Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Verze pro tisk |

Letošní vzpomínková akce u pomníku hraničářů na hraničním přechodu v Dolní Světlé v Lužických horách se uskuteční v sobotu 23. září 1938. Pozvánka je například zde:
http://www.csol.cz/domains/csol.cz/images/Kalendar/2017/2017-09-23_-_Vzpomínka_na_obránce_hranic_z_roku_1938_v_Lužických_horách.pdf

Historie pomníku, i fotografie z minulých let, jsou dostupné například na stránkách Lužických hor:
http://www.luzicke-hory.cz/historie/index.php?pg=clopomc

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

na výborných stránkách Zaniklé obce je malý článek a pár dobových fotografií z Wache:
http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=6987
nebo na neméně skvělých stránkách o Lužických horách:
http://www.luzicke-hory.cz/historie/index.php?pg=clop11c

Letos na vzpomínkové akci 23. září chystáme na hraničním přechodu i malou výstavku starých fotografií z tohoto místa. Letos se mi pár unikátních snímků podařilo porůznu na burzách koupit a tak tam budou k vidění. Jedna moc pěkná fotografie z této mojí sbírky je použita i na letošní pozvánce na akci - viz výše.

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Bylo běžné i ze Cvikova chodit v neděli na výlet přes tento přechod. Měli jsme pas mé prababičky s razítky této celnice i celnice v Krompachu.
Nutný odsun je názor a postoj. Možná by se měl historik zajímat i o to, proč se tak situace vyhrotila.
Mám i příkazy pplk. Sekáče k železničním transportům ze Cvikova. Mohu ofotit

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

termín se blíží, již tuto sobotu :-) přijďte se podívat

fotky z minulých let jsou třeba zde:
http://www.luzicke-hory.cz/historie/index.php?pg=clopomc

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Ty příkazy jsou zajímavá věc. Co takhle nějaký článek doplněný výpověďmi pamětníků? Chápu že pamětníci se již budou hledat velice obtížně ale takovéto věci se dědí mezigeneračně. Každopádně za scan příkazů bych byl vděčný kdyby to bylo jen trochu možné.

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Dnes si svobodně a demokraticky smýšlející lidé připomínají den, kdy nás tzv "západní demokracie" fatálně zradili. Dne 29.9.1938 si ve městě zvaném Mnichov kapitalismus a nacismus srdečně a upřímně podali ruce a stali se spojenci. Československo obětovali v zoufalé snaze i záchranu před válkou. Jména zrádců: Neville Chamberlain za Velkou Británii a Edouard Daladier za Francii. Už jednou nás zradili a udělají to znova.

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Tolik vyjádření "svobodně a demokraticky " smýšlejícího komunisty. Je potřeba dodat , že skutečně demokraticky smýšlející lidé si také připomínají konec září o rok později, kdy si nacisté a komunisté podali ruku na společné vojenské Sovětsko-Německé přehlídce v Brestu , kde bratrsky pochodovala při přehlídce německá a sovětská armáda. Jednotky nacismu a komunismu pod vlajkami s hákovým křížem, a srpem s kladivem!. Za nacisty se přehlídky účastnil nacistický generál Heinz Guderian. Za Sověty generál Semyon Krivoshein.
Mimochodem, chybí ještě zrádce Itálie, která to taky podepsala. Proč tyto tři státy?Proč ta smlouva začíná..Jak již bylo předem dohodnuto?

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Myslím, že letošní vzpomínka ve Světlé se vydařilo. I počasí nám bylo nakonec nakloněno.

Článek o průběhu celé akce včetně fotografií je třeba zde:
http://csol-mb.net/clanky/15

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

A přímo tady na i-novinách je pár řádek a fotek v rubrice kultura ("Tenkrát v roce 1938 pod Luží").

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Zrada Československa pocházela vždy od západních mocností.Kdo si myslíte kdo nás osvobodil západní mocnosti to nebyly i když vojáci ČSR bojovali i třeba i za Anglii.

