Knihy regionu

Verze pro tisk |

Ivan Rous, autor knižní novinky, kterou představujeme, je dokumentátorem a PR pracovníkem  Severočeského muzea v Liberci. Dějinám průmyslu a technickým památkám na Liberecku se velmi intenzivně věnuje a českolipská veřejnost měla možnost seznámit se s jeho precizní znalostí regionu z hlediska dané tématiky hned několikrát v rámci pravidelných přednášek v městské knihovně.


V roce 2009 vydal Ivan Rous knihu Liberecké podzemí, která představuje přehledně zpracované informace o podzemních prostorách na území Liberce, ať už se jedná o moderní stavby, nebo o památky z nejstarších dob městského osídlení.
Letošní novinka Ivana Rouse uvedená na trh pod názvem Tábory a válečná výroba představuje souhrn aktuálních, v mnoha případech dosud nezveřejněných poznatků o koncentračních, zajateckých, pracovních a dalších internačních táborech na území Liberecka, Jablonecka, Frýdlantska a přilehlých oblastí v Německu a Polsku. Autor vychází z mnohaletého studia archivních materiálů, ale i rozhovorů s pamětníky a podrobného průzkumu popisovaných lokalit. Svou knihu doplňuje o související problematiku poválečných odsunových středisek. Kniha je bohatá na doprovodný materiál, je vybavená plány objektů a dobovými i současnými fotografiemi.
Knihu si můžete zapůjčit v oddělení naučné literatury Městské knihovny v České Lípě.

Rous, Ivan. Tábory a válečná výroba.  
[text a fotografie] Ivan Rous.  
Liberec : Kalendář Liberecka, 2012. 269 s.
 

Nahoru