlasovali).
Viktor Novotný povzbuzoval Demkeho slovy něco jako, uklidni se a v klidu….. Pan Demke nám nakonec sdělil, že nám navrhne vytvoření zábavného centra v prostorách bývalého OKA . Zábavným centrem by se stalo CASINO. Pan Demke s provozováním kasina má údajně velké zkušenosti i ze zahraničí. Je schopen nabrat až 10 zaměstnanců, které vyškolí. Nová profese jim otevře okna do světa. Budou moci pracovat na zámořských lodích a podobně. Dodal , že za ním stojí silná movitá společnost BONVER.
Vystoupení pana Demkeho odsoudil zastupitel Doškář, který mj. upozornil na to, že občané města podepsali petici proti .hazardu
Podle chování V. Novotného a P. Novotného, částečně i pana starosty a pana Šepse, který se do diskuze po vystoupení pana Doškáře přihlásil, pak ale mávl rukou a diskuze se nezúčastnil. Vše nasvědčuje tomu, že odsouhlasení kasina bylo neformálně ( u piva ? ) projednáno a předběžně odsouhlaseno? Při snížení počtu ZM na 17 by to prošlo snadněji!
Podle vyhlášky města letos proherní automaty v NB končí !!!

s pozdravem Boráci Borákům a vzkazem vedení města : KASINO VE SKLÁŘSKÉM MĚSTĚ NOVÉM BORU NE !!!
Danys Pavel

Nahoru

Re: Vsuvka o anonymech:

V anonymitě se ovšem od sebe diametrálně liší dva druhy anonymů, ti takzvaně slušní, co používají stále tentýž nick, který se tak stane jakousi náhražkou jejich pravého jména, a hulváti, kteří nicky stále záměrně mění. Projevují se tak, že si libují ve vulgaritách třetího suterénu lidské společnosti a že šíří kolem sebe smrad nenávisti a zloby. Smyslem tohoto jejich jednání je rozvracet společnost a škodit lidem s dobrou pověstí, přičemž za své často až kriminální jednání nemusí nést vůbec žádnou zodpovědnost. To jsou ti navenek žoviální tatíkové rodin, jejichž manželky, děti i příbuzní a známí netuší, co tento úchylný duševní akrobat tajně, skryt pod přilbou své anonymity páchá. Takové lidi odhalit není lehké, jak by se zdálo, ale zato když se to občas povede, pak to opravdu stojí za to!
http://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost-vygumovana-tvar-d1i-/p_spolecnost.aspx?c=A140626_215232_p_spolecnost_wag

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Václav Havel
...nevolím kasina.....

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Myslím, že adresáti této veselé mailové korespondence budou rádi, pokud by se debata přesunula třeba sem na server, kde se jim nevnucuje do poštovních schránek, tak připíšu ještě pár postřehů sem.

Předně bych rád vysvětlil, že Pražáci Borákům se netýkají hoteliérů Pražákových, kde jsem nepostřehl, že jsou též v adresáři PD.

Dnes jsem téma kasina lehce naťukl s tátou, ten třeba s kasinem nesouhlasí a prý již na ZM doporučoval p. Demkemu, ať svůj záměr zkusí radši někde v okolí mimo Nový Bor, že zde to nemá šanci projít. To jen k dokreslení, že si někteří pletou pojmy a dojmy, pokud přímo záměrně nepomlouvají.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Viktore , pan otec dle svého dnešního vyjádření ( vám ) s kasinem nesouhlasí . ? A prý - důležité je to prý -
již na ZM doporučoval p.Demkemu , ať svůj záměr zkusí radši někde v okolí mimo Nový Bor .......... Nějak mi tohle z úst vašeho pana otce uniklo. Pokud by to tak bylo, pak by jeho doporučení bylo uvedeno v zápisu z jednání na webu města , který je podepsán 2 ověřovateli. Tak co je pravda ? To, co tu říkáte anebo to, co říká ověřený zápis ? Bohužel v zápise je jen jedna jeho otázka : "Komu společnost patří ?" A odpověď p.Demkeho, že se jedná o českou společnost. Mimochodem zapisovatelka ji nazývá Convertclub , ale domnívám se, že má být Bonver club, což by byla další nepřesnost.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Kdyby to bylo během jednání, tak bychom o tom věděli všichni, bavil se s ním těsně po skončení, když se ZM rozcházelo. Já u nich nestál, proto prý. Danys z té mé věty usoudil, že jsme to s tátou jen zkoušeli - takový aspoň rozeslal mail. Nevím, k čemu přirovnat jeho dedukční schopnosti, abych nemusel na policii podávat vysvětlení, tak ho raději ignoruji:-).