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

To je věta...Kdo si myslíte kdo nás osvobodil západní mocnosti to nebyly i když vojáci ČSR bojovali i třeba i za Anglii. inteligent z KSČM? KSČ? Posledně se tu hlásil jako Zdeněk Ludka.
A co třeba a třeba rok 1968, i když vojáci i ze západu to nebyli? (Přeloženo do Ludkovčiny)

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Tak nevím,pokud vím tak byla diskuze o roku 1938,kdy nás zradila Francie,Anglie,Itálie,Také vím,že rozbití republiky byla práce Sudetských Němců a bojůvek Freikorpsu většinou se jednalo o členy SdP a NSDAP.To je pravda,kterou nemůžete vyvrátit, nakonec to znáte z vlastní zkušenosti kdo měl německou národnost a byl příslušníkem 3 říše a členem NSDAP.Dále také vím že nacisté a jejich pomahači šli po komunistech,Židech a vůbec po levici.Národ se chtěl bránit ale zradou jak vlády tak i lidí kteří fandili A.Hitlerovi to nebylo možné.Pokud jsme u ztrát tak vojáků z Východu padlo asi 110.000,vojáků ze Západu padlo asi 100 ( sto ) chcete to snad vyvrátit.Komunisti nestavěli fašistické pomníky ani nejezdili na Sudetoněmecké srazy jako se to děje nyní,to chcete také vyvrátit.Nakonec vojáci kteří bránili republiku v roku 1938 ( vojáci,SOS, financové, celníci atd ) byly v první linii na koho se Freikorps a jim podobná soldateska vrhla.Bylo snad málo mrtvých hraničářů.Těm také patří úcta a poděkování.Jinak jsem mluvil s panem Ludkou a říkal že mu je jedno jestli si myslíte,že do této diskuze píše on nebo Skalák,Novák někdo jiný koho si vymyslíte příště.

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Tak speciálně pro Tebe, soudruhu Ludko.

Jistě znáš projev, který pronesl tehdejší přední ideolog KSČ Václav Kopecký na 6. sjezdu strany v roce 1931.
"My, čeští komunisté, prohlašujeme, že budeme hájit a prosazovat právo na sebeurčení až do odtržení od českého imperializmu pro utlačované části německého národa až k posledním důsledkům. Dále prohlašujeme, že stejnou rozhodností budeme chránit a prosazovat, aby se všechny části německého národa sjednotili v jednom státě," prohlásil doslova Kopecký.
a další..."Jsme pro právo na sebeurčení národa až k odtržení od státu... Jsme proti povinné státní řeči... Namísto českých škol chceme dostatečný počet škol v mateřském jazyce... Jsme proti čistkám ve státním aparátu a ve státních podnicích, které postihují příslušníky utlačovaných národů."
Tak jste mluvili na příkaz z Východu

A nyní něco z Halonovin k Akci Mříže, provedené českým četnictvem

Když nacistická okupační armáda v březnu 1939 vpadla do českých zemí, setkala se tu s ještě fungujícími složkami bývalé pomnichovské republiky, s armádou, četnictvem, finanční stráží, městskou a státní policií. Směrodatná nacistická vládní místa vyhodnotila situaci tak, že mimo armádu lze kolaborovat s policejními složkami bývalé republiky.
V akci Gitter (Mříže) německý okupant využil zpravodajské evidence čs. orgánů, příslušníků policie a četnictva, aby je zapojil aktivně do zatýkání komunistů, německých antifašistů v příhraničních regionech, ale i uprchlíků z Německa.
Na zatýkání odpůrců fašismu se podíleli četníci a policisté, před několika dny ještě bojující o nenarušitelnost státních hranic. V březnu 1939 se prokázalo, že pravicový program tehdejší vlády nevedl k odporu proti fašismu, ale ke kolaboraci. To značně podlomilo autoritu zmíněné ozbrojené složky, což se politicky projevilo v úplnosti až v květnu 1945, kdy lidé již nevěřili členům protektorátního četnictva a policie. V akci Mříže bylo pozatýkáno v Čechách 4376 a na Moravě dalších 1500 osob, odpůrců fašismu

Tak si to soudruzi ujednoťte

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

1. Jistě vím, že příslušníky Třetí říše byli i vaši předci. Všichni měli tzv. Kennkarte (občanský průkaz) s vyznačením Deutsche Reich, Protektorat Böhmen und Mähren.
http://www.fronta.cz/foto/obcanska-legitimace-2#fotobox

