Nové knihy regionu

Verze pro tisk |

Městská knihovna představuje další dva tituly s návazností na náš region.

 

 

Knížku, která se může se stát průvodcem při jarních procházkách městem, vydal na začátku letošního roku Vlastivědný spolek Českolipska. Autoři Jaroslav a Michal Panáčkovi se v knize s názvem „Historismus a secese v České Lípě“ věnují architektuře a historii obytných vil, veřejných i průmyslových budov na přelomu 19. a 20. století. Medailony jednotlivých staveb doprovázejí barevné fotografie a stavební plány.
Knihu si můžete zapůjčit v naučném oddělení a čítárně Městské knihovny Česká Lípa.

Panáček, Jaroslav, 1948-. Historismus a secese v České Lípě : (1880-1910).  Jaroslav Panáček, Michal Panáček. 1. vyd. Česká Lípa : Vlastivědný spolek Českolipska, 2014. 51 s. : .

 

Pokud Vás zajímá jak vypadal život v České Lípě před 2.světovou válkou, přečtěte si knihu „Život si nikdo nevybere“ rodáka z České Lípy Bruna Schreibera, který zde prožil dětství. Autobiografická kniha nám dává nahlédnout do života člověka pocházejícího z položidovské rodiny v průběhu druhé světové války, pobytu v Terezíně i době poválečného komunistického Československa i jeho následného odchodu do švýcarského exilu. Zajímavostí, která tak zcela s obsahem knihy nesouvisí, ale osobnost autora podtrhuje, je skutečnost, že Bruno Schreiber v roce 2005 věnoval sušickému Muzeu Šumavy svou rozsáhlou a velmi cennou sbírku skla, ktrerou budoval od roku 1980, a kterou stále doplňuje.
Knihu si můžete zapůjčit v oddělení beletrie a čítárně Městské knihovny Česká Lípa.

Schreiber, Bruno, 1930-. Život si nikdo nevybere.  Bruno Schreiber ; [z německého rukopisu ... přeložila Yanna Demantová]. Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 173 s. : .

 

alt
alt
Nahoru