V muzeu bude výstava o brusírnách a mačkárnách skla