Městská knihovna v březnu

Verze pro tisk |

První jarní měsíc je spojován kromě jiného s literaturou, čtením, knihou. Od „Března - měsíce knihy“ jsme si na chvíli odskočili k „Březnu – měsíci internetu“ (to bylo v obdobích, kdy se teprve internet prokousával do našich kanceláří, domácností, životů… pamatujete?), abychom se opět a pokorně vrátili k literatuře a četbě především.

Prostřednictvím kampaně „Březen – měsíc čtenářů“, kterou vyhlašuje již poněkolikáté Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, usilujeme o posílení společenského významu a prestiže četby a  o propagaci činnosti a služeb knihoven. Už poněkolikáté budeme vyhlašovat Čtenáře roku, široké veřejnosti je určena tematická vědomostní soutěž a samozřejmě speciální program – literárně hudební podvečer. Letošní titul Čtenář roku bude udělen dětskému čtenáři -  kdo to bude, to ale ještě tajíme a vše praskne až 11. března, kdy bude slavnostně vyhlášen spisovatelkou pro děti a mládež Ivonou Březinovou. Každopádně hodně čte, hodně chodí do knihovny a my si toho moc vážíme. Vědomostní soutěž v zábavném tónu budete moci okusit prostřednictvím našeho webu, na našem facebookovém profilu nebo v tištěné podobě v samotné knihovně. Samozřejmě se soutěží o ceny, které obdrží 10 správných luštitelů, mimo jiné to bude roční registrace do knihovny zdarma...Sledujte nás! Kromě "BMČ" ale přinášíme další várku akcí, na kterou srdečně zveme.

Úterý 5. března  2013 od 17,00 hod    
MAGICKÉ OSTROVY INDONÉSIE - BALI
Zemi ostrovů, přírodních krás a neobyčejné rozmanitosti
představí prostřednictvím vyprávění a vlastního filmového zpracování Jan Pipal
čítárna městské knihovny

Pondělí  11. března  2013 od 15,00
ČTENÁŘ ROKU
Slavnostní vyhlášení ceny Dětský Čtenář roku za účasti spisovatelky Ivony Březinové
Oddělení dětské literatury, nám. T. G. Masaryka

Úterý 12. března  2013 od 17,00 hod    
TOULKY LUŽICKÝMI HORAMI
Marek Řeháček, autor řady vlastivědných publikací a  průvodců po krajích našeho regionu, představí spolu s fotografem Janem Pikousem svou bohatou  lužicko-horskou tvorbu i své  nejbližší autorské projekty. čítárna městské knihovny    
    
Středa 13. března  2013 od 16,00
KOUZELNÉ  NÁPADY- dílna pro malé i velké
Plstění
Oddělení dětské literatury, nám.T.G.Masaryka

Úterý 19. března  2013 od 17,00 hod    
BIBLICKÁ ZASTAVENÍ L. – FAUNA V BIBLI
Kromě běžného výskytu a užití zvířat v biblických dobách je biblická fauna často nositelem symbolického významu. Jakého?
Přiblíží THMgr. Michal Krchňák
čítárna městské knihovny    

Úterý 26. března  2013 od 17,00 hod    
PRAMENY RADOSTI
Regina Krchňáková a Vladislav Pech a jejich zastavení nad knihami, které nás stále oslovují.
Poetický  literárně hudební podvečer
čítárna městské knihovny    

Čtvrtek 21. března  2013 od 9,30 hod
HRAVÉ  DOPOLEDNE  PRO  DĚTI  I RODIČE
pohádky, dílničky,
pobočka Špičák, ul. Červeného kříže

každý čtvrtek od 16,00
ČTENÍ PŘI LAMPIČCE…
Nemáte čas číst dětem nahlas? Budeme to dělat za vás!
Předčítání pohádek a příběhů, pro klídek a pohodu!
Oddělení dětské literatury, nám.T.G.Masaryka

ČENOBÍLÉ VARIACE.
Fotografie Simony Bůžkové
Minigalerie v chodbě    

Každé úterý od 10,00 hod                
CVIČÍME V KAŽDÉM VĚKU
cvičení s hudbou a v sedě (!) pro každého,
pobočka Špičák, ul. Červeného kříže (zdarma)
 

Nahoru