Region znám dobře a znám i jeho problémy

Verze pro tisk |

Končíme i s předvolebními rozhovory. Cyril Zapletal je díky průzkumům nejžhavějším českolipským želízkem v ohni. Jak podle něho vypadají spravedlivé daně? Proč je proti regulačním poplatkům?

Říkáte, že hlavním úkolem je zastavit růst státního dluhu a že vy, jako ČSSD, to chcete udělat za pomoci jiných nástrojů než pravice. Můžete být přesnější? Jen upozorňuji, že jestli mi chcete zvýšit daně, udělám vše pro to, aby byly v příštím roce co nejnižší :o)).

Když už se ptáte na daně. Pravice zavedla jednotnou daň. To se občanům ulevilo… všichni, bohatí i ti se středními příjmy, zaplatili stejně – 15 %. K čemu to vedlo? K prohloubení deficitu. K porušení solidarity, na jejímž principu jsou postaveny finanční systémy všech prosperujících demokracií. Takže ČSSD se vrátí k tomu, co fungovalo a jinde stále funguje.
Opravdu nepřipravujeme žádné zásadní zvýšení daní, ale vrátíme se na úroveň hodnot z let 2005 až 2007, což zajišťovalo potřebný příjem státního rozpočtu. Vrátíme se k progresivní dani, protože - jak ukázal experiment pravice - jednotná daň je vrcholně nesolidární a přitom byla ještě kamuflována zdaněním tzv. superhrubé mzdy. Dalším z řady opatření bude zavedení nového zdaňovacího pásma ve výši 38 % pro osoby s ročním hrubým příjmem vyšším než 1,2 mil. Kč. Nevím, pane redaktore, ale z toho, co o sobě píšete, si troufnu odhadovat, že toto opatření se Vás opravdu nedotkne. Mimochodem, i tato sazba se v opravdu zavedených demokraciích považuje za spíše nižší. Počítáme i se zvýšením daní z příjmů pro firmy z 19 na 21 %, tedy na úroveň roku 2008. Samozřejmě navrhneme zvýšení daní z hazardu a spotřební daně z alkoholu a cigaret. Prvků, kterými chceme zastavit růst státního dluhu, je ještě celá řada, ale z Vaší otázky usuzuji, že daně Vás zajímaly nejvíce.

Tvrdíte v ČSSD jako jeden muž, že poplatky ve zdravotnictví jsou nemorální. Ale podle mě to nejsou poplatky jen tak ledajaké, ale regulační. Já osobně si pochvaluji, že i díky nim prakticky vůbec nečekám u lékaře. Jak chcete přesvědčit mě, abych souhlasil s jejich zrušením?

Na tuto věc je potřeba pohlížet z většího nadhledu. Vím, že řada občanů, především těch zaměstnaných, zdravých a se slušnými příjmy, považuje 30korunový poplatek u lékaře za pakatel, o kterém není třeba diskutovat. Problém se ale objeví, když začněte hovořit se staršími, nemocnými občany, žijícími pouze z důchodu. Jen pro upřesnění – starobní důchodci tvoří cca čtvrtinu populace. A jsme zase tam, o čem jsme se už bavili – u solidarity. Proto jsem Vám na Vaši anketu odpověděl, že zásadně odmítám poplatky ve zdravotnictví, protože pro některé lidi jsou asociální. Představují pro ně frustraci z toho, že jsou nemocní a staří.
K vaší poznámce o regulačních poplatcích a prázdných čekárnách. Já mám tedy jiné poznatky. U praktických lékařů se čeká hodiny i dnes. A to mi říkají občané. Takže, kde je regulace?
Navíc opakuji, poplatky, tak jak jsou nastaveny, opravdu neřeší problémy ve zdravotnictví – nejsou příjmy zdravotního systému, ale jednotlivých lékařů, zdravotnických zařízení a lékárníků. Toto považuji za nesystémové.

Všichni kandidáti do jednoho mi odpověděli, že školství je podfinancované. Včetně vás. Kde by se na něj mohly vzít peníze, když se nemá zvyšovat státní dluh?

