Prevence je základ, i ta bezpečnostní

Verze pro tisk |

Společnost HENIG – security servis, s.r.o. představuje čtenářům i-novin projekt CHRÁNÍME VAŠE MĚSTO. Chceme jim tak poskytnout praktické informace, které mohou využít v každodenním životě. Tímto prvním článkem se firma zapojuje do seriálu i-novin s tematikou preventivní bezpečnostní činnosti, která je naším hlavním cílem.

HENIG – security servis, s.r.o., působí na trhu v oblasti bezpečnostních služeb od roku 1991. Když jsme společnost zakládali, měli jsme na paměti, že uspět na trhu může jen ten, kdo se odlišuje od svých konkurentů. Přitom jsme věděli, že nejdůležitější čím se můžeme odlišit, je kvalita námi poskytovaných produktů a služeb.
Hodnoty, které v naší společnosti vyznáváme, jsou: služba zákazníkům a spolupráce s dlouhodobě prověřenými a spolehlivými dodavateli. Další z hodnot, které prosazujeme, je neustálé zlepšování informovanosti všech našich zákazníků i dodavatelů a zlepšování námi poskytovaných služeb. Jsme si vědomi toho, že jen naplněním těchto hodnot budeme dlouhodobě prosperující společností, která je vždy o krok před konkurencí. Naši firemní politiku jsme založili na profesionálním přístupu při plnění požadavků legislativy a hlavně požadavků našich zákazníků i dodavatelů, při neustálé komunikaci, zaměřené jednak na informace o nových službách a produktech, jednak na pochopení a tím i plnění současných i budoucích požadavků. Jsme přesvědčeni, že zásady, na kterých stavíme, byly a jsou správné.

Firma nabízí své zkušenosti vybraným obcím, ve kterých sídlí zásahové jednotky. Aktuálně nás naleznete ve Stráži pod Ralskem, v Dubé a v České Lípě.

Pilotním projektem je aktivní spolupráce s městem Dubá. Občané v Dubé pociťovali absenci policie (MP zde není, nejbližší PČR sídlí v Doksech), proto jsme s městem před dvěma lety navázali úzkou spolupráci – sídlí zde zásahová skupina, jež má na starost preventivní patrolovací činnost nejen v Dubé, ale i v dalších problémových lokalitách (např. kemp Nedamov). Projekt v Dubé s patrolovací činností měl pozitivní ohlas u vedení města i u občanů Dubé, a tak nás nasměroval k rozšíření preventivní patrolovací činnosti také v v České Lípě.

Projekt CHRÁNÍME VAŠE MĚSTO je připraven na míru České Lípě. Ve spolupráci s Policií jsme vytipovali problematické lokality: oblast zástavby ulice U Kola, zahrádkářská kolonie v ulici Boženy Němcové, okolí ZŠ a MŠ Jižní, lokalita Stará Lada, především ulice Dolní, podchod u budovy Telecomu a lávka přes Ploučnici u prádelen. V těchto oblastech již od 1. února provádíme preventivní monitorovací činnost v denní i noční době sedm dní v týdnu. V současnosti již víme, že činnost je úspěšná: patrolované lokality jsou dnes pro občany bezpečnější, podchod u Telecomu je hojněji využíván.

Nyní projekt vstupuje do druhé fáze: je směřován i na občany a firmy – každý se do něj může zapojit. Proč? Jednak může bezplatně využívat přímou tísňovou linky pultu centrální ochrany, bezpečnostní analýzu objektu s následným doporučením elektronické ochrany, a službu pravidelné patroly. Současně se zapojí do funkční sítě prevence kriminality. A jak se do projektu může zájemce zapojit? Kontaktujte nás, domluvíme se na schůzce nejlépe v daném objektu, kterého se bude monitorovací činnost týkat, vyplníme společně vstupní formulář a dál už je to jen na nás.

Více o projektu se můžete dozvědět již tuto sobotu 31. 5. 2014 na letišti v České Lípě, kde bude po celý den probíhat Den s policií. Zde vám vaše případné dotazy zodpoví osobně manažeři projektu.

HENIG – security servis, s.r.o. 

alt
alt
Nahoru