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Bylo by tedy logicky správné napsat , že to p. Demkemu doporučoval mezi 4 očima a ne na jednání ZM.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů za Demkem sojí firma Bonver.

V diskuzi chybí ještě jedna výměna mailů mezi ZM V. Novotným a J Doškářem. Je velmi důležitá. Teprve po tom se do ní vložil pan starosta Mgr. Dvořák

From: Viktor Novotný [mailto:v.novotny@novoborsky-sk.cz]
Sent: Monday, June 30, 2014 7:10 PM
Cc: reporter.ceskolipsky@denik.cz; adam.pluhar@mfdnes.cz; redakce@pravo.cz; redakce@n-bor.cz
Subject: RE: otázka na starostu.....

Dobrý den,

jako obvykle je vše trochu jinak, než jak nám to tu je servírováno. Oproti popisu p. Doškáře jsem se již ohrazoval, což je jistě známo i p. Danysovi, když to kopíroval z http://www.i-noviny.cz/hydepark/komentovany-vyber-postrehu-z-jednani-zastupitelu-nb-cerven-2014#.U7GXOZSfaYU.
Že by byl pan starosta nějak zvlášť vstřícný, to bych si též nedovolil tvrdit.

Já bych si přál Nový Bor bez všehoschopných populistů, nedaj se ale zakázat:-).

S pozdravem Viktor Novotný

Zastupitel J. Doškář na to reagoval v zápětí 30.6. ve 21.18.

Dobrý večer, já bych si přál Nový Bor bez lidí, kteří mluví jazykem majitelů „výherních hracích automatů“. Přál bych si NB bez zastupitelů, kteří se scházejí s majiteli heren a kasin .
Nový Bor peníze z hazardu nepotřeboval, nepotřebuje a potřebovat nebude! Občané NB podepsali petice, kde požadují nulovou toleranci vůči hazardu.
I šachy se nechají hrát bez peněz ( z hazardu). A nejenom šachy.
Doufám, že se před komunálními volbami v NB, vytvoří předvolební spolupráce politických stran, politických hnutí, nezávislých kandidátů, sdružení nezávislých stran, apod.. proti stranám ovládaných lobbisty z heren a kasin.

Pan Danys mne cituje, neuvádí ale, kde jsem se takto vyjádřil. Vyjádřil jsem se takto v diskuzi v i novinách. Viz níže.
-Více na: http://www.i-noviny.cz/hydepark/komentovany-vyber-postrehu-z-jednani-zastupitelu-nb-cerven-2014#comment-27405
http://www.i-noviny.cz/hydepark/je-to-tady-podvod-se-podaril-byl-ale-vcas-odhalen-hazard-v-boru-pokracuje#.U6uZEMa_nIU
http://www.i-noviny.cz/hydepark/je-to-tady-v-novem-boru-odsouhlasen-zakaz-vha-beden-i-vlha#.U6khYMa_nIU
Pro zajímavost ještě uvádím kopii mailu, který jsem posla dne 26.614, všem zastupitelům města NB. Viz níže:

