Pět otázek pro starostku České Lípy (září 2010)

Verze pro tisk |

V i-novinách jsou v rámci diskusí nastolována témata, u nichž není známé oficiální stanovisko města. Mezi občany pak často kolují různé drby a polopravdy.Proč není k cyklostezce lepší přístup? Proč chybí chodník k Intersparu? Jsou zakázky města průhledné? Bylo chybou stavět domy proti Albertu?

1) Na rozjezd jednu otázku, která mě, a nejen mě, trápí pokaždé, když jedu na cyklostezku Varhany. Proč jí na českolipské straně chybí servis typu slušné příjezdové cesty, parkoviště či pěší stezky od sídliště Sever? Je problém ve financích, majetkových vztazích nebo v nastavení priorit?

Napojení cyklostezky Varhany ve směru od České Lípy bylo provizorně vybudováno z ul. Českokamenická z několika důvodů. Původní záměr předpokládal začátek trasy již od nádraží Česká Lípa – Střelnice.
V průběhu povolovacího řízení však vyšlo najevo, že vlečková kolej do areálu bývalé BENZINY je stále  vedena jako provozuschopná (ač je na jejím stavu víc než vidět, že je nevyužívaná). S ohledem na drážní předpisy není proto technicko-ekonomicky možné souběžné vedení trasy cyklostezky s touto vlečkovou kolejí, o jejímž vyřazení z provozu zatím její vlastník SŽDC neuvažuje.
S napojením od sídliště SEVER je situace podobná – zde je největším problémem křížení stezky s provozovanou železniční tratí Česká Lípa – Jedlová, kde je z hlediska bezpečnosti naprosto nepřijatelné úrovňové křížení.
Jiná varianta křížení tj. nadjezd nebo podjezd je však značně náročná na finanční prostředky, kterými Svazek obcí Cyklostezka Varhany disponuje v omezené míře. Svazek obcí se variantami řešení napojení z této lokality dlouhodobě zabývá.
Do dnešního dne však nebyla ukončena jednání s vlastníky dotčených nemovitostí,  SŽDC a orgány státní správy.

Zajistit nové avšak bezpečné napojení je jednou z hlavních priorit, bohužel však technické možnosti, dostupné finanční prostředky a současné  majetkoprávní vztahy nejsou Svazku obcí příliš nakloněny.


2) Další otázka je podobná. Kde je problém v případě přístupu chodců do Intersparu? Myslím, že je to českolipská rarita, obchod bez chodníku.

Bohužel máte pravdu. Když se stavěl Interspar, nebylo možné přinutit dodavatele, aby chodník vybudoval. Město Česká Lípa chodník také postavit nemůže, neboť z hlediska bezpečnosti nám nikdo chodník podél silnice 1. třídy nepovolí a další problém je, že pozemky nejsou naše.

3) V rámci volební kampaně se bude řada stran vymezovat vůči vám a ostatním členům vedení města. Již zaznívá, jak zakázky budou průhlednější. Máte u některé zakázky města, za dobu vašeho starostování, pocit, že by byla neprůhledná?

S podobnou otázkou jsem se již setkala, takže znovu opakuji, že si nejsem vědoma žádné zakázky, která by nebyla dostatečně průhledná. Do výběrových komisí jsou delegováni zastupitelé napříč politickým spektrem, vedení města nezasedá v těchto komisích.
Postupujeme podle zákona a v případě VZ malého rozsahu podle metodického pokynu, který stanovuje jasné postupy zadávání. Připravujeme také další zprůhlednění zadávání tím, že v komisích budou zasedat občané, již proběhlo na jednání rady na  jaře tohoto roku.

4) Vnímáte zpětně jako chybu, že se město pustilo do výstavby domů naproti Albertu?

Jako chybu to nevnímám. Samozřejmě mohly být některé věci udělány jinak, např. měl být nechán větší podíl obecních bytů, protože o družstevní byty v této lokalitě je malý zájem.

5) Chystáte se na některý koncert festivalu Lípa Musica?

Letos půjdu na cca 5 koncertů, např. Wojciecha Waleczka. Samozřejmě nebudu chybět ani na zahajovacím koncertě.

 

Nahoru