V Novém Boru bude beseda se ženou, jejíž matka přežila Ležáky

Verze pro tisk |

Novoborské Knihkupectví Šeps srdečně zve na besedu o knize Osud jménem Ležáky, která se uskuteční ve středu 31. května od 18:00 hodin ve Sklářském klubu Ajeto v Novém Boru. Knihu, která byla letos v užší nominaci na Magnesii literu za Nakladatelský počin, představí její vydavatelka a autorka v jedné osobě, paní Jarmila Doležalová, jejíž maminka jako jedna z mála přežila vyhlazení obce nacisty, protože byla shledána vhodnou k adopci. 

Pro bližší představu uvádíme popis z webu věnovanému knize:

Celobarevná publikace Osud jménem Ležáky se skládá z pěti kapitol. V té první, Ležáky a jejich obyvatelé, jsou představeny osoby za pomoci sčítacích operátů. Ve druhé kapitole Cesta ležáckých a dalších protektorátních dětí do okupovaného Polska je podrobně zmapován pobyt nejen ležáckých dětí po jejich odvlečení. Ty, které byly vybrány na poněmčení, prošly povětšinou několika tábory a dětskými domovy, než se dostaly do pěstounských rodin. Děti označené nacisty jako neschopné poněmčení byly pracovníky průchozího tábora v Lodži předány gestapu. Jejich další osud není dodnes spolehlivě objasněn.

Kapitola Portréty připomíná pětasedmdesát osob svázaných s ležáckou tragédií. Jsou to nejen lidé bydlící v tomto místě, alei ti, kteří byli příbuzenskými vztahy nebo odbojovou činností spojeni s touto částí Chrudimska. Kořeny ležáckých rodů se rozbíhaly do okolních vesnic, aby se v některých případech v jejich potomcích opět do údolí vrátily. Většina z nich zemřela vedle sebe v jediný den na pardubickém popravišti. Kapitola Popravy v Pardubicích ve dnech 3. června až 9. července1942 přibližuje tragické události v areálu Zámečku. Výchozími materiály jsou nacistické dokumenty zpravující o popravách u Larischovy vily, jejichž reprodukce jsou umístěny na konci kapitoly.

V poslední části Databáze osob popravených v Pardubicích ve dnech 3. června až 9. července 1942 je abecedně uvedeno 194 obětí exekucí. V knize vyšly i dosud nepublikované fotografie a dokumenty o cestě ležáckých a dalších protektorátních dětí. 

alt
Nahoru