Knihy regionu

Verze pro tisk |

V čítárně a naučném oddělení Městské knihovny Česká Lípa si můžete zapůjčit další regionální novinky, které se zabývají minulostí našeho města.

Na stránkách knihy „Co odvál čas“ autora Ladislava Smejkala si můžete prohlédnout dobové fotografie pořízené v různých částech našeho města v letech 1893-1898. Podobně jako předešlé knihy stejného autora „Českou Lípou krok za krokem“ a „Stará Česká Lípa v dobových fotografiích“ jsou fotografie v knize doprovázeny textem, který přibližuje historický místopis a události na fotografiích zpodobněné.

 

František Žitný je podepsán pod knihou s názvem, „Sokolská“. Díky této knize máte možnost se seznámit s poměrně nedávnou historií jedné českolipské ulice, s jejími obyvateli, které možná také znáte, a příběhy, které se v ní skutečně staly. Nejedná se o odbornou publikaci, ale vzpomínky pamětníka na padesátá a šedesátá léta 20. století prožitá v České Lípě. Kniha je doplněná fotografiemi a pohlednicemi ze soukromých archívů.

Smejkal, Ladislav, 1946-. Co odvál čas : Česká Lípa v letech 1893-1898. Ladislav Smejkal. Vyd. 1. Česká Lípa : Město Česká Lípa, 2013. 95 s.Přehled obrázků v němčině. ISBN 978-80-260-5290-6.

Žitný, Franta. Sokolská : naše ulice : město Česká Lípa. Franta Žitný. Vyd. 1. Česká Lípa : Evžen Skála, 2013. 158 s. ISBN 978-80-260-5241-8.

Nahoru