Vážení zastupitelé,
nepovolme herny, nebo kasina v Novém Boru. Pomůžeme rodinám a dětem. Je to snadné a ušlechtilé. Hlasujme proti hazardu! Když hodní lidé zachraňují zvířata, my můžeme zachraňovat lidi!
Zdraví a děkuje za Váš lidský přístup Josef Doškář
Llidi nejsou až tak zlí ..Velmi dojemné !!!!
http://www.youtube.com/watch_popup?feature=player_embedded&v=kLMbePMdNOY

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

A jéje: Už je tady zas - vzpomínáte na tu knihu?
Já myslel, že za všechno může Kalousek?!
Ale v Boru je to jinak: až se Bláhovej Holý Beran ožere a dá manželce facku nebo mu někdo ukradne králíka, může za to samozřejmě "současná vládní koalice v Novém Boru v čele s Jaromírem Dvořákem."
Inu, volby se blíží a populisti nastupujou...

(A neumí česky: jaká charita s kudlou v břiše?)

Nahoru

jednání zastupitelů NB - ...Zakažme ubytovny!!!

hlavně ty.../cituji Holého Berana/ co.., provozuje Farní charita s kudlou v břiše.
Můj děda by komentoval výše uvedené příspěvky pánů Odpůrců svým oblíbeným -BLBÍ NEBO NAVEDENÍ...

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Pan Tichý se mýlí.Za všechno na světe můžou trpaslíci.Ty potvory Vám vlezou všude.
Poznamenávám,že samosebou lezou i do volebních uren.

Nahoru

jednání zastupitelů NB - všehoschopní populisté.

a obelhávači veřejnosti.Veřejnost prý podepsala petici k nulové toleranci hazardu.
Je to populistická lež všehoschopné party a Zastupitelstvo se jí vůbec nemusí řídit.Proč?
Stačí se podívat na MFCR a zjistíme stav v r.2012 dle zákona
Provozování loterií a jiných podobných her
Vloženo / mil.Kč /.
1. Loterie...6 641,3
2.Kursové sázky 5 936,6
3.Bingo 20,4
4.Kasina 10 030,7
5.VHP povolované obcemi..10 283,6 !!!!!
6 Technické hry-provozovány přes internet....87 804,3 !!!!!!
zajímavý je i nárůst od r.2008...vsazeno,vráceno,zisk

Technické hry
2008 35 904, 6 27 710,9 8 193,8
2009 53 416, 7 41 101,1 12 315,6
2010 64 330 ,9 48 738,7 15 592,2
2011 76 743 ,5 58 037,7 18 705,8
2012 87 804, 3 67 369,8 20 434,5

Kdo sledoval čt1,dnes se již přiznává,že do zahraničí přes internet techn.hry odejde 20mld.,které jsou daňovými příjmy jiných států.
Pokud chce někdo být v zastupitelstvu neměl by pindat vzletné řeči,ale vycházet z faktů
Ta jsou jasná
V r.2012 se prosázelo 135, 5365 miliard Kč u zde povolených firem..Z toho je podíl VHP povolených obcí pouze 10. 283,6 mld,tedy 7,5%.!!!!

Přestaňte pindat pánové o nulové toleranci hazardu,nebo si sedněte s fanglemi,před poštu,trafiky a další terminály,kudy tečou hlavní peníze těch nešťastníků.A vytvořte akční jednotku,která bude vtrhávat do bytů a kontrolovat PC.A hlavně okamžitě zatrhněte karban Danysovi.To aby nešel špatným příkladem.Karban je dle zákona povolen pouze v Kasinech.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Dobrý! Zapomněl jste ovšem konstatovat, že to všechno má na svědomí "současná vládní koalice v Novém Boru v čele s Jaromírem Dvořákem" :o(((

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Jistěže má. Včetně početí takových élentů,jakými jsou holí a beranovití z Benešova .
Kdyby nebylo současné koalice na radnici,museli bychom ji vytvořit,pravil Palacký a to platí.

Nahoru