Soutěž městské knihovny – otázky pro říjen

Archiv
Verze pro tisk |

Soutěžní otázky jsou vyhlašovány vždy na jeden měsíc a  správné odpovědi očekáváme do 10. dne následujícího měsíce . Odpovědi můžete doručit poštou na adresu městské knihovny nám. T.G.Masaryka 170, elektronicky na adresu  knihovna@clnet.cz nebo osobně do jakéhokoliv oddělení nebo pobočky městské knihovny. Z došlých správných odpovědí losujeme každý měsíc vždy jednoho soutěžícího, který získá knižní odměnu. Na konci roku pak vylosujeme ze všech správných odpovědí hlavního výherce, který získá hodnotnou věcnou cenu. Nezapomeňte uvádět své jméno a adresu!
Soutěžní otázky jsou vždy 3 a týkají se zajímavostí  města Česká Lípa a jejího okolí.  Pro usnadnění jen uvádíme, že pokud si s otázkami nebudete vědět rady, odpovědi vždy najdete v publikacích, které jsou v knihovně k dispozici. Knihovnice Vám rády poskytnou požadované prameny a dokumenty, nikoliv však odpovědi.


Pro říjen jsme připravili otázky, které se týkají historie vybraných kulturních zařízení města Česká Lípa:
1.Jméno Divadelního klubu Jirásek bylo schváleno samotným nositelem tohoto jména, spisovatelem Aloisem Jiráskem. Víte od kterého roku tento klub působí?
2.Městská knihovna v našem městě byla založena roku 1858. Víte kolik měla tehdy svazků knih?
3.Česká městská knihovna za druhé světové války činnost přerušila. K obnovení provozu došlo až v roce 1946. Víte kolikrát týdně se tehdy půjčovalo?  Správné odpovědi z minulého soutěžního kola (září) :
1. Na Robečském potoce se nachází  Národní přírodní památka a současně chráněné území PEKLO.
2. Do rokle Robeného potoka mezi Českou Lípou a Zahrádkami ústí několik údolí : Údolí Harmonie, Dlouhý důl, Studený důl, Mokrý důl, údolí Paudlerovo, údolí Pavlínino, údolí Albrechtovo, Helénské údolí
3. V chráněném území Peklo každoročně na jaře rozkvétá chráněná rostlina Bledule jarní.


Ze správných odpovědí jsme vylosovali 1 výherce, kterým  je pan Petr Bergman
z České Lípy.

Nahoru