Městská knihovna v říjnu

Verze pro tisk |

Snad nejzajímavějším dnem letošního roku v knihovně bylo pondělí 27. srpna :  knihovnu na náměstí T.G.Masaryka využilo 1106 uživatelů, kteří si vypůjčili téměř 4 000 knih! Kolik jich toho dne čtenáři vrátili náš systém nesleduje, ale lze předpokládat, že to bylo obdobné číslo. No, byl to slušný přesun „materiálu"... a pak že práce v knihovně je lehká!


V knihovně to opravdu není a nebude snadné – připravili jsme totiž nové služby a ty rozhodně nám klídek zrovna nepřinesou.
Konečně jsme i naši pobočku  v ulici Jižní na sídlišti Holý vrch propojili s hlavní budovou knihovny i ostatními pobočkami. V České Lípě byla vytvořena kompletní knihovní síť, veškerý knihovní fond českolipské městské knihovny je k vystaven na webu knihovny v on-line katalogu a uživatelé mají kompletní přehled o tom, kde je požadovaná kniha k dispozici apod.  To je ale jen kousek z nové nabídky… Služba, kterou právě rozjíždíme a kterou chceme ohromit naše uživatele není mezi knihovnami zrovna běžná, ale rozhodli jsme se, že to zkusíme, protože nám na spokojenosti našich čtenářů moc záleží. Od pondělí 1. října 2012 si  naši čtenáři mohou půjčovat kdekoliv, vracet knihy kdekoliv, provádět rezervace kdekoliv, samozřejmě i platit upomínky kdekoliv v našich zařízeních. Vypadá to jednoduše, ale ve skutečnosti tady rozjedeme obrovský knižní kolotoč, protože namísto čtenářů budeme knihy na svá přesná místa vracet my sami! Nebude to vůbec jednoduché, ale službu knihovny vnímáme jako příjemný servis pro obohacení a uspokojení vzdělávacích, kulturních i relaxačních potřeb široké veřejnosti, tedy proto. Tak snad to zvládneme. A termín je také symbolický – 1. října začíná tradiční TÝDEN KNIHOVEN, letos se společným mottem ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ!  Tak hodně zdraví!

1. -  7.10.  ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ!  -  TÝDEN  KNIHOVEN  2012
Středa 3. října  2011 od 17,00 hod
BIBLIOHELP – LÉČBA KNIHOU
Posezení nad knihami, které nás potěšily, vyléčily, ozdravují. Prezentace vybraných knižních titulů, které mohou být inspirací, povzbuzením i poučením.
čítárna městské knihovny

Čtvrtek 4. října  2012 od 16,00 hod
POLÁMAL SE MRAVENEČEK, VÍ TO CELÁ KNIHOVNA!
Zábavná dílna pro děti…
Oddělení dětské literatury

ZDRAVÉ HÁDÁNÍ NUDU ZAHÁNÍ!
Soutěž  pro zdravou mysl a dobrou náladu.

Úterý 2. října  2012 od 17,00 hod                                  
JAROSLAV VRCHLICKÝ – bohatství a všestrannost díla krále českých básníků                         
Při příležitosti 100. výročí úmrtí přednáší PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D.                                                      z Ústavu pro českou literaturu AV ČR.
čítárna městské knihovny
                                                    

Úterý 9. října 2012 od 17,00 hod    
VZÁCNÉ HOUBY ČESKOLIPSKA
přiblíží mykolog JOSEF SLAVÍČEK, člen České mykologické společnosti a člen České vědecké společnosti pro mykologii.
čítárna městské knihovny
                         
Úterý 16. října 2012 od 17,00 hod    
ZEMĚMI BLÍZKÉHO VÝCHODU - SÝRIE
Zemi s dávnou historií, množstvím kulturních památek,
dnes bohužel zmítanou násilím a těžkými boji představí prostřednictvím
vyprávění a vlastního filmového zpracování Jan Pipal
čítárna městské knihovny

Čtvrtek 25.října  2012 od 9,30 hod
CO PŘINÁŠÍ PODZIM
dopoledne pro maminky s dětmi
pobočka Špičák, ul. Červeného kříže

Úterý 30. října 2012 od 17,00 hod    
STAROVĚKÝ EGYPT MEZI ALEXANDREM VELIKÝM A KLEOPATROU
Ing. Luděk Wellner, účastník prací českého egyptologického ústavu na egyptských vykopávkách, autor románů se staroegyptskou tématikou se bude věnovat jedné z významných epoch dějin starověkého Egypta. Promítání fotografií staroegyptských památek i  dokumentů včetně fotografií vykopávek z lokality českého egyptologického ústavu.     
 
každý čtvrtek od 16,00
PŘEČTI  MI  JEŠTĚ  KOUSEK…
Nemáte čas číst dětem nahlas? Budeme to dělat za vás!
Předčítání pohádek a příběhů, pro klídek a pohodu!
Oddělení dětské literatury, nám.T.G.Masaryka

VÝSTAVA JAROSLAV VRCHLICKÝ 1853 – 1912                               
Výstava ke 160.výročí  narození a 100. výročí úmrtí J. Vrchlického,     
Připravil  Ústav pro českou literaturu AV ČR  ve spolupráci  
s Literárním  archivem  Památníku národního písemnictví.

 

Nahoru