Až srovnáme propad příjmů státního rozpočtu, tak jak jsem naznačil v první odpovědi, bude i na kvalitní školství.

Jsem učitelem na střední škole. Učím zhruba patnáct let. Vedu kroužek, mám několik úspěšných řešitelů olympiád, loni jsem dokončil další vzdělávání a jsem na škole metodikem prevence a vedoucím předmětové komise. Kolik si myslíte, že mám čistý příjem bez přesčasů a kolik byste mi přál?

Kolik máte nevím a netroufnu si ani tipovat. Za Vaši zodpovědnou práci ve školství, bych Vám rozhodně přál takový plat, abyste s ním byl spokojen a abyste svoji práci dělal rád a byl hrdý na to, že jste právě učitel.

Díval jsem se, na kolika schůzích jste v parlamentu promluvil. Myslíte, že jste se otrkal a v příštím volebním období, pokud vás zvolí, to bude lepší?

Milý pane redaktore, o tom, kolikrát veřejně vystoupíte v plénu, to opravdu není. A věřím, že i Vy to víte a jen mě tak novinářsky pošťuchujete. Práce poslance jsou hodiny a hodiny jednání ve výborech, komisích, s ministry, jejich náměstky,  občany,  představiteli samospráv, s podnikateli a dalšími. Tak se tvoří návrhy zákonů, tak se přichází k řešením problémů. Navíc jste si jistě všiml, že rétorů, kteří jsou ve sněmovně vidět, je jen hrstka z 200členné komory. A to, co tam říkají, je často vlastně jen politika, nikoliv věcné řešení problémů. Já osobně nevedu ideologické války před TV kamerami. To nechávám jiným.

Můžete blíže popsat, jak jste se po dobu minulých čtyř let nějak angažoval na Českolipsku? Buďte, prosím, konkrétnější, než jste byl v dotazníku?

Je zajímavé, že novináři na jedné straně poslancům vyčítají, že lobují jen za svůj volební kraj, ale vzápětí se ptají, co pro svůj kraj dělají. Nevidíte v tom rozpor? Nicméně Vám rád odpovím. Přesto, že se především podílím na tvorbě zákonů této země, což je hlavním úkolem poslance, samozřejmě myslím i na svůj volební kraj. Troufnu si tvrdit, že jsem pomohl celé řadě občanů v jejich osobních problémech, ať už se jednalo o důchody, sociální problémy, zdravotní problémy i o zaměstnání. V době krize v Crystalex jsem zorganizoval sbírku pro více než 1 200 propuštěných novoborských sklářů. Podařilo se tak získat kolem 4 milionů korun a každému skláři bylo vyplaceno 3 200 Kč, díky kterým mohl překlenout dobu, kdy byl naprosto bez prostředků. Byl jsem několikrát úspěšný i při tolik kritizovaném „dělení medvěda“. I díky těmto financím se opravila ZŠ v Doksech. Pomohl jsem také k získání prostředků na stavbu 900 metrové stezky kolem nebezpečné silnice 1. třídy mezi Cvikovem a Svorem. Po celé volební období pomáhám spolkům, sportovcům, hasičům, školám, školkám, seniorům.

Vám se hodně vyčítá, že sice kandidujete za Českolipsko, ale moc tu nejste vidět. Jaký problém Českolipska vnímáte jako nejpalčivější?

Víte pane redaktore, kdo chce, ten mě tady vidí. A věřím, že má předcházející odpověď dostatečně vypovídá o tom, že region znám dobře a znám i jeho problémy. Teď k otázce, jaký problém je nejpalčivější. Na Českolipsku jednoznačně nezaměstnanost.

Znáte se s místními členy ČSSD? Koho z nich vidíte jako nejperspektivnějšího pro klání v komunálních volbách v České Lípě či Novém Boru?

Představte si, že se znám osobně se všemi členy ČSSD v České Lípě. A také s mnohými v Novém Boru a celém okrese. Mám svůj tip na možné kandidáty, ale v této chvíli je jmenování kohokoliv předčasné.


 


 

Nahoru