Kraj podpoří zadržování vody v krajině a také žadatele v rámci lesnického fondu