10. výročí od povodní

Účast SUPŠS v Kamenickém Šenově na projektu „Oblečte Prahu“.

Verze pro tisk |

16.3.2010 v Praze proběhla závěrečná část projektu Oblečte Prahu, organizovaná magistrátem hlavního města Prahy v rámci programu Řemeslo žije.

Naše sklářská škola pro tuto soutěž vytvořila ceny. Autorem vítězné trofeje byl Mgr.A. Ladislav Průcha, vedoucí ryteckého oddělení, který se také společně s ředitelem školy Františkem Janákem zúčastnil předávání cen. Na vzniku trofejí se podílelo celkem 6 učitelů z naší školy a na jejich vzniku se sponzorsky podílely firmy Ajeto a firma DEWER z Nového Boru. Akce v Praze se zúčastnil také starosta města Kamenický Šenov pan Jaroslav Andrysík. Zároveň byla naše škola přizvána, aby v historických primátorských saloncích, kde se soutěž a předávání cen uskutečnilo, uspořádala výstavu svých žákovských prací. Sokly na výstavu nám zdarma zapůjčilo Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze. Na akci bylo pozváno několik stovek VIP hostů se starosty jednotlivých částí Prahy, zástupci ministerstva školství a mnoha dalšími politickými představiteli a hosty. Pan primátor Bém i náměstkyně Kousalíková ve svých úvodních proslovech výslovně zmínili naší školu a její účast na tvorbě cen a doprovodné výstavě a zdůraznili nutnost pomoci škole, která povede k jejímu zachování. Byla to vynikající propagace pro naši školu. Ředitel školy se tam sešel s celou řadou důležitých osobností, které vyjádřili podporu naší škole, a odvezl si zpět několik nových zakázek na tvorbu dárkových předmětů pro takové akce, jakými je projekt "Paměť národa" a projekt "Máte svůj strom?" O spolupráci se školou projevili zájem další organizace. Vítěznému týmu z Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové škole oděvní v Praze 7 ředitel František Janák předal pozvání k návštěvě naší školy, eventuelně k uspořádání workshopu pro jejich studenty, které bylo akceptováno. Akce byla velmi úspěšná a prospěšná a potvrdila rozvíjející se úspěšnou spolupráci mezi hlavním městem Prahou a SUPŠS v Kamenickém Šenově. SUPŠS v Kamenické Šenově má navázanou spolupráci s dalšími pražskými školami, jakými jsou Hollarova škola a VŠ UMPRUM Praha.

Nahoru