2.Německá národnost a občanství nebyly voleny, ale přiděleny dle
Smlouva mezi Česko-Slovenskou republikou a Německou říši, in.: Sb. z. a n., roč. 1938, částka 300 ze dne 26. listopadu 1938, s. 1167.
„Českoslovenští státní občané, kteří měli 10. října 1938 své bydliště v některé obci připojené k Německé říši, nabývají s účinkem od 10. října 1938 německé státní příslušnosti, pozbývajíce zároveň československého státního občanství, jestliže:
a)se narodili před 1. lednem 1910 na území připojeném k Německé říši
nebo
b)pozbyli německé státní příslušnosti dnem 10. ledna 1920
nebo
c)jsou dětmi nebo vnuky osoby, u které jsou splněny podmínky písmena a) nebo b)
nebo
d)jsou manželkami osob, u který jsou splněny podmínky písmena a), b) nebo c).

Takže kdo byl mladší než 1.1. 1911 a žil zde, byl německým občanem i s celou rodinou.

3. Žádného příslušníka NSDAP neznám, zná ho jeden "badatel" z NB a ten dotyčný člen NSDAP bydlel a žil v Severním Porýní- Westfálsku, ale pobíhal prý tisíc km daleko ve Cvikově. Navíc byl svobodný bezdětný. Jelikož mi ho "badatel" přisoudil jako druhého dědu, požádal jsem Státní zastupitelství o prošetření, který je ten pravý a o vyvození patřičných opatření.

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

ještě pár fotek ze vzpomínky ve Světlé:

http://divocaci.rajce.idnes.cz/Vzpominka_na_obrance_hranic_z_roku_1938_v_Luzickych_horach_a_Sletova_stafeta_2017_23.-24.9.2017

jinak, 28. října budou ve Sloupu v Čechách a v Krompachu odhaleny busty Presidenta Osvoboditele. Myslím, že jde o dobrý počin. O počin s vazbou na historii a finanční stráž.
Jsem zvědav, jak to bude vypadat a doufám, že se vše povede :-)

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Tak jsem zvědav na historické souvislosti Krompachu a Sloupu s TGM. Pokud vím, nikdy tam nebyl.
Že by německá národnost Therese Kropaczek? Podsouvaný otec Franc Josef LL tady byl, ale ve Svoru. byla to velká sláva :o)))

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Tak už to vím. Ochránci hranic bustu TGM ukradli. Včera zas ukradli státní vyznamenání herci Skopečkovi. Vítejte v Čechách, tam všeci kradnů, podle toho jsme taky volili.

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

včerejší znovuodhalení busty Presidenta Osvoboditele v Krompachu bylo myslím velmi důstojné i milé:
http://mbbb.sweb.cz/IMG_1074.jpg

Zpěv písně Ach synku, synku a státní hymny všemi zúčastněnými, to se dnes již málo vidí, resp. slyší :-)

Akci ve Sloupu jsem nestihl, neb jsem se účastnil oslavy 28. října v Mladé Boleslavi (bylo to tragické :-( doufám, že v Lípě to bylo lepši)

K pomníku TGM v Krompachu jsem před lety publikoval článek v Bezdězu, pro zájemce zde:
http://mbbb.sweb.cz/sazba_sbornik.pdf

