Knihovna v prosinci

Verze pro tisk |

Hned v sobotu 1. prosince uvítáme v knihovně pěknou kupu strašidel, protože na tradiční Den pro dětskou knihu jsme připravili program, jehož společným tématem budou českolipské pověsti.

A to znamená, že chybět nebude bílá paní, čerti na Bezdězu, čaroděj Albert ze Sosnové, loupežník z Ralska, skřítek z Lemberka a další známá místa našeho okolí tajemstvím a pověstmi opředená. Kromě dětí se jistě pobaví i jejich dospělý doprovod - kromě úkolů budou moci hádat, která knihovnice je ukrytá pod plachetkou, kdo si hraje na loupežníka, které jindy solidní kolegyně představují čerty, myši nebo psa!

Další program v knihovně bude především vánočně laděný, ať to budou pravidelná čtení pro děti, dílna pro maminky s dětmi nebo přednáška o tradičních nebo zapomenutých vánočních zvycích. Přejeme krásný advetní čas.

Sobota 1. prosince 2012 9,00 – 12,00
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU  aneb STRAŠIDLA V KNIHOVNĚ
Zábavné dopoledne na motivy pověstí z Českolipska.
Soutěže, hry, prodej dětských knih za výhodné ceny.
Nám.T.G.Masaryka

Úterý 4. prosince  2012 od 17,00 hod    
ZEMĚMI BLÍZKÉHO VÝCHODU II - LIBANON
Malou zemi s dávnou historií a bohatstvím přírodních krás  
představí prostřednictvím vyprávění a vlastního filmového zpracování Jan Pipal
čítárna městské knihovny    

Úterý 11. prosince  2012 od 17,00 hod    
VÁNOCE V MINULÝCH STOLETÍCH V ČESKÝCH ZEMÍCH
Poetikou vánočních zvyků a tradic vás provede etnografka Mgr. Jitka Cidlinová
čítárna městské knihovny        

Čtvrtek 13.prosince  2012 od 9,30 hod
ČEKÁNÍ NA VÁNOCE – výtvarná dílna
dopoledne pro maminky s dětmi
pobočka Špičák, ul. Červeného kříže

každý čtvrtek od 16,00
ČTENÍ PŘI LAMPIČCE…
Nemáte čas číst dětem nahlas? Budeme to dělat za vás!
Předčítání pohádek a příběhů, pro klídek a pohodu!
Oddělení dětské literatury, nám.T.G.Masaryka

3. – 21. prosince  2012
DROBNOSTI  PRO  RADOST A POTĚŠENÍ
Prodejní výstava netradičních obrázků a obrazů  Pavly Koníkové
Minigalerie v chodbě    

 

Nahoru