Základní ŠKOLA Školní V POHYBU

Verze pro tisk |

V rámci projektu „Školy v pohybu“ strávil v polovině měsíce března pedagogický sbor ze ZŠ Sever v České Lípě celý víkend v hotelu Penalta v Českém Dubu.

Projekt „Školy v pohybu“ se zaměřuje na vytvoření motivujícího prostředí pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a na zvyšování manažerských dovedností širšího vedení školy. Projekt předpokládá, že každá škola již má svůj plán a jednotlivými kroky směřuje ke svému cíli. Proto je ideálním cílem projektu „škola“ jako učící se organizace, kde se jednotliví pedagogové i celý pedagogický sbor dále vzdělávají a své vzdělávání efektivně plánují v souladu s dlouhodobými cíli školy a v souladu s její filosofií.
Ve velice příjemném prostředí byl učitelům ze ZŠ Sever představen celý projekt a jeho konkrétní možnosti pro školu. Protože času, kdy se sejde celý pedagogický sbor, nebývá mnoho, naskytl se tímto výjezdem prostor pro nastavení vize školy a plánu dalšího vzdělávání. Ke kladům patří bezpochyby i to, že se k daným problémům mohli vyjadřovat všichni a všichni si také mohli vyslechnout argumenty druhých.
Příjemné byly i chvíle po večerním bloku semináře, v nichž učitelé mohli využít sportovní centrum, které bylo součástí hotelu.
Obavy z promarněného volného víkendu se ukázaly jako liché a v neděli k večeru všichni odjížděli naplněni inspirací i dobrými nápady.

                                             Za vedení školy ZŠ Sever, Česká Lípa
                                                                   Mgr. Jiří Vosála

Nahoru