A pro růženína: Waltře, nedělej ze sebe ještě většího osla, prosím

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Vážený pane Beneši, jsem slušný člověk a proto s Vámi nebudu soutěžit v urážkách, k tomu se nesnížím.
Těžko mohu znát nějaké souvislosti TGM se Sloupem a Krompachem. První bližší jsem se dozvěděl z idnes
v článku
První ukradli, druhá skončila v žumpě
Sám píšete, že Finanční stáž a SNB v době, kdy došlo ke krádeži, sloužila společně. Škoda, že tomu Masarykovi děti nezabránili.
Taky píšete o Cvikovském pomníku Stalinovi. Na Krompachu prý poslední, ve Cvikově se traduje, že zase první. Někde mám fotku otce jak kouká na sochaře Komárka, jak plácá sochu Stalina z hlíny. Ten stůl, na kterém to dělal dokonce vlastním.
Jinak ty sochy, to je vždy otázka doby, kdy se předvádí, kdo těm ostatním ukáže. Vezměte tu sochu v NB. Josef II. osvícený panovník šel k zemi před zraky obyvatel. Nejen tam. Pak zase nacisti ničili české symboly a nakonec jsme sami kradli sochy, házeli je do septiku. Ve Cvikově v r. 1968 Stalina strhli a odtáhli na skládku..Byl nahrazen Rudoarmějcem a bustou K. Kreibicha. Ty zase byly strženy po r. 1989. Nebyl to Váš člen?

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

ještě přidám pro zpříjemnění neděle fotku zdařilého pomníku ze Sloupu:
http://mbbb.sweb.cz/TGM_ve_Sloupu_definitivne_hotovo.JPG

Je dobře, že se obnovují takovéhle pomníky, neboť dnes je bohužel historie jednak překrucována a jednak zapomínána.
Když jdu přes Krompach či Sloup, vždy se u těhle pomníčků starých časů rád zastavím.

Řekl bych, že Krompach se vůbec příjemně rozvíjí. Obnovená "náves" i s pamětním kamenem na osvobození (kdo o něm před pár lety v té buši vůbec věděl...) je moc fajn, jen to torzo vyhořelé hospody je děsivé. Je to velký vřed přímo v srdci příjemné obce. Je to škoda, škoda o to víc, že busta TGM nemohla být umístěna na původní místo, po lípy. A kdo dnes ví, že jsou to lípy svobody.
A jestli dopadne to, co říkal pan starosta, že se příští rok parkově opraví okolí nově odhaleného pomníku TGM, tak to bude ta ona pověstná třešnička.

hezkou neděli :-)

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Je téměř poledne, čtvrtek 22. září 1938. V pohraničí republiky to vře. Němečtí teroristé napadají československé celnice, oddělení finanční stráže, četnické stanice, pošty a nádraží. Rozpoutali v našem pohraničí skutečný teror. Před celním úřadem v Horní Světlé v Lužických horách stojí dozorce finanční stráže Václav Landa. Uvědomuje si vážnost situace. Od blízkého Varnsdorfu se ozývá střelba a výbuchy. Blíže se doba oběda. Na ten ale není ani pomyšlení. Landa se otočí na přicházejícího kolegu dozorce Bohouše Kobra. „Dnes se tu něco semele, cítím to“. Spolu se správcem celního úřadu vrchním respicientem Vlastimilem Veselým se dnes na hranici necítí dobře. Hluk venku sílí. Veselý se dívá z okna celnice. Z Waltersdorfu přitáhl k budově úřadu dav ozbrojených ordnerů. Výhružky a křik. Neustále přichází další a další ozbrojení teroristé. Bušení na dveře. Výstřely. Nadávky a zase výhružky. Běsnění Němců dosahuje vrcholu.

Celní úřad obsadili němečtí teroristé bez boje a do večera ho zdemolovali i pokáleli. Českoslovenští finančníci ustoupili ohromné přesile. Ale jen dočasně. Šéf inspektorátu v Dolní Světlé, inspektor Antonín Alinče, velitel 4. roty libereckého praporu SOS, neměl z hlášení svých podřízených radost. „Tak už i tady. I u nás se Němci předvádějí“, honilo se mu hlavou. „No nic pánové, celnici dobýt zpět! V noci tam vyrazíme. My, příslušníci Stráže obrany státu z Dolní Světlé!“ Cítil, jak se mu po těch slovech ulevilo. „Je konec ústupkům. Je konec ponižování. Nebo, je to teprve začátek?“ „Dle rozkazu“, vyhrkl rychle vrchní respicient Bohumil Šetka, správce oddělení v Dolní Světlé a inspektorův zástupce. I on byl za tento rozkaz rád. „Už bylo na čase zjednat pořádek“, pomyslel si. Znal řádění nacistů velmi dobře ze svého předchozího působení v Božím Daru.

