M. Hilský: Mé obcování se Shakespearem souvisí s hledáním hodnot