Pozvánka do knihovny

Archiv
Verze pro tisk |

Jaroslava  Janáčková, která se české  literatuře 19. století věnuje mnoho desítek let, jednak jako profesorka na katedře bohemistiky Univerzity Karlovy, jednak jako publicistka a autorka řady studií,  přijala pozvání českolipské knihovny již podruhé .
Literární historička Jaroslava Janáčková je kromě jiného i  vědeckou redaktorkou a iniciátorkou týmu, který pracoval na kritickém vydání korespondence Boženy Němcové. Toto úchvatné dílo bylo v roce 2008 v soutěži Magnesia Litera oceněnou Literou za nakladatelský počin roku 2008. Podobně jako v loňském roce (Dobrodružství s obrazy v romanetech Jakuba Arbesa a v dnešním bestselleru) bude jistě i letošní setkání nezapomenutelným zážitkem pro všechny příznivce české literatury.  

Nahoru