Pozdě v noci 22. září nařídil četař Jan Rejchrt postup nahoru směrem k celnici. „Teď jim ukážeme, že se umíme bránit, že umíme bojovat a že si republiku uhájíme“, pomyslel si. Když v tom se ve směru od celnice ozvalo. "Halt, wer da?" Četař dal okamžitě smluvený pokyn Bohoušovi Kobrovi, který nezaváhal a směrem odkud se ozval hlas, hodil připravený ruční granát. To se již rozštěkal německý kulomet umístěný v okně našeho celního úřadu. A přidávaly se další. „Jen počkejte skopčáci“, myslel si dozorce Ervín Wawreczka, ležící vlevo od Bohouše a pálící ze své opakovačky jednu ránu za druhou. „Chce to víc přitopit“, procedil přes zaťaté zuby Václav Landa, ležící ještě dále vlevo od Ervína a odjišťoval další granáty. Jeden z granátů podával i desátníku Bohouši Hynkovi, učiteli ze Cvikova, který ležel vedle něj. „Pane učiteli, ten je pro Vás.“

Po asi hodinové bitvě se celní úřad nalézal opět v československých rukou a byl zde znovu nastolen právní řád Československé republiky. Při boji zahynuli dva z místních nacistů a dle zpráv informátorů byli na straně teroristů další ranění. Z příslušníků finanční stráže byli dva lehce zraněni.

A pak přišel Mnichov. Vrchní respicient Bohumil Šetka protokolárně předal starostovi obce Dolní Světlá Raimundu Glichovi budovu finanční stráže a též byty příslušníků sboru. Blížila se půlnoc, za chvíli začne nový den. Neděle 2. října 1938. Příslušníci Stráže obrany státu se shromáždili před budovou oddělení. Nikdo nemluvil. Až Bohumil Šetka rázně zavelel „Nástup!“ a pak již jen „Odchod!“. Obránci staletých českých hranic odešli i z Dolní Světlé. S pocity méněcennosti a na rozkaz. Pochodovali tmavou studenou říjnovou nocí do Cvikova. Věřili však, že se jednou na naše svaté hranice vrátí. A ta chvíle nastala. Nastala po osmdesáti dlouhých měsících. Na kalendářích se psal květen roku 1945.

Přijďte i Vy 29. září 2018 vzpomenout na tu dobu.

https://www.csol-mb.net/files/invitations/pozvanka_svetla__2018.pdf

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Text spisovatele a ředitele nakladatelství Academia Jiřího Padevěta.Jako vždy text sevřený, výstižný-přesně si při jeho čtení jako ve filmu představujete tu atmosféru. Další osudová osmička...

Hostinský nalil kořalku do sedmi sklenek, po kterých vzápětí sáhlo sedm rukou. Šest pravaček a jedna levá. Tesař Havlík si v tu chvíli vzpomněl, jak se Karlovi jako kluci smáli, že je levák. Karel pak na nějaký čas ze vsi zmizel, aby se jednoho dne vrátil jako učitel. Teď si s nimi přiťuknul levou rukou a možná si v tu chvíli taky vzpomněl, jak se mu smáli. Naproti němu stál Ludvík, nejbohatší sedlák široko daleko. Zdědil grunt, když jeho tátu kopla kobyla do hlavy a máma za měsíc umřela žalem. I když mu nebylo ani třicet, dokázal během pár let grunt zvelebit tak, že některým lidem ze vsi vytékala závist z uší. Přikoupil pole a kus lesa. Pavel, který stál vedle něho a kořalku si poslal do krku jako první, když sklenka zmizela v jeho obrovské ruce, pro něj v tom lese kácel stromy a prořezával větve. Účetní Bedřich pro Ludvíka pracoval také, krasopisně vyplňoval výkazy a úředníci berního úřadu neměli nikdy námitek. Byl z nich nejdrobnější, i kořalku si nechal na několik srknutí, jako by se bál, že ho špiritus sežehne. Vedle Bedřicha stál Josef, který upíjel taky pomalu. Ohně kořalky se sice nebál, ale chtěl, aby mu chvíli vydržela. Když náhodou sehnal nějaké peníze, koupil si od hostinského párek a housku a jedl obojí tak rozvážně a dlouho, až do policejní hodiny. Když peníze neměl, dostal sklenici vody, nebo mu někdo koupil pivo a Josef seděl v putyce a poslouchal řeči. Ludvík mu několikrát nabízel práci, ale Josef nechtěl. Chtěl sedět a zapisovat si do malého notýsku, jak by měl vypadat svět. Hostinský nalil ještě jednou a rituál se v podstatě stejně opakoval. Pak si všichni podali ruce a hostinský hodil přes pípu utěrku. Zamkl za nimi a šel si zabalit vojenský kufr. Nikdo z chlapů to neměl domů daleko, sejdou se za dvě hodiny za lesem na nádraží.

Čechy, 23. září 1938 večer

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce , konec traumatu

Včera dávali k "Mnichovské zradě" zajímavý pořad. Ona to vlastně zrada nebyla, jak vyplynulo z podaných faktů - výklad spojeneckých smluv a hlavně doložená činnost presidenta Beneše v té době ( dopis s nabídkou Mnichovské smlouvy z archivu E. Beneše).
Někdo by řekl vlastizrada presidenta. Nabídka odstoupení území bez schválení parlamentu a vedení národa za nos. Omyl. Zrada byla na straně Nečase, neb ten dokument nezničil. Byli bychom voděni za nos i nadále.
Ale naši historici a politici mají již náhradu za "Mnichovskou zradu západních spojenců". Dozvěděli jsme se, že to bylo "Největší diplomatické vítězství presidenta Osvoboditele".

Takže žádné trauma a kompleksy již nemusíme mít. I když se možná najdou jedinci, kteří budou mít trauma nové.

P.S. Zajímavé byly postřehy pamětníků o stejné nenávisti k Čechům jako v Sudetech. Na Slovensku. A ochotě zvednout zbraň.Či ostavu opevnění.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/218452801240028/

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

je to marný .... President Osvoboditel dosáhl svého největšího diplomatického úspěchu asi jako posmrtný ... je to marný...

A ke zbytku předešlého příspěvku snad jen, že je celkově přitažený ke straně, asi osobní či osobnostní problém...

A na konec pro informaci, že v tisku je další zajímavá kniha :-)
http://mbbb.sweb.cz/obálka_mensi.jpg
Tentokrát ale z oblasti Krušných hor.

hezké odpolko!

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Aha, to zas byl "Budovatel", Který vybudoval a zasloužil se o stát. Akorát nikdo neví z jakého období. Asi ten, kdy místo vyhlášení voleb jmenoval K. Gottwalda předsedou vlády. Omluvou snad je několik předcházejících mozkových příhod. Tady je zase varovná paralela s Milošem. Zdravotní stav.

Ano máte pravdu. Je to pro mne problém. Když největší představitel obelhává svůj vlastní národ. Někomu to nevadí. Mně ano.
Možná se ztotožňuji se slovy J. Nečase, který poté, co byl E. Benešem dvakrát přesvědčován, aby presidentův návrh Mnichovské dohody vydával za svoji soukromou iniciativu nebyl jmenován v r. 1943 budoucím ministrem sociálních věcí a dostal infarkt.
"Vzhledem k tomu, že president Beneš řídil naši zahraniční politiku po dvacet let a také vzhledem k naší slepé důvěře v jeho vedení věřili jsme, že nejlépe zná prostředky k odvrácení katastrofy (když náš soused byl zločinec) pokládal jsem za svou povinnost splnit jeho instrukce.
Později, když jsem byl ve Francii a na všech stranách slyšel a stále četl poznámky, týkající se Mnichova, cítil jsem to vždy jako dýku v srdci."

mbb...tohle jsou přesně ta vyjádření, která posilují euroskepticismus...A ve dnech Mnichova má tohle hloupé vyjádření i další rozměr.
Jen by mne zajímalo, co si asi tak mysleli představitelé GB a F, když vyhověli Čechům, podle instrukcí, připravili Mnichovskou dohodu a následně byli za to označeni za zrádce.

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Kousek od silnice na bunkru na Nové Huti vlaje opět nová čs. vlaječka. A v Dolním Podluží také vzpomínají, památník v obci má pietní výzdobu. Dne 22.září 1938 zde henleinovci v rámci bojů o Šluknovský výběžek zavraždili v obci 2 příslušníky finanční stráže. U dálost připomíná památník odhalený v září 1945 v podobě československého hraničního orientačního sloupu se znakem lva a pamětní deskou.

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

pro zahradnika: pomník v Dolním Podluží je velmi elegantní. Kdysi jsem o jeho výstavbě napsal článek do sborníku Bezděz:
http://mbbb.sweb.cz/benes.pdf
Při přepadu SOSáků ustupujících z obsazeného Varnsdorfu tady byli dva zabiti a jeden těžce zraněn. Zabit při přestřelce byl i jeden sudetoněmecký terorista. Na výstavě v Rumburku je tomuto případu věnován jeden celý panel.

pro moldavita: jen doporučení - nepište sem již vaše výklady historie, shazujete se totiž před obecenstvem čím dál tím víc, jde prakticky již jen o propagandu, nemající s reálným stavem věcí nic moc společného

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Aha, tak podle mbb naši historici lžou a jejich důkazy podložené informace jsou propagandou. Velice zajímavé.
Jak vypadá reálný stav věcí?
Nejprve připomenu zákon 198/93 sb....Komunistický režim...
- popravoval, vraždil je a žalářoval je ve věznicích a táborech nucených prací, při vyšetřování a v době žalářování vůči nim používal brutální metody včetně fyzického a psychického mučení a vystavování nelidským útrapám,
- zbavoval je svévolně majetku a porušoval jejich vlastnická práva,
- znemožňoval jim výkon zaměstnání, povolání nebo funkce a dosažení vyššího nebo odborného vzdělání,
- zabraňoval jim svobodně vycestovat do zahraničí či vrátit se svobodně zpět,

Za spáchané zločiny a další skutečnosti, uvedené v odstavci 1 jsou plně spoluodpovědni ti, kteří komunistický režim prosazovali jako funkcionáři, organizátoři a podněcovatelé v politické i ideologické oblasti.

A proč to sem dávám? Spolupracovníci ČSOL z KČP uspořádali taky vzpomínkovou akci na obránce hranic, v Heřmanicích. Nic proti tomu. Kdyby přitom nemávali fanglí s vyobrazením a jménem člověka plně odpovědného za zločiny komunismu, generála Šádka. To je skutečný popis stavu věcí, jak se můžete přesvědčit na FB profilu místopředsedy KČP a kandidáta (bývalého?) RV ČSOL Z.Cincibuse

Historie psaná současností.
Omezování svobodně vyjadřovaných názorů bylo také znakem totalit. Jejich představitelé měli taky patent na výklad historie.

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Mám dotaz pro pana mbbb : Co myslíte , nejsme už znova v protektorátu ? V letáku Kauflandu čtu :
POCTIVÁ MORAVSKÁ Salám Gurmán ...

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Již mírně inteligentně podprůměrné dítko by poznalo v souvislosti s ostatními inzerovanými salámy, že se jedná o firmu
http://www.poctivamoravska.cz/
a její výrobek
Jen dokládáte, jak jsou zde mnozí zblblí 70. letou masírkou komunistů. Za vším hledej Němce. To je ten výsledek kompleksů .

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Dnes jsem v rámci cyklovýletu uctil památku hrdinných obránců hranic v Horní Světlé a díky materiálům, jež shromáždil a publikoval pan Jaroslav Beneš, jsem si mohl připomenout dramatické události z doby před 80 lety. Jsem hrdý na to, že se Aktivit mohl podílet na tomto krásném a pečilvě udržovaném památníku zhotovením hraničního sloupu. Škoda, že není možné sem umístit fotku.

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Dobrý den pane Válku,

děkuji Vám za Vaše milá slova. Škoda, že jsme se na místě nepotkali v sobotu, už jsme se dlouho neviděli.

Odkazy na fotografie a zprávy z víkendu přikládám níže.

- setkání a vzpomínka u pomníku ve Světlé.
https://www.csol-mb.net/clanky/63

- přednáška v Krompachu:
https://www.csol-mb.net/clanky/62

- odhalení repliky hraničního sloupu v Severní:
https://www.csol-mb.net/clanky/61

Chybí již jen zprávička o přednášce v rumburském museu :-)

hezké odpolko

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Tak akce se vydařila, pěkné počasí. Hezká foto.

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Příjemné pondělní odpoledne vážení přátelé,

rok se s rokem sešel a je před námi opět vzpomínka ve Světlé. Letos bude mít tradiční průběh. V 10 hodin se společně vydáme na vrchol Luže a ve 14 hodin pak proběhne setkání u pomníku.
Všichni jste srdečně zváni, další podrobnosti vč. pozvánky jsou např. zde:
http://www.luzicke-hory.cz/dokumenty/HorniSvetla_info2019.pdf

Součástí vzpomínkové akce bude i křest katalogu z výstav o finanční stráži, které naše jednota uskutečnila v minulých letech v České Lípě, Cvikově a Rumburku. Katalog, stejně jako přechozí výstavy, mapuje historii finanční stráže v Lužických horách a Šluknovském výběžku v celé době její existence, tedy v letech 1843 až 1949. Katalog je bohatě doplněn fotografiemi a ukázkami stejnokrojů. Jedná se o jistě zajímavou publikaci, jak pro zájemce o místní regionální historii, tak i pro zájemce o komplexní historii sboru finanční stráže.

Přijďte i Vy v sobotu 21. září pod horu Luž, na společný výlet na nejvyšší horu Lužických hor i na vzpomínkový akt.

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Příjemné sobotní ráno přátelé,

již příští sobotu proběhne v Horní Světlé vzpomínka na finanční stráž a Stráž obrany státu. V 10 hodin se bude konat tradiční společný výstup na Luž, ve 14 hodin pak vzpomínkový akt u pomníku na hraničním přechodu Dolní Světlá-Waltersdorf.
Přijďte i vy, jste srdečně zváni :-)

Videopozvánka: https://www.youtube.com/watch?v=uZ0maZcAMT0

Současně bude mít na akci i křest nová knížka, katalog, mapaující vývoj finanční stráže od roku 1843 do roku 1949 ve Šluknovském výběžku a Lužických horách, informace k němu například na tomto krátkém videu:
https://www.youtube.com/watch?v=Xbmu_wwAPpI

Krásnou sobotu a na shledanou za týden pod Luží :-)

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Dnes 30.9.2019 je tomu již 81 let, kdy nás naši spojenci v Mnichově zradili a ponechali napospas Německu podepsáním Mnichovské zrady.

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Jedno hodně smutné výročí...82 let od Mnichovské zrady, kdy nás západní demokracie zradily a nakrátko se stali spojenci nacistů. Velmi nakrátko. Kdo si ještě vůbec vzpomene...?

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Ale vzpomene, nebojte. Jenom to třeba nejsou takoví ti halasní vlastenci, kteří v rodném jazyce nezvládnou shodu podmětu s přísudkem,což je látka vyučovaná od 4. třídy ZŠ. Přeji hezký den!

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Děkuji za upozornění. Chybička se vloudí.

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Je možnost opravy. Za takové hrubky by nás pan řídící Holický ve venkovské jednotřídce,kam jsem chodila na první stupeň ( zvládl sám 1-4. třídu), vykrákal za vlasy. Vím,že se chybička vloudí, ale stále častěji, když něco čtu plamenně vlasteneckého zjišťuji, jak ta rodná řeč čím dál, tím víc dostává od některých "vlastenců" na zadnici. Jinak-Mnichov se za dob,kdy jsem chodila na gympl, probíral a často připomínal. Ale připomenout pakt Molotov a Ribbentrop a obsazení a porcování Polska Německem a jeho spojencem Sovětským svazem, to se nesmělo. Nebo jenom jednou a pak šlus! Hezký den!

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Mimochodem: hejtman našeho kraje si vzpomněl. Stačí sledovat jeho sociální sítě.

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

...ale no jo porád!

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Hlavně, že vlaje čs vlaječka na bunkru v Nové Huti.